Ryhmäsertifiointi

Uusi EU:n luomuasetus mahdollistaa 1.1.2022 alkaen ns. toimijaryhmien ryhmäsertifioinnin vaihtoehtona yksittäisen toimijan sertifioinnille. Tavoitteena on vähentää luomusertifioinnista aiheutuvia tarkastuskustannuksia ja hallinnollista taakkaa pientoimijoille.

Ryhmäsertifiointi luomutuotannon valvontatapana ollut jo pitkään mahdollista monissa EU:n ulkopuolisissa maissa, joten ryhmäsertifiointimahdollisuus varmistaa myös tasapuolisia toimintaedellytyksiä Euroopan unionissa toimiville luomutuottajille.

Toimijaryhmän jäsenten tulee olla maataloustuotannon harjoittajia. Alkutuotannon lisäksi ryhmän jäsenet voivat toimia elintarvikkeiden tai rehujen jalostuksessa, valmistuksessa tai kaupanpitämisessä. Tyypillistä toimijaryhmille on, että ne tuottavat ryhmäsertifioinnin puitteissa vain harvoja luomutuotteita (esimerkiksi hedelmiä) markkinoitavaksi. Siksi ryhmäsertifikaatti ei tavallisesti koske kaikkea jäsenten maataloustuotantoa, vaan ainoastaan tuotteita, joiden yhteismarkkinointi on yksittäisen jäsenen näkökulmasta edullinen tapa saada tuote markkinoille.

Ryhmän jäsenen velvollisuudet ovat samoja kuin yksittäisen, valvotun luomutoimijan, eli ryhmän jäsen sitoutuu noudattamaan EU-asetuksen mukaisia luomuehtoja. EU:n luomuasetuksen vaatimuksiin kuuluu lisäksi muun muassa se, että ryhmän on oltava oikeushenkilö ja sertifioidut tuotteet on myytävä ryhmän markkinointiorganisaation kautta.

Lisäksi yksityiskohtaisia vaatimuksia on ryhmän jäsenten viljelytoiminnan enimmäiskoolle ja ryhmään kuuluvien jäsenten enimmäismäärälle. Ryhmän jäsenen luomutuotannon liikevaihto voi olla enintään 25 000 euroa vuodessa tai viljelytoiminnan enimmäiskokoko on enintään 5 hehtaaria peltoa, 0,5 hehtaaria kasvihuoneita tai 15 hehtaaria pysyvää nurmea. Ryhmään kuuluvien jäsenten enimmäismäärä voi olla enintään 2000 jäsentä.

Valvonta on kaksivaiheista, sisäinen tarkastusjärjestelmä (ICS) kohdistuu ryhmän jäseniin ja sen toteutuksesta vastaa toimijaryhmä itse ns. ICS-vastuuhenkilön johdolla. EU:n luomulainsäädäntö määrää yksityiskohtaisesti sisäisestä tarkastusjärjestelmästä ja eri osapuolten vastuista.

Ulkoinen tarkastus kohdistuu koko ryhmän toimintaan sekä otoksella yksittäisiin jäseniin. Toimijaryhmän ulkoisesta tarkastamisesta ja sertifioinnista Suomessa vastaa Ruokavirasto. Toimijaryhmän tarkastusten laajuuden suhteutetaan toimijaryhmän tyypin, rakenteen, koon, tuotteiden ja toiminnan mukaan.
Yksittäinen viljelijä ei saa sertifikaattia, vaan sertifikaatti annetaan ryhmälle. Ryhmäsertifiointi edellyttää ryhmältä yhteistä markkinointijärjestelmää eli yritystä, joka vastaa ryhmäsertifioinnin kohteena olevien tuotteiden markkinoinnista.

Vaikka ryhmäsertifiointi on monissa EU:n ulkopuolisessa maassa jo pitkään ollut toimiva tapa saada luomutuotteita vaikkapa kansainvälisille markkinoille, voi soveltaminen Suomessa olla haastavaa. Pitäisi löytää luomutuotteet ja toimintatavat, joihin ryhmäsertifiointi soveltuu ja jossa ryhmäsertifiointi olisi vaivan tai kustannusten puolesta edullisempaa kuin yksittäisen toimijan sertifiointi.
Toimijaryhmän on tehtävä valvontajärjestelmään liittymistä varten ilmoitus Ruokavirastolle

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Sampsa Heinonen Ruokavirastosta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.10.2023