Ruokavirasto kannustaa rehualan toimijoita merkitsemään luomutuotantoon soveltuvat täydennysrehut

12. kesäkuuta 2019

Luomutuottajien on helpompi valita täydennysrehuja, kun niissä on luomuviittaus*, joka kertoo rehun soveltuvuuden luomutuotantoon.

Luomuasetus rajaa täydennysrehujen koostumusta. Siksi kaikkia markkinoilla olevia täydennysrehuja ei voi käyttää luomutilalla. Luomukotieläintiloilla on tarvetta eläinten ravitsemuksen täydentämiselle, mutta se tulee tehdä asetuksen sallimilla rehuaineilla ja rehun lisäaineilla.

Luomuasetuksen

  • liitteessä V on lueteltu luomutuotantoon soveltuvat kivennäisrehuaineet sekä muut rehuaineet ja
  • liitteessä VI  on kerrottu luomussa sallitut rehun lisäaineet.
  • Ajantasaiset tiedot niistä yhdisteistä, joita täydennysrehuissa voi käyttää, löytyvät luomuasetuksesta.

*Luomuviittaus:
Luomuun soveltuvat täydennysrehut merkitään rehun etikettiin komission asetuksen  (EY) N:o 889/2008 mukaisella viittauksella *”voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti”.

Luomuasetus (EY) N:o 889/2008
Luomurehut Ruokaviraston sivuilla