Nyheter för odlare

Nyhetsarkiv >>

 • 23. november 2022

  EU:s direkta arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12

  Livsmedelsverket börjar betala ut EU:s direkta arealstöd för 2022 på fredag 9.12. Av de sammanlagda beloppen av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare och bidrag för jordbruksgrödor…

  EU:s direkta arealstöd och restbeloppet av kompensationsersättningen börjar betalas ut 9.12
 • 3. november 2022

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk

  Europeiska kommissionen har beviljat Åland, och därmed hela Finland, status som officiellt fritt från VHS hos fisk. Efter långvariga åtgärder för att utrota sjukdomen har inga nya VHS-infektioner…

  Åland har förklarats som ett område fritt från VHS-sjukdom hos fisk
 • 7. oktober 2022

  Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023

  Livsmedelsverket har publicerat en eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden för åren 2023–2028. Från och med nästa år koncentreras avgifterna till december under ansökningsåret och…

  Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023
 • 5. oktober 2022

  Lagringsstödet för trädgårdsprodukter får sökas i Viputjänsten 1–16.11.2022

  Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sökas i e-tjänsten Vipu ( https://vipu.ruokavirasto.fi ) i november. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot,…

  Lagringsstödet för trädgårdsprodukter får sökas i Viputjänsten 1–16.11.2022
 • 26. september 2022

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken

  Enligt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) i 9 § ska nötkreatur märkas med öronmärken fästa i båda öronen och för djur som är födda år 2021 och senare ska det andra öronmärket…

  Felaktiga öronnummer på nötkreaturens öronmärken
 • 20. september 2022

  Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 6.10

  Livsmedelsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättningen och på ersättningen för ekologisk växtproduktion till gårdarna 6.10.2022. Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton…

  Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 6.10
 • 15. september 2022

  Höstanmälan kan skickas 15.9–27.10.2022

  Odlarna kan skicka höstanmälan om miljöersättning i e-tjänsten Vipu ( http://vipu.ruokavirasto.fi ) fram till torsdagen den 27 oktober. Anmälan gäller basskiften där åtgärder inom miljöersättningen…

  Höstanmälan kan skickas 15.9–27.10.2022
 • 14. september 2022

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket

  Enligt EU:s djurhälsolag skall inhägnade kameldjur såsom lama och alpacka, samt hjortdjur såsom rådjur och renar märkas med individuella öronmärken eller microchip. Dessa identifierare kan nu beställas från Livsmedelsverket.

  Microchip för identifiering av kamel- och hjortdjur kan beställas från Livsmedelsverket
 • 6. september 2022

  Extraordinärt anpassningsstöd betalas ut från och med 15.9

  Livsmedelsverket betalar under september månad ett extraordinärt anpassningsstöd till gårdar i stödregion AB. Stödet är en del av regeringens försörjningsberedskapspaket för jordbruket.…

  Extraordinärt anpassningsstöd betalas ut från och med 15.9
 • 29. augusti 2022

  Blogg: Träffade försörjningsberedskapspaketet plankan?

  När tiderna är usla brukar alla tycka att statliga ekonomiska interventioner är otillräckliga och framför allt inte görs i tid.  Vad beträffar försörjningsberedskapspaketet, som avfyrades i våras och…

  Blogg: Träffade försörjningsberedskapspaketet plankan?