Nyheter för odlare

 • 26. mars 2019

  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats

  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd 2019 har publicerats på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Guiden består av en basguide till stödansökan och en stödguide med detaljerade stödvillkor.…

  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd har publicerats
 • 22. mars 2019

  Använd kontrollerat utsäde

  Det börjar bli bråttom att skaffa utsäde till vårens sådd. Genom att köpa officiellt kontrollerat, certifierat utsäde säkerställer man en skörd av god kvalitet. Certifierat utsäde är alltid av den…

  Använd kontrollerat utsäde
 • 20. mars 2019

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen i Finland var ungefär 2 miljarder euro totalt år 2018. Största delen av de här utbetalda medlen var jordbrukarstöd: de uppgick till 1,7 miljarder euro.

  Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt
 • 28. februari 2019

  Guider om tvärvillkor och om krav på journalföring av jordbruksproduktion har publicerats

  Livsmedelsverket har publicerat guiden Tvärvillkor 2019 på nätet. Guiden, som ges ut varje år, innehåller de samlade tvärvillkoren. Att tvärvillkoren iakttas är ett krav i samband med de flesta av…

  Guider om tvärvillkor och om krav på journalföring av jordbruksproduktion har publicerats
 • 28. februari 2019

  Gårdar kan ansöka om statsborgen för tillfälliga likviditetsproblem

  Fram till 30.6.2019 kan jordbrukare ansöka hos NTM-centralen om statsborgen för banklån som förbättrar gårdens likviditet. Statsborgen kan beviljas för högst fem år för krediter som har beviljats för…

  Gårdar kan ansöka om statsborgen för tillfälliga likviditetsproblem
 • 25. februari 2019

  Ansökningen av nationella husdjurstöd har öppnats i Viputjänsten

  De nationella husdjurstöden kan sökas i e-tjänsten Vipu  25.2–25.3.2019. Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt förskott på nordligt…

  Ansökningen av nationella husdjurstöd har öppnats i Viputjänsten
 • 21. februari 2019

  Rekordartat antal nya odlare och investeringar på gårdarna

  I fjol finansierade NTM-centralerna ett rekordartat antal investeringar i lantgårdar och startstöd för unga jordbrukare. Generationsväxlingarna och investeringarna är koncentrerade till de…

  Rekordartat antal nya odlare och investeringar på gårdarna
 • 20. februari 2019

  Driftsavbrott i Viputjänsten 20.2.2019

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk 20.2.2019. Avbrottet beror på en uppdatering. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

  Driftsavbrott i Viputjänsten 20.2.2019
 • 20. februari 2019

  Var omsorgsfull när kompletteringsfoder används

  Utfodringen av ekologiska idisslare (nötkreatur, får och getter) ska till 100 % grunda sig på ekofoder. Därför ska också linfrö och jäst som används/anskaffas ha producerats med ekologiska metoder.…

  Var omsorgsfull när kompletteringsfoder används
 • 20. februari 2019

  Extraordinära ekokontroller i fortsättningen utan förvarning

  I fortsättning gör ekoinspektörerna så kallade extraordinära ekokontroller utan förhandsanmälan. De extraordinära kontrollerna görs typiskt efter växtperioden och på vintern och de utgör cirka tre…

  Extraordinära ekokontroller i fortsättningen utan förvarning