Nyheter för odlare

Nyhetsarkiv >>

 • 21. januari 2022

  Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang

  År efter år är resultaten av den kontrollverksamhet som gäller miljöersättningen sorglig läsning. Antalet fel är skyhögt, så vi har i flera år varit tvungna att instruera NTM-centralerna att de ska…

  Blogg: Miljöersättningen – ett sogerbarn i kontrollsammanhang
 • 19. januari 2022

  Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare

  Livsmedelsverket hade som mål att tiden för ansökan om EU:s djurbidrag skulle börja 13.1 och sluta 2.2.2022. Ansökningstiden senareläggs med några veckor. Tiden för ansökan om djurbidrag senareläggs…

  Ansökan om djurbidrag fördröjs ytterligare
 • 17. januari 2022

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland

  Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick…

  Utrotandet av fisksjukdomen IHN på slutrakan på Åland
 • 13. januari 2022

  Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022

  Djurgårdarna kan nu anmäla antalet svin, fjäderfän, hästar och ponnyer som de hade i sin besittning år 2021 i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Anmälningstiden utgår i år litet…

  Anmälan om djurantal för 2021 kan göras 13.1–2.2.2022
 • 11. januari 2022

  Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022

  Djurgårdarna kan ansöka om förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) 13.1–2.2.2022. Ersättning för 2022 kan sökas av nöt-, svin-, får-,…

  Ansökan om ersättning för djurens välbefinnande börjar 13.1.2022
 • 11. januari 2022

  Ansökan om djurbidrag försenas i starten

  Ansökan om EU:s djurbidrag börjar i e-tjänsten Vipu tidigast torsdag 20.1.2022. Livsmedelsverket har haft som mål att gårdarna med djur ska kunna ansöka om 2022 års bidrag under tiden 13.1–2.2.2022.…

  Ansökan om djurbidrag försenas i starten
 • 30. december 2021

  Ansökan om djurbidrag börjar i januari – villkorsändringar är att vänta

  Alla anmälningar om deltagande i EU:s djurbidrag löper ut vid utgången av år 2021. De anmälningar om deltagande som gårdarna med djur har gjort har gällt tills vidare, men i fortsättningen ska bidrag…

  Ansökan om djurbidrag börjar i januari – villkorsändringar är att vänta
 • 29. december 2021

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland

  Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar har man för första gången säkrat SARS-CoV-2-smitta hos en katt. Vaccinering av människor mot corona skyddar också sällskapsdjur som är mottagliga för smittan.

  SARS-CoV-2-smitta hos katt har konstaterats för första gången i Finland
 • 27. december 2021

  Fortfarande problem med öronmärkesbeställningar för får och getter

  Problemet med på öronmärkesbeställningar för får och getter fortsätter. Beställningar har inte levererats till märkesleverantören sedan 14.12.2021 på grund av ett tekniskt problem med systemet. De…

  Fortfarande problem med öronmärkesbeställningar för får och getter
 • 22. december 2021

  Livsmedelsverket har publicerat geografisk information om jordbruksstöd

  Det finns nu mer geografisk information i anslutning till jordbruksstöd än tidigare. Livsmedelsverket har publicerat material som innehåller geografisk information och som baserar sig på de…

  Livsmedelsverket har publicerat geografisk information om jordbruksstöd