Biologisk mångfald på gården

Varför förbättrar odlarer den biologiska mångfalden?

På många gårdar är stödet av naturens mångfald vardag. Genom att ta hand om mångfalden förbättrar jordbrukarna livsvillkoren för djur och växter och bevarar samtidigt det finländska kulturarvet, till exempel traditionella jordbrukslandskap och inhemska lantraser.

För jordbrukarna uppvägs detta arbete av jämna och goda skördar, välmående djur och företagsverksamhetens fortlevnad genom olika krissituationer. Genom att ta hand om naturen förbättras alltså gårdens lönsamhet och samtidigt utvecklas gårdens och hela landsbygdens anseende.