Projektstöd för landsbygden

Ansökningsperioderna för projektstöd för landsbygden 2022 har löpt ut.

De många möjligheternas projektstöd för landsbygden

Projekten kan:

 • reformera näringarna
 • utveckla lönsamheten
 • öka kompetensen
 • förbättra servicen på landsbygden och förutsättningarna för boende.

Projekten kan genomföras:

 • lokalt
 • regionalt
 • interregionalt
 • nationellt
 • internationellt.

Stöd kan sökas av:

 • offentligrättsliga samfund och privaträttsliga sammanslutningar, såsom läroanstalter, organisationer, byaföreningar eller andelslag.

Stöd fås för exempelvis:

 • arbetstagarnas lönekostnader
 • resekostnader
 • arvoden till sakkunniga
 • köpta tjänster
 • kanslikostnader
 • hyror
 • styrgruppens utgifter
 • investeringar, såsom anskaffning av maskiner, anordningar och redskap
 • bygg- och restaureringskostnader.

Ansök om finansiering

Kontakta NTM-centralen eller Leadergruppen och presentera din idé. NTM-centralens och Leadergruppens sakkunniga ger råd om stödansökan.

Kontaktuppgifterna till din egen NTM-central eller Leadergrupp.

Kom med i projektnätverken

Förbereder eller genomför du ett projekt som främjar matsektorn eller turismen? Planerar din organisation ett projekt som anknyter till företagande inom energi- eller välbefinnandebranschen eller motverkande av klimatförändringen? Den som genomför ett projekt som tangerar dessa teman bör kontakta de landsomfattande samordningsprojekten vars uppgift är att skapa nätverk mellan projekt. Kontaktuppgifter och mer information om samordningsprojekt (landsbygd.fi)

Studera handboken för projektaktörer

I handboken för projektaktörer ligger fokus på genomförandet av utvecklingsprojekt. Avsikten är att ge läsaren en allmän uppfattning om projektverksamhet: planering, ansökan, genomförande och avslutande av projekt. Bekanta dig med handboken (landsbygd.fi)

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Sidan har senast uppdaterats 14.11.2022