En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland – Grapholita inopinata är en ny art i hela EU

21. maj 2021

I Finland har påträffats en ny fjärilsart, Grapholita inopinata. Arten är en betydande skadegörare på äpple i de östra delarna av Ryssland samt i norra Kina och den hör enligt växtsundhetslagstiftningen till karantänskadegörarna. Fyndet är det första i Finland och veterligen i hela EU så det rör sig om en betydande observation. En fjärilsentusiast upptäckte fyndet i en feromonfälla år 2019, till Livsmedelsverket kom den in för verifiering i maj 2021.

Vi vet ännu inte hur betydande växtskadegörare Grapholita inopinata är i Finland och i hurdan omfattning den förekommer här. skadorna Grapholita inopinata vecklaren på äpple påminner om äpplevecklaren. Dess larver gräver sig in i äppelfrukten och äter särskilt fröna.

En vuxen Grapholita inopinata är mindre än äpplevecklaren, brunglansig till färgen och cirka 1 cm lång. Eftersom Grapholita inopinata är liten till storleken är den svår att få syn på och den vuxna fjärilen eller skadorna, som larverna orsakar är svåra att åtskilja från äpplevecklaren med blotta ögat. I Finland förekommer också andra fjärilsarter som till sitt utseende påminner om Grapholita inopinata.

Livsmedelsverket och Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf kartlägger under året 2021 artens utbredning i Finland. I kartläggningen används feromonfällor. Efter kartläggningen är det möjligt att besluta om eventuella växtskyddsåtgärder. Efter kartläggningen kan man bättre bedöma varifrån den år 2019 påträffade individen härstammar. Det är möjligt att arten har spridit sig naturligt från den östra till den västra delen av Ryssland och därigenom till Finland.

Vecklare kan också sprida sig från ett område till ett annat med människans hjälp med frukter och plantor. Det är viktigt att frukter eller plantor inte införs från Ryssland utan växtsundhetscertifikat utfärdat av myndigheterna. På så vis hindras Grapholita inopinata och många andra karantänskadegörare från att spridas. Import av äppelträd från länder utanför EU är helt förbjudet.

Mer information:

  • Jaakko Kullberg / Suomen Perhostutkijain Seura ry., 050 328 8886, jaakko.kullberg@sitowise.com
  •  Paula Lilja / Livsmedelsverket, puh. 050 430 3871, paula.lilja@ruokavirasto.fi