Mitä muutoksia EU:n uusi luomuasetus tuo luomukotieläintuotantoon vuonna 2022?

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 soveltaminen alkaa 1.1.2022. Uusi luomuasetus tuo muutoksia luomukotieläintuotantoon, erityisesti siipikarjasektorille. Joillekin muutoksille sika- ja siipikarjatuotannossa asetus antaa siirtymäaikoja.

Muun muassa seuraavat muutokset astuvat voimaan 1.1.2022:

  • Kaikkien tavanomaisten jalostuseläinten hankinta tulee luvanvaraiseksi, mukaan lukien siitossonnit. Alkuperäisrotuisten eläinten hankinta ei edellytä lupaa ja ne voivat olla poikineita.
  • Käyttöön otetaan Ruokaviraston ylläpitämä luomueläinrekisteri, jonne toimija voi halutessaan ja veloituksetta ilmoittaa myytävänä olevia luomujalostuseläimiä.
  • Poikkeus nautojen loppulihotukseen sisällä laidunkauden aikana poistuu (loppulihotus-vaihe; nautoja on voinut pitää sisätiloissa enintään 1/5 eläimen elinajasta ja kaikissa tapauksissa enintään kolme kuukautta). Huomioi tämä, kun suunnittelet nautojen laidunnusta kesäksi 2022!
  • Lääkkeiden varoaika on kaksinkertainen ja vähintään 48 tuntia. 
  • Rehuannos voi sisältää keskimäärin enintään 25 % SV2-rehua (31.12.2021 asti 30 %). Muilta osin siirtymävaiherehujen (SV1 ja SV2) käyttöehdot säilyvät ennallaan.
  • Sika- ja siipikarjatiloilla rehuomavaraisuuden tulee olla vähintään 30 % (31.12.2021 asti 20 %).
  • Sika- ja siipikarjatiloilla tavanomaisen valkuaisrehun käyttö rajoittuu alle 35 kiloisille porsaille ja nuorelle siipikarjalle. Tavanomaisen valkuaisrehun käyttö edellyttää lupaa, joka haetaan Ruokavirastosta.
  • Lupa hankkia tavanomaisia kananuorikoita luomutuotantoon päättyy 31.12.2021. Poikkeuslupa hankkia alle kolmen päivän ikäisiä tavanomaisia untuvikkoja jatkuu.
  • Siipikarja, tulossa paljon muutoksia. Uusia eläinlajeja ja ikäryhmiä, tuotantoehdot mm. Gallus gallus emolinnuille ja nuorikoille. Tarkennuksia tuotantoehtoihin koskien mm. rakennusten väliseiniä, terasseja, kulkuluukkuja, ulkoalueita ja kerroskanaloita. Näille muutoksille siirtymäajat (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/464, Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2042).

Muutamat edellä mainituista muutoksista edellyttävät toimijalta toiminnan uudelleen suunnittelua jo vuoden 2021 aikana. Tulossa myös muita muutoksia koskien mm. kirjanpitoa ja luomusuunnitelmaa. Kansallinen luomulaki tulee täsmentämään mm. valvonnan yksityiskohtia.

Mikäli arvelet jonkin tulevista muutoksista koskevan tilallasi toiminnan uudelleen suunnittelua, ota yhteys ELY-keskuksen luomuasiantuntijaan tai neuvontaan.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.2.2022