Luomutarkastus voidaan suorittaa etätarkastuksena

6. huhtikuuta 2020

Ruokavirasto on saanut EU:n komissiolta ohjeistuksen, että vuosittaiset elintarviketuotannon luomutarkastukset voidaan tehdä etätarkastuksena COVID-19 kriisin vuoksi. Ruokavirasto on päättänyt, että kevään 2020 aikana valtuutetut luomutarkastajat voivat tehdä etätarkastuksia riskiperusteisesti. Etätarkastuksia tehdään aluksi koeluontoisesti, ns. pilottihankkeena. Pilottiin valitut tarkastajat tulevat olemaan yhteydessä kohteisiin suoraan puhelimitse tai sähköpostitse. Ruokavirasto suosittaa, että valitut kohteet ottavat etätarkastuksen vastaan, jotta kaikki luomutoimijat ehtivät saada luomutodistuksen vuoden 2020 aikana.

Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen varaa tarkastukselle seuraavat tositteet:

 • Ruokaviraston lähettämä ilmoitus edellisen vuoden tarkastuksesta, sekä sähköpostiin tullut Luova järjestelmän yhteenveto edellisestä tarkastuksesta
 • Luomusuunnitelma
 • listaus
  • luomuelintarvikkeista
  • tavarantoimittajista
  • tavarantoimittajien luomutodistuksista
 • kirjaukset/kirjanpito luomuelintarvikkeiden määristä:
  • saapuneista,
  • varastossa olevista,
  • myydyistä sekä
  • näiden taseesta (tositteet ml. laskut)
 • Arvio menneen kalenterivuoden luomuelintarvikkeiden määrästä
 • pakkausmerkinnät (etenkin, jos uutuustuotteita)

Mikäli teillä on alihankkijoita:

 • sitoumukset (mahdollisten) alihankkijoiden kanssa
 • Varmennus (tosite), että ulkomaiset alihankkijat kuuluvat valvontaan, sekä todiste (sähköposti) siitä, että olette ilmoittaneet ulkomaisen alihankkijan teille suorittamat toimet kyseisen alihankkijan ulkomaiselle valvojalle

Mikäli teillä on tuontia EU:n ulkopuolelta:

 • tuontisertifikaatit kaikista kolmansista maista saapuneista eristä edellisen tarkastuksen jälkeen

Tarkastus tehdään sähköisellä tarkastuslomakkeella. Tarkastuksen lopuksi kuittaatte tarkastuskertomuksen sähköpostitse.

Muista: Ruokaviraston nettisivulta löytyy hakupalvelu, josta saat kätevästi Ruokaviraston ja ELY-keskusten valvonnassa olevien luomutoimijoiden ajantasaiset luomutodistukset itsellesi

Kysymyksiä voi lisäksi lähettää sähköpostiosoitteeseemme: luomuelintarvike@ruokavirasto.fi