Arbeta vid Livsmedelsverket

Kom till Livsmedelsverket om du vill göra ett verkningsfullt arbete

Ruokavirastolaisia kokouksessa.png

Vid Livsmedelsverket arbetar vi för människors, djurs och växters hälsa, vi stödjer landsbygdens livskraft och vi utvecklar och upprätthåller datasystem.

Hos oss kan du arbeta med många olika typer av uppgifter. Vi erbjuder karriärmöjligheter för experter inom många olika områden. Du får göra ett verkningsfullt arbete som du flexibelt kan förena med ditt övriga liv. Tillsammans bygger vi en uppskattande, öppen och lösningsorienterad arbetsgemenskap i enlighet med våra värderingar.

VISSTE DU DET HÄR OM LIVSMEDELSVERKET SOM ARBETSGIVARE?