Intiasta tuotavien luomuseesaminsiementen valvontaa tehostetaan 1.7.2021 lähtien

18. kesäkuuta 2021

Euroopan komissio on antanut suosituksen valvoa tarkemmin Intiasta tuotavia luomu seesaminsiemeniä (luomuelintarvikkeet ja -rehut). Uudet tuontivaatimukset ovat voimassa 1.7.2021 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tullauksen yhteydessä kaikkien luomuna maahantuotavien rehu- ja elintarvike-erien asiakirjat tarkastetaan 1.7–31.12.2021 välisenä aikana ja eristä otetaan näytteet pestisidijäämävalvontaa varten, ml. etyleenioksidi. Erä jää Tullin hyväksymään varastoon ja on käyttöönottokiellossa, kunnes analyysitulokset valmistuvat.

Asiakirjojen tarkastuksella varmistetaan, että tuotantoketjun toimijat ovat sertifioituja, luomutuote jäljitettävissä ja luomurehu tai -elintarvike täyttää sille asetetut vaatimukset. Mikäli luomumääräystenvastaisuutta ei todeta, luovutusmenettelyä jatketaan ja erä voidaan vapauttaa Tullin valvonnasta. Mikäli erä ei täytä luomumääräyksiä, luovuttaminen luonnonmukaisena kielletään. Tällöin luomuun viittaavat merkinnät on peitettävä Tullin valvonnassa.

Toimijan tulee tullauksen yhteydessä esittää Tullille tarkastussertifikaatti, tullausasiakirjat, rahtikirjat sekä edeltävässä luomuketjussa toimineiden kaikkien toimijoiden (ml. välittäjät) nimet, osoitetiedot ja luomusertifiointiasiakirjat (maatilalta viljelijälle ml. luomutuotteiden välittäjät hankintaketjussa). Tuojan vastuulla on huolehtia, että tuotteet ilmoitetaan luonnonmukaisina tulli-ilmoituksessa. Tarkastusta ei ole mahdollista tehdä jälkikäteen.

Tehostettu valvonta koskee seuraavaa yleisen nimikkeistön (CN) tuoteryhmää, joka ovat lähtöisin Intiasta:

  • 12074090 – seesamin siemenet

Rehujen tuonnissa toimijan tulee huomioida, että mikäli kyseessä on EU:n ulkopuolelta, salmonellan suhteen riskialttiiksi määritelty kasviperäinen rehu (esim. öljykasvien siemenet ja niistä saatavat tuotteet), silloin toimijan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus myös Ruokaviraston rehuhygienian valvontaa varten.

Lisätietoja:

Tulli
Sähköisen palvelukeskuksen kuluttajansuojatarkastajat, kuluttajasuojelu(at)tulli.fi

Ruokavirasto
ylitarkastaja Teija Lindén, luomujaosto, luomuelintarvike(at)ruokavirasto.fi
ylitarkastaja Tiina O’Toole, rehujaosto, luomurehujen valvontaluomurehu(at)ruokavirasto.fi