Nyheter för odlare

Nyhetsarkiv >>

 • 1. juli 2022

  Nu är det aktuellt att observera efter symptom på päronpest i Södra Finland

  Päronpest är en bakteriesjukdom som drabbar till exempel äppelträd och päronträd och som har påträffats två gånger i Finland. Sjukdomen hör till karantänskadegörarna, som kartläggs av växtinspektörer.…

  Nu är det aktuellt att observera efter symptom på päronpest i Södra Finland
 • 29. juni 2022

  Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023

  Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalar Livsmedelsverket ut till gårdarna med djur i början av 2023. Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tjurar och stutar…

  Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023
 • 17. juni 2022

  Bara fem procent av jordbrukarna ansökte om stöden på pappersblanketter

  Sammanlagt 43 711 gårdar gjorde upp sin stödansökan för 2022 på nätet. Jordbrukarnas samlade stödansökan avslutades i Viputjänsten torsdag 16.6. Cirka 2 100 gårdar ansökte om stöden på…

  Bara fem procent av jordbrukarna ansökte om stöden på pappersblanketter
 • 17. juni 2022

  Två omfattande informationspaket har publicerats för att främja den biologiska mångfalden

  Att värna om naturens mångfald är en del av en trygg och ansvarsfull matproduktion. Den garanterar också naturens välbefinnande och hållbarhet mot olika krissituationer. Vi har publicerat två…

  Två omfattande informationspaket har publicerats för att främja den biologiska mångfalden
 • 15. juni 2022

  Störningar i inloggningen i Viputjänsten – jordbrukarnas samlade stödansökan förlängs till torsdag 16.6

  Jordbrukarnas samlade stödansökan pågår som bäst i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ). Det har förekommit störningar i Viputjänsten och inloggningen i tjänsten, vilket kan hindra…

  Störningar i inloggningen i Viputjänsten – jordbrukarnas samlade stödansökan förlängs till torsdag 16.6
 • 10. juni 2022

  En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter

  I det nya nötkreatursregistret har förekommit tröghetsproblem efter att tjänsten öppnades för djurhållare 27.4.2022. Livsmedelsverket har utrett orsakerna till tröghetsproblemen i samarbete med verkets partners och förbättrar fortlöpande informationssystemens funktion.

  En del tröghetsproblem med nötkreatursregistret har lösts men arbetet fortsätter
 • 9. juni 2022

  Anmälningar om deltagande i nordliga husdjursstöd slopas vid årsskiftet – i fortsättningen ska stöd sökas varje år

  De nuvarande anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd upphör att gälla 31.12.2022. Anmälningarna om deltagande i nordliga husdjursstöd som betalas i stödområde C har gällt tills vidare, men…

  Anmälningar om deltagande i nordliga husdjursstöd slopas vid årsskiftet – i fortsättningen ska stöd sökas varje år
 • 9. juni 2022

  Avtalen om uppfödning av lantraser förnyas nästa år

  Avtalen om uppfödning av lantraser förnyas år 2023. I fortsättningen löper avtalen över ett kalenderår. Avtal för 2023 kan sökas i e-tjänsten Vipu vid ingången av nästa år. Avtalsvillkoren ska…

  Avtalen om uppfödning av lantraser förnyas nästa år
 • 8. juni 2022

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden

  I CAP-beredningens workshoppar, vid diskussioner med intressenter och i separata idéworkshoppar har användarna och deras önskemål hörsammats noga också från systemutvecklingens perspektiv. Vi har samlat in en stor tunna med önskemål och från den har det varit enkelt att ösa upp idéer för att…

  Blogg: Hyrrä förnyas bit för bit till den nya finansieringsperioden
 • 6. juni 2022

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

  Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2022 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för…

  Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas