Nyheter för odlare

Nyhetsarkiv >>

 • 10. augusti 2020

  Stödet för renhushållning kan nu sökas på nätet

  Stödet per djur för renhushållning kan sökas i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) fram till 1.9.2020. I år kan man för första gången ansöka om stödet i Viputjänsten där det går snabbare…

  Stödet för renhushållning kan nu sökas på nätet
 • 29. juli 2020

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland

  I Finland har en ny djursjukdom, myxomatos (kaninpest), konstaterats hos en vildkanin som påträffades död i Esbo. Myxomatos är en sjukdom som orsakas av myxoma virus och som förekommer runt om i…

  Myxomatos hos kaniner har för första gången påträffats i Finland
 • 27. juli 2020

  Priserna på kadaveruppsamling ökar 1.8.2020

  Honkajoki Oy höjer priserna på kadaveruppsamling av nötkreatur, får, getter, svin och fjäderfä. Prisökningar beror på kostnadsökningar. Statsunderstödet förblir oförändrade Läs mera Honkajoki Ab

  Priserna på kadaveruppsamling ökar 1.8.2020
 • 17. juli 2020

  Dags att söka flyghavre

  Nu är det dags att ge sig ut och söka flyghavre. Samla flyghavren inklusive rötter i en säck och bränn upp den.

  Dags att söka flyghavre
 • 9. juli 2020

  Dags att hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar

  Koloradoskalbaggar kan komma till Finland med luftströmmarna från både söder och öster. Anmäl dina observationer till Livsmedelsverket.

  Dags att hålla koll på potatisblasten med tanke på koloradoskalbaggar
 • 9. juli 2020

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?

  Maskiner som har använts i jord- och skogsbruk samlar på sig växt- och jordmaterial från åkrarna och skogen. I det här materialet kan det gömma sig växtsjukdomar eller skadegörare. Då maskinerna…

  Risker för växthälsan vid import av begagnade maskiner – känner du till importkraven?
 • 7. juli 2020

  Beställ inte frön i blindo från en nätbutik

  Det är lätt som en plätt, kanske du tänker, då du bläddrar i webbsidor på jakt efter frön till exotiska växter. Om du inte sätter dig in i kraven på webbhandel med frön kan införseln medföra tråkiga…

  Beställ inte frön i blindo från en nätbutik
 • 3. juli 2020

  Konstiga knutor på potatisen och moroten – rotgallnematoder i farten?

  Under det internationella växtskyddsåret 2020 lyfter Livsmedelsverket fram potatisens kvalitets- och karantänskadegörare samt andra betydande skadegörare i potatis. Medvetenhet om sjukdomar och…

  Konstiga knutor på potatisen och moroten – rotgallnematoder i farten?
 • 30. juni 2020

  Korrigering av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser

  Uppdateringen av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser (DHR) fortsätter under sommarens lopp. Bristfälliga och felaktiga uppgifter som orsakat driftstörningar i registret…

  Korrigering av uppgifterna i registret över djurhållare och djurhållningsplatser
 • 30. juni 2020

  För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt

  Elektronisk identifiering blir obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021 enligt jord- och skogsbruksministeriets 20.5.2020 givna ändringsförordning. Av JSM:s kommande ändringsförordning informerades…

  För nötkreatur som föds år 2021 bör det andra öronmärket vara elektroniskt