Nyheter för odlare

 • 22. maj 2019

  Undvik att ta med päronpest från trädgårdsresan

  Den farliga växtsjukdomen päronpest kan spridas till Finland med plantor som köpts i utlandet. Spridningsrisken gäller speciellt plantor av äppel- och päronträd. Därför är det viktigt att iaktta…

  Undvik att ta med päronpest från trädgårdsresan
 • 8. maj 2019

  Beakta reviderade lagstiftningen om växthälsa i plantbutiken

  Lagstiftningen om växthälsa revideras avsevärt 14.12.2019, då EU:s förordning om växthälsa (2016/2031) börjar tillämpas. De största förändringarna som berör plantbutiker anknyter till användningen av…

  Beakta reviderade lagstiftningen om växthälsa i plantbutiken
 • 7. maj 2019

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 23.5

  Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 23.5.2019. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för…

  Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 23.5
 • 3. maj 2019

  Guiden om medicinsk behandling av häster uppdaterad

  Guide om medicinsk behandling av hästar har uppdaterats. Du kan hitta guiden  här .

  Guiden om medicinsk behandling av häster uppdaterad
 • 30. april 2019

  Aqua Dragons-produkter bör inte marknadsföras som leksaker

  Många har kontaktat Livsmedelsverket angående Aqua Dragons-produkter som säljs som leksaker. Det är fråga om att vilande ägg av gälbladfoting ( Artemia salina ) föds upp till levande djur.  Enligt…

  Aqua Dragons-produkter bör inte marknadsföras som leksaker
 • 29. april 2019

  Ansökan om jordbrukarstöd öppnades i Viputjänsten

  Från och med 29.4 kan jordbrukarna skicka in sin samlade stödansökan för år 2019. Kartan i Viputjänsten har den här våren omarbetats för att det ska bli överskådligare och enklare att använda den. -…

  Ansökan om jordbrukarstöd öppnades i Viputjänsten
 • 29. april 2019

  Transportstöd för sockerbeta kan sökas fram till 17.6

  Ansökan om transportstöd för sockerbeta för år 2018 har öppnats. Det här ansökningsåret är det första då stödet kan sökas elektroniskt i jordbrukarnas webbtjänst Vipu. Transportstödet för sockerbeta…

  Transportstöd för sockerbeta kan sökas fram till 17.6
 • 26. april 2019

  Odlarbrev för ekogårdar 1/2019

  Odlarbrevet innehåller aktuellt om övervakningen av ekologiska grödör och ekologisk djurproduktion 2019. Läs odlarbrevet 1/2019 (pdf) Allmänt om kontrollen av ekologisk produktion 2019 Vid…

  Odlarbrev för ekogårdar 1/2019
 • 24. april 2019

  Driftsavbrott i Viputjänsten 25.4.2019

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 25.4.2019. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 25.4.2019
 • 23. april 2019

  Fjolårets torka kan alltjämt vålla problem på gårdarna – möjligt att åberopa force majeure

  En del gårdar gjorde i fjol anmälan om force majeure med anledning av problem orsakade av exceptionell torka. Om samma force majeure fortgår på detta års sida fram till skördeperiodens början, behöver…

  Fjolårets torka kan alltjämt vålla problem på gårdarna – möjligt att åberopa force majeure