Tutkimushankkeita

Tieteellinen tutkimus ja riskinarviointi ovat Ruokaviraston lakisääteisiä tehtäviä ja ne liittyvät viraston yhteiskunnalliseen tehtävään ja vaikuttavuuteen. Oheiseen valikkoon on koottu antibioottiresistenttitutkimukset ja -riskinarvioinnit.