Luomuvalvonnan maksuissa muutoksia

31. maaliskuuta 2021

Ruokaviraston 1.3.2021 voimaan tulleen maksuasetuksen mukaan luomuvalvonnan perusmaksu muuttuu ja pinta-alaperusteisia maksuja korvataan tarkastusaikamaksulla.

Luomuvalvonnan perusmaksuna kerätään vuonna 2021 160 euron toimijakohtainen perusmaksu.

Pinta-alaperusteisia maksuja on korvattu tarkastusaikaan perustuvalla maksulla. Tarkastusaikaan perustuvat maksut ovat kaikilla tarkastuksilla 143 euroa/tunti. Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

Ruokavirasto tekee uuden maksuasetuksen vaatimat muutokset laskutusjärjestelmään kesän 2021 aikana, joten maaliskuun alun jälkeen tarkastettujen toimijoiden maksut laskutetaan vasta syksyllä. Tammi- ja helmikuun aikana tarkastettujen toimijoiden maksut laskutetaan vuoden alussa voimassa olleen maksuasetuksen mukaisesti.

Luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta perittävät maksuista päätetään Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa Ruokaviraston maksullisista suoritteista (161/2021) liitteen maksutaulukon kohdassa 3.

Lue lisää:

Maksuasetusohje luomu 2023

Ruokaviraston palveluista perittävät hinnat muuttuvat 1.3.2021 alkaen