Luomuvillapaita, mutta millä ehdoilla?

17. syyskuuta 2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston uuden luomuasetuksen (EU) 2018/848 soveltaminen alkaa 1.1.2022. Luomuasetuksen soveltamisalaan tulee uusia tuotteita, jolloin luomuvalvontaan hakeutuminen ja tuotteiden markkinointi luomuna on mahdollista aiempaa useamman tuoteryhmän kohdalla. Asetuksen Liite I sisältää uutuutena mm. karstaamattoman ja kampaamattoman villan. ELY-keskus voi ensi vuonna sisällyttää ne luomualkutuotannon toimijan sertifikaatille.

Luomulampaan villa ei ole automaattisesti luomuvilla

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa sen, että karstaamatonta ja kampaamatonta villaa jalostava taho voi ilmoittaa käyttäneensä tuotteeseensa sertifioitua karstaamatonta ja kampaamatonta villaa, mutta jalostettua tuotetta (esim. villalanka) ei voi väittää luomuvillaksi.

Luomulampaan karstaamaton ja kampaamaton villa voidaan sertifioida luomuvillaksi, jos

1) EU laatii prosessille säännöt; tai

2) Kansallisesti viranomainen (MMM) laatii säännöt; tai

3) Tuote sertifioidaan yksityisiin tuotantoehtoihin perustuen (esim. muussa EU-maassa hyväksytyt ehdot).

Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että EU tai kansallinen viranomainen olisi laatimassa em. sääntöjä, jotka mahdollistaisivat sertifioinnin luomuvillaksi. Näin ollen jalostetun villan luomusertifioinnin osalta täytyy kääntyä yksityisten sertifiointien puoleen, kuten nykyisinkin.

Tulevan ja nykyisen lainsäädännön ero

Ensi vuonna voimaan tulevan lainsäädännön ja nykyisen lainsäädännön ero on käytännössä se, että luomulampaasta peräisin olevaa kampaamatonta ja karstaamatonta villaa voi ensi vuonna sanoa luomuksi suoraan lainsäädännön perustella, jos toimija on hakenut ELY-keskukselta sen sisällyttämistä luomualkutuotannon toimijan sertifikaattiin. Kampaamattomasta ja karstaamattomasta luomuvillasta jalostettu tuote (esim. villalanka ja siitä neulottu vaate) edellyttää jatkossakin yksityistä sertifikaattia, jotta sitä voitaisiin kutsua luomuksi.

Ruokaviraston tulkinta ensi vuonna mahdollisista ilmaisuista

Ruokaviraston tämänhetkinen tulkinta on, että ilman yksityistä sertifikaattia toimija ei voi ensi vuonnakaan markkinoida tuotetta luomuvillapaitana tai luomuvillasukkina.

Ruokavirasto ei tämänhetkisen tulkinnan mukaan kuitenkaan näe estettä sille, että toimija voisi esimerkiksi sanoa tuotteesta näin:

  • villapaita on valmistettu luomulampaan villasta
  • villapaitaan käytetty lanka valmistettu luomulampaan villasta
  • villapaidan raaka-aineena käytetty luomulampaan villaa

Tämä edellyttää, että toimijan luomulampaiden sertifikaattiin on ELYssä toimijan hakemuksesta lisätty kampaamaton ja karstaamaton villa.