Nyheter för odlare

Nyhetsarkiv >>

 • 27. mars 2020

  JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

  Hos NTM-centralen kan du ansöka om statsborgen för banklån som förbättrar din gårds likviditet. Sök statsborgen med blankett 493 senast 30.4.2020. Lämna in blanketten till NTM-centralen.

  JSM: Man bereder sig på att lindra gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån
 • 27. mars 2020

  Ansökan om stödrättigheter ur reserven har börjat

  Ansökningsblankett 289 och tillhörande anvisning för den årliga ansökan om stödrättigheter ur reserven finns på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Den ifyllda ansökningsblanketten lämnas senast…

  Ansökan om stödrättigheter ur reserven har börjat
 • 26. mars 2020

  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats

  Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor. Ansökningsguidens bilagor innehåller dessutom nyttig information om till exempel besittningsöverföringar,…

  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats
 • 25. mars 2020

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var sammanlagt ungefär 2 miljarder euro år 2019. Livsmedelsverket har offentliggjort uppgifter om utbetalda EU-stöd 2019 i sin webbtjänst. Med jordbrukarstöden tryggas den inhemska livsmedelsproduktionen och det att maten inte tar slut i Finland ens…

  Stöden säkerställer att det finns tillräckligt med inhemska livsmedel och utvecklar service på landsbygden
 • 23. mars 2020

  Bäst att söka jordbrukarstöd via webben

  Livsmedelsverket uppmanar jordbrukarna att använda e-tjänsten Vipu för att sköta ärenden som har med jordbruksstöd att göra. Ansökningstiderna för nationella husdjursstöd och transportstöd för…

  Bäst att söka jordbrukarstöd via webben
 • 23. mars 2020

  Skördeåret 2019 var spannmålens kvalitet och mängd god

  Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet publicerade den slutliga skördestatistiken över spannmålsskördens kvalitet och mängd år 2019. Bakom den goda kvaliteten år 2019 stod höga hektolitervikter…

  Skördeåret 2019 var spannmålens kvalitet och mängd god
 • 19. mars 2020

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar som begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör…

  Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion
 • 19. mars 2020

  Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden

  Alla laboratorietjänster är tillgängliga. Man har berett sig på COVID-19-epidemin genom att prioritera de analyser som man koncentrerar sig på under den tid som personalen eventuellt är sjuk eller…

  Livsmedelsverkets laboratorium betjänar sina kunder även i undantagsförhållanden
 • 19. mars 2020

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter

  Livsmedelsverket har på sina webbsidor www.ruokavirasto.fi/sv/korona samlat information om coronaviruset och om hur de åtgärder som viruset orsakar inverkar på verkets uppgifter. På webbsidorna hittar du information om hantering av livsmedel, verksamheten i livsmedelsföretag, djurhälsa och stöd.

  Hur coronavirussituationen inverkar på Livsmedelsverkets uppgifter
 • 18. mars 2020

  Jordbrukets investeringar fortsatte att växa i fjol

  År 2019 investerade jordbrukarna rekordmycket. NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2500 investeringar som gällde gårdsbruk. Investeringarna var störst i Södra Österbotten, Österbotten,…

  Jordbrukets investeringar fortsatte att växa i fjol