Smaragdgröna asksmalpraktbaggen har spritt sig till Petersburg – korsar den gränsen till Finland?

26. maj 2021

Smaragdgröna asksmalpraktbaggen är en skalbagge som angriper askar och som spritt sig från Asien till den västra delen av Ryssland. År 2020 påträffades denna karantänskadegörare i Petersburg, dit den sannolikt kommit med trafiken, virke eller växter. Det är möjligt att den sprider sig vidare till Finland antingen på samma sätt som fripassagerare eller på naturlig väg.

Smaragdgröna asksmalpraktbaggen betraktas som ett betydande hot mot askträden i hela Europa. Baggens larver skadar värdväxterna genom att gräva omfattande gångar under barken. Det leder till att grenarna torkar och ofta dör hela trädet. Arten är omöjlig att åtskilja från andra smalpraktbaggar med blotta ögat, utan identifieringen sker alltid i ett laboratorium.

Smaragdgröna asksmalpraktbaggen förmår sprida sig på naturlig väg genom att flyga också långa sträckor. Vad vi för närvarande vet har baggen ändå inte på senare år spritt sig från den ryska staden Tver norrut. Till St Petersburg har den sannolikt kommit med trafiken, virke eller växter och för närvarande betraktas det som det mest sannolika spridningssättet också till Finland. För att vi ska kunna hindra smaragdgröna asksmalpraktbaggen från att sprida sig till Finland får inget virke och inga växter införas från Ryssland utan ett av myndigheterna beviljat växtsundshetscertifikat.

Livsmedelsverket kartlägger förekomsten av smaragdgrön asksmalpraktbagge särskilt i sydöstra Finland med hjälp av fällor och okulära kartläggningar. Om smaragdgröna asksmalpraktbaggen påträffas, bestämmer Livsmedelsverket om åtgärder för att utrota skadegöraren.

Mer information:
Smaragdgröna asksmalpraktbagge
Liisa Vihervuori, tel. 040 057 1060
kasvinterveys@ruokavirasto.fi