Käyttöohje Siilo-asiointipalveluun

Julkaisupäivä: 8. kesäkuuta 2023

1 Yleistä

Kaikki vakiomuotoiset (ei-kiintiö) AGRIM-tuontitodistukset haetaan 27.6.2023 alkaen Ruokaviraston Siilo-asiointipalvelun kautta osoitteessa https://siilo.ruokavirasto.fi/. AGRIM-kiintiötuontitodistukset ja AGREX-kiintiövientitodistukset haetaan toistaiseksi edelleen vanhan asiointipalvelun kautta: https://todistus.ruokavirasto.fi/. Myöhemmin myös ne tullaan hakemaan Siilo-asiointipalvelun kautta ja siitä tiedotetaan asiakkaita erikseen.

Samaan Siilo-asiointipalveluun tullaan myöhemmin yhdistämään myös maatalouden markkinoita tasapainottavat järjestelmät eli interventiovarastoinnin asiointi ja yksityisen varastoinnin tuen asiointi, jotka jo nyt näkyvät otsikkotasolla Siilo-asiointipalveluun rekisteröitymisen yhteydessä. Myös siitä tiedotetaan erikseen asiakkaita, kun kyseiset järjestelmät ovat käytettävissä Siilo-asiointipalvelussa.

Siilo-asiointipalvelumme on suunniteltu ja testattu toimimaan yleisimmillä selaimilla. Suosittelemme Google Chrome tai Mozilla Firefox -selaimia. Suosittelemme huolehtimaan selaimen päivityksestä. Jos sivusto tai sivuillamme oleva ohjelma ei toimi, tyhjennä koneesi välimuisti, sulje kaikki selainikkunat ja aloita uudelleen tai sulje ja käynnistä tietokoneesi uudelleen.

2 Suomi.fi tunnistautuminen

Asiakkaiden tulee kirjautua Siilo-asiointipalveluun suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalveluiden yhteinen vahvan tunnistautumisen palvelu, jonka avulla voit kirjautua suomalaisiin julkishallinnon sähköisiin palveluihin.

Tunnistus on käytössä kaikissa palveluissa, joissa käyttäjän henkilöllisyys pitää varmistaa. Sähköisten palveluiden käyttäminen on tietoturvallista, kun sinut on tunnistettu.

Yrityksen toimitusjohtaja tai muu nimenkirjoittaja voi asioida Siilo-asiointipalvelussa ilman suomi.fi valtuutusta, jos muita henkilöitä ei ole tarvetta valtuuttaa Siilo-asiointipalvelun asiointiin. Yrityksen nimenkirjoittaja voi rekisteröidä yrityksensä ja aloittaa asioinnin suomi.fi kirjautumisen avulla suoraan Siilo-asiointipalvelussa.

Jos yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö haluaa valtuuttaa yrityksensä toisen työntekijän rekisteröimään yrityksen tai esimerkiksi huolintaliikkeen työntekijän hakemaan AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistuksia, hän voi antaa kyseiselle henkilölle suomi.fi valtuutuksen. Tutustu siinä tapauksessa toiseen ohjeeseemme nimeltä suomi.fi valtuuksien käyttöönotto Siilo-asiointipalvelussa (Suomi.fi valtuuksien käyttöönotto Siilo-asiointipalvelussa).

Siilon valtuuskoodit

Asiakategoria: Markkinatuet ja -etuudet

 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja)

3 Rekisteröityminen Siilo-asiointipalvelun osioihin

Voit rekisteröidä Siilo-asiointipalveluun yrityksen, jos sinulla on jokin alla olevista rooleista:

 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan sijainen,
 • kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin,
 • kaupparekisteriin tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ) merkitty yksityinen elinkeinonharjoittaja
  tai
 • henkilö, jolle joku edellä mainituista on antanut edustamisvaltuuden suomi.fi valtuuksissa.

Nimenkirjoittajan lisäksi yrityksen toinen henkilö, jolle on annettu suomi.fi valtuutuksissa asiointivaltuus, jollekin alla olevista valtuuskoodeista tai useammalle niistä, pystyy rekisteröimään yrityksen Siilo-asiointipalveluun kyseiseen alajärjestelmään/alajärjestelmiin.

Ruokavirasto ei suosittele näiden seuraavien valtuuskoodien antamista edustajayritykselle (huolintayritykselle tai tilitoimistolle, sillä yrityksen omien tietojen ja tilinumeron päivittäminen on mahdollista näillä valtuuskoodeilla). Jos yrityksen nimenkirjoittaja päättää kuitenkin jonkin alla olevan valtuutuksen edustajayritykselle antaa, niin pyydämme ilmoittamaan siitä myös Ruokavirastoon.

 • Maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistusten hakeminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden tuonti- ja vientitodistuksiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen hakeminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa ja katsella maataloustuotteiden yksityiseen varastointiin liittyviä hakemuksia ja tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 • Maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjousten jättäminen ja hakijatietojen ylläpito (Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jättää maataloustuotteiden interventiovarastoinnin tarjouksia ja katsella niihin liittyviä tietoja sekä ylläpitää hakijatietoja)
 1.  Rekisteröidy Siilo-asiointipalveluun etusivun ”Rekisteröidy” -painikkeen kautta. Painikkeen painaminen ohjaa sinut suomi.fi-kirjautumiseen.
  Kuvankaappaus Siilo-asiointipalvelun rekisteröitymissivustaKuva 1: Siilo-asiointipalvelun etusivu, jossa näkyvät Rekisteröidy- ja Kirjaudu sisään -painikkeet

 2. Valitse haluamasi tunnistuspa sivulle avautuvasta tunnistustapaluettelosta

  Kuvankaappaus rekisteröinnin tunnistustavan valinnasta.pngKuva 2: Tunnistustavan valinta eri tunnistautumisvaihtoehdoista.

 3. Valinnan jälkeen avautuvan näytön sisältö riippuu käyttämästäsi tunnistustavasta.

 4. Kun tunnistautuminen on tapahtunut onnistuneesti, sinulle näytetään tieto tunnistautumisen yhteydessä välitettävistä tiedoista. Paina Jatka palveluun -painiketta.

  Kuvankaappaus Siilo-asiointipalveluun rekisteröityvästä välittyvät henkilötiedot.pngKuva 3: Tunnistautumisen jälkeen näytetään henkilötiedot, jotka välitetään sinusta Siilo-asiointipalveluun.

 5. Valitse lopuksi yritys, jonka nimissä haluat Siilo-asiointipalvelussa toimia. Paina sen jälkeen "Valitse ja siirry asiointipalveluun" -painiketta, jolloin selain siirtyy Siilo-asiointipalveluun.

 6. Suomi.fi kirjautumisen jälkeen ensimmäinen Siilo-asiointipalvelun sivu on rekisteröitymistietoja koskeva Rekisteröidy-sivu.

  Kuvankaappaus Suomi.fi:stä tulevista rekisteröitymistiedoista

  Kuva 4: Rekisteröidy-sivun yläosan Yritys-osiossa näytetään suomi.fi kirjautumisen perusteella tulleet henkilö- ja yritystiedot ja pyydetään täyttämään yrityksen ALV-numero tai jos ALV-numeroa ei ole, merkitsemään siihen kohtaan raksin.

  Ylimpänä näkyy nimesi ja rekisteröitävän yrityksen nimi, jotka ovat tulleet näkyviin suomi.fi kirjautumisen perusteella. Jos rekisteröitävä yritys on ALV-rekisterissä, täytä yrityksen ALV-numero (esim. FI87654321). Jos yritys ei ole ALV-rekisterissä, laita raksi kohtaan ’Yrityksellä ei ole ALV-numeroa’ ja kirjoita perustelut sen jälkeen avautuvaan kenttään.

  Kuva5 Henkilökohtaisten rekisteröitymistietojen näyttö.pngKuva 5: Rekisteröidy-sivun Omat tietosi-osiossa näytetään yhteystiedot ja asiointikieli, jotka sinun tulee täyttää.

 7. Kirjoita Omat tietosi -osioon sähköpostiosoitteesi (yrityksen yleinen sähköpostiosoite, jota käyttää useampi henkilö tai henkilökohtainen työsähköpostiosoitteesi). Huomioi, että tähän sähköpostiosoitteeseen Siilo-asiointipalvelu lähettää rekisteröitymisen yhteydessä vahvistuskoodin sähköpostitse, joka sinun täytyy syöttää Siilo-asiointipalveluun seuraavassa vaiheessa. Anna myös yrityksen puhelinnumero ja valitse asiointikieli.

  Siilon alajärjestelmien valintanäyttöKuva 6: Valitse mihin Siilo-asiointipalvelun alajärjestelmiin rekisteröit yrityksesi: Yksityinen varastointi, Interventiovarastointi, Tuonti ja Vienti. Tuonnin ja Viennin alajärjestelmiä varten sinun tulee ilmoittaa yrityksen EORI-numero. Lopuksi tulee merkitä raksi kohtaan Tietojen tarkastaminen.

 8. Valitse mihin Siilo-asiointipalvelun alajärjestelmiin rekisteröit yrityksesi. Kaksi ylintä ovat maatalouden markkinoita tasapainottavia järjestelmiä: Yksityisen varastoinnin tuki ja Interventiovarastointi. Tuonti tarkoittaa ainoastaan maataloustuotteiden AGRIM-tuontitodistuksia, ei muita Ruokaviraston tuontilupia/-todistuksia. Vienti tarkoittaa ainoastaan maataloustuotteiden AGREX-vientitodistuksia, ei muita Ruokaviraston vientitodistuksia.

  Jos yrityksesi on toimialueeltaan iso ja on mahdollista, että se myöhemmin tulee asioimaan Siilo-asiointipalvelussa kaikissa neljässä eri alajärjestelmässä, suosittelemme, että rekisteröit yrityksen heti kaikkiin neljään alajärjestelmään. Jos yrityksesi harjoittaa pelkästään maahantuontia ja tiedät, että muita alajärjestelmiä et tule tarvitsemaan, rekisteröi yrityksesi pelkästään Tuontiin AGRIM-tuontitodistuksia varten.

  Siilo-asiointipalvelu pyytää sinua syöttämään rekisteröitävän yrityksen EORI-numeron (esimerkiksi FI8765432-1), jos rekisteröit yrityksesi Tuonnin tai Viennin alajärjestelmiin. EORI-numero haetaan Tullista ja lisätietoa EORI-numerosta on Tullin www-sivuilla: https://tulli.fi/-/muista-hakea-yrityksellesi-eori-numero.

  Tarkasta lopuksi tiedot, että ne ovat oikein ja laita raksi kohtaan ’Olen tarkistanut antamani tiedot. Tiedot tallennetaan Siilo-asiointipalveluun’. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Jos painat Peruuta-painiketta, kaikki edellä täytetyt kentät tyhjennetään.
  Rekisteröitymisen vahvistuksesta näyttökuvaKuva 7: Saat näytölle ilmoituksen, kun rekisteröityminen on lähetetty Ruokavirastoon. Sinun tulee vielä vahvistaa sähköpostiosoitteesi saamallasi vahvistuskoodilla ja Lähetä-painikkeella.

 9. Kun olet lähettänyt rekisteröitymistiedot, pyytää järjestelmä vahvistamaan vielä sähköpostiosoitteesi. Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään Vahvistuskoodi, jonka kirjoitat koodille varattuun kenttään ja painat Lähetä -painiketta.
  Sähköpostiosoitteen vahvistusKuva 8: Saat näytölle ilmoituksen, kun sähköpostiosoitteesi on vahvistettu.

 10. Kun olet vahvistanut sähköpostiosoitteen vahvistuskoodin avulla, tulee näytölle ilmoitus, että sähköposti on vahvistettu. Tämän jälkeen Ruokavirasto käsittelee rekisteröitymisesi ja sinulle tulee sähköposti-ilmoitus, kun rekisteröinti on valmis.
  Kuvankaappaus Siilon pääsivusta rekisteröitymisen jälkeenKuva 9: Kun Ruokavirasto on hyväksynyt rekisteröintisi, näet Siilo-asiointipalvelun työpöydällä ne Siilon alajärjestelmät, joihin yritys on rekisteröitynyt ja joiden käytön aloitat antamalla perustiedot.

 11. Kun Ruokavirasto on hyväksynyt rekisteröinnin ja rekisteröinnin tehneenä henkilönä kirjaudut rekisteröinnin hyväksymisen jälkeen Siilo-asiointipalveluun, näet työpöydällä kaikki ne Siilon alajärjestelmät, joihin yritys on rekisteröitynyt ja joihin pitää vielä lisätä perustiedot ennen kuin niiden asioinnin voi aloittaa. Yrityksen perustiedot alajärjestelmiin voi antaa myös muu tämän oppaan luvun 3 mukainen henkilö. Valitse haluamasi alajärjestelmä, esim. Tuonti ja vienti ja paina -> Tuonti ja vienti -painiketta.
  Kuvankaappaus yhteyshenkilön lisäämisestä SiiloonKuva 10: Rekisteröinnin tehnyt henkilö tai muu henkilö, jolla on siihen oikeanlainen suomi.fi valtuutus antaa yrityksen perustiedot jokaiselle alajärjestelmälle, jonka yritys ottaa käyttöön. Lisää yrityksen yhteyshenkilön tiedot ja yhteystiedot, johon kyseistä asiointia koskevat tiedoksiantoviestit ja yhteydenotot voi ohjata.

 12. Näkymään avautuu yrityksen perustiedot. Lisää yrityksen yhteyshenkilön tiedot. Alajärjestelmään liittyvät ilmoitusviestit lähetetään yhteyshenkilölle, jonka tiedot lisäät tässä näkymässä. Paina lopuksi Tallenna -painiketta.

4 Vakuus kuntoon ennen AGRIM-tuontitodistuksen tai AGREX-vientitodistuksen hakemista, interventiovarastoinnin tarjouksen jättämistä tai yksityisen varastoinnin tuen hakemusta – asiointi ei muuten onnistu!

Et saa lähetettyä Siilo-asiointipalvelussa AGRIM- tai AGREX-todistushakemusta, tehtyä yksityisen varastoinnin tuen hakemusta tai jätettyä interventiovarastoinnin tarjousta, jos yrityksellä ei ole riittävää vakuutta vapaana hakemusta varten. Siilo-asiointipalvelu poikkeaa vanhasta AGRIM-tuontitodistusten ja AGREX-vientitodistusten asiointipalvelusta siinä, että todistusta hakevalla yrityksellä on oltava riittävä vakuus Siilo-asiointipalvelussa käytettävissä ennen kuin AGRIM-tuontitodistus- tai AGREX-vientitodistushakemuksen voi lähettää Ruokavirastoon. Huom! Tämän muuttuneen toiminnallisuuden vuoksi käytetyt AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistukset kannattaa palauttaa heti käytön jälkeen takaisin Ruokavirastoon, jotta Ruokavirasto ehtii vapauttaa vakuuden uudelleen käyttöä varten ja se on valmiina Siilo-asiointipalvelussa uusia todistushakemuksia varten. Se vähentää myös riskiä sille, että vakuudesta aiheutuisi pidätyksiä sen vuoksi, että todistus on palautettu myöhässä.

Jos hakemuksen tai tarjouksen tekeminen edellyttää vakuuden asettamista, hyväksyttävät vakuusmuodot ovat käteistalletus ja Ruokaviraston hyväksymän takauksenantajan myöntämä takuusitoumus. Tarkempi vakuusohje löytyy linkin takaa Ruokaviraston www-sivuilta. Tallenna keskeneräiset hakemukset ja hoida vakuus kuntoon. Kun saat tiedon Ruokavirastosta, että vakuus on asetettu, voit jatkaa keskeneräisenä tallennetun hakemuksen täyttöä ja lähettää sen Ruokavirastoon.

Poikkeuksena aiempaan järjestelmään, yhteiskäyttöisiä vakuuksia ei enää voi olla eri yritysten kesken, vaan jokaista todistuksenhaltijaa koskien on oltava oma vakuus. Yhden vakuuden on myös katettava koko hakemuksen vaatima vakuussumma. Yhdellä yrityksellä voi olla vain yksi käteisvakuus, jonka arvoa yritys voi nostaa tai laskea ja useita pankkitakauksia.

5 AGRIM-tuontitodistuksen tai AGREX-vientitodistuksen hakeminen

Siilo-asiointipalvelussa rekisteröidyn yrityksen valtuuttamana työntekijänä tai rekisteröidyn yrityksen valtuuttamana huolintaliikkeen työntekijänä voit lähettää AGRIM- ja AGREX-todistushakemuksia Ruokavirastoon, tehdä varauksia todistuksille ja palauttaa todistukset Ruokavirastoon. AGRIM-tuontitodistuksia voi hakea tuoteryhmille: Vilja, riisi, sokeri, oliiviöljy, valkosipuli, säilötyt sienet, naudanliha, maito ja maitotuotteet, sianliha, siipikarjanliha, munat, maataloustuotteista saatu etyylialkoholi, hampunsiemenet ja raaka tai liotettu hamppu. AGREX-vientitodistuksia voit hakea juustojen vientikiintiöön USA:an ja Kanadaan, ja kissan- ja koiranruoan vientikiintiöön Sveitsiin.

Kuva 11 Siilon pääsivu

Kuva 11: Kun olet antanut tuonti ja vienti-alajärjestelmässä yrityksen perustiedot, tuonti ja vienti-alajärjestelmän kuvakkeen väri muuttuu ja voit aloittaa asioinnin tuonti ja vienti-painiketta painamalla Siilo-asiointipalvelun työpöydällä. Työpöydällä näet aktiivisena myös muut alajärjestelmät, joihin yritys on rekisteröitynyt.

Klikkaa kirjautumisen jälkeen Siilo-asiointipalvelussa painiketta Tuonti ja vienti.

Kuva 12 Siilon Tuonnin ja viennin -alajärjestelmä

Kuva 12: Tuonti ja vienti -alajärjestelmässä näet Uusi AGRIM-hakemus ja Uusi AGREX-hakemus -painikkeet, jos yritys on rekisteröitynyt sekä tuontiin että vientiin.

Aloita AGRIM-tuontitodistushakemuksen tai AGREX-vientitodistushakemuksen tekeminen painamalla painiketta Uusi AGRIM-hakemus tai Uusi AGREX-hakemus.

6 AGRIM-tuontitodistushakemuksen täyttö

Täytä AGRIM-todistushakemuksen tiedot osio kerrallaan. Kun olet täyttänyt hakemuksen, voit jatkaa yhteenvetoon, tarkistaa antamasi tiedot ja lähettää hakemuksen.

Hakemuksen lähettämistä varten pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *.

Voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä luonnoksena (ilman pakollisia tietoja).

Lomakkeen numerointi vastaa Euroopan Unionin AGRIM-tuontitodistushakemuksen numerointia

Huomioithan, että Ruokavirasto myöntää kaikki haettavat todistukset sähköisinä todistuksina. Jos tarvitset todistusta tullaukseen toisessa EU-jäsenmaassa, pyydä Ruokavirastosta paperista otetta sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi. Paperinen ote todistuksesta voidaan myöntää sen jälkeen, kun Ruokavirasto on myöntänyt sähköisen AGRIM-tuontitodistuksen.

Ensimmäinen AGRIM-tuontitodistushakemusta koskeva osio on Hakijaa ja hakemusta-koskeva osio.

Kuvankaappaus AGRIM hakemuksen aloittamisesta

Kuva 13: AGRIM-hakemuksen hakija ja hakemus-osiossa näet todistusta hakevan yrityksen tiedot, yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen, täytät vapaamuotoisen hakemusviitteen, valitset hakemustyypin ja tuoteryhmän.

Ylimpänä 4. Hakija-kohdassa näytetään sen yrityksen tiedot, jonka nimissä AGRIM-tuontitodistushakemusta ollaan tekemässä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite-kohdassa näytetään Siilo-asiointipalveluun kirjautuneen henkilön sähköpostiosoite.

AGRIM-tuontitodistushakemuksen täytettävien kohtien yhteydessä on alla olevan kuvan mukaiset infopainikkeet, joista painamalla saat kyseistä kohtaa koskevan täyttöohjeen näkyviin. Samat täyttöohjeet on kirjoitettu auki myös tähän ohjeeseen.

InfopainikeKuva 14: infopainike Siilo-asiointipalvelussa.

Hakemusviite -kohtaan voit kirjoittaa haluamasi tunnisteen tai jättää kohdan tyhjäksi.

Hakemustyyppi-kohdassa vaihtoehtoja on kaksi, joista voit valita tässä vaiheessa vain toisen niistä eli vakiohakemuksen. Eli voit hakea vain AGRIM-vakiotuontitodistuksia Siilo-asiointipalvelun kautta ja AGRIM-kiintiötuontitodistuksia haetaan toistaiseksi edelleen vanhan sähköisen asiointipalvelun kautta: https://todistus.ruokavirasto.fi/. Vakiomuotoista AGRIM-tuontitodistusta edellytetään EU-lainsäädännön perusteella tiettyjen tuotteiden tuonnissa aina. AGRIM-kiintiötuontitodistuksella voit saada alennusta tullimaksuihin. Lue tariffikiintiöistä lisää hakuoppaasta Ruokaviraston www-sivulta Tuontitariffikiintiöt.

Valitse Tuoteryhmä-valikosta se tuoteryhmä, jota todistushakemuksesi koskee. Pystyt sen päättelemään tuoteryhmän nimestä. Seuraavassa Tuotava tuote-osiossa sinulle näytetään valitsemasi tuoteryhmän mukaiset cn-koodit, joista sinun tulee valita yksi todistushakemuksellesi.

Paina Tuoteryhmän valinnan jälkeen Jatka-painiketta ja siirryt seuraavaan Tuotava tuote-osioon.

Kuva15 AGRIM hakemuksen tuotetietojen tallennus.png

Kuva 15: AGRIM-hakemuksen Tuotava tuote -osiossa ilmoitat tarvittaessa 7. kohdassa tuotteen lähtömaan ja 8. kohdassa alkuperämaan, valitset tuoteryhmä-valinnan perusteella valittavissa olevan cn-koodin 16. kohdassa, kirjoitat tuotteen määrän numeroin 17. kohdassa, jonka jälkeen se tulee näkyviin kirjaimin 18. kohtaan. 20. kohdan Erityismaininnat-kohtaan voit kirjoittaa tarvittaessa hakemuksen lisätiedot.

7. kohdassa Lähtömaan ilmoittaminen ei pääsääntöisesti ole välttämätöntä, mutta sen ilmoittaminen voi kuitenkin olla hyödyllistä ns. ylivoimaisen esteen tapauksissa, joissa tuotteen tuonti merkittävästi viivästyy tai estyy jostain syystä. Kirjoittamalla kenttään lähtömaan alkukirjaimen esim. I niin kuin Intia, saat I-kirjaimella alkavat maat näkyville ilman valikon selaamista.

8. kohdassa Alkuperämaan ilmoittaminen ei pääsääntöisesti ole välttämätöntä. Jos tieto on pakollinen, Pakollinen (Kyllä/Ei) -kohdassa on tällöin Kyllä-kohdassa raksi, jolloin sinun tulee valita vetovalikosta myös Alkuperämaa. Kirjoittamalla kenttään alkuperämaan alkukirjaimen esim. I niin kuin Intia, saat I-kirjaimella alkavat maat näkyville ilman valikon selaamista.

Valitse kohdassa 16. CN-koodi tuotavan tuotteen 8-numeroinen CN-koodi. CN-koodin valinnan perusteella tulevat automaattisesti näkyviin todistushakemuksen kohdat 15. Yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukainen kuvaus ja 14. Kauppanimi.

Kirjoita kohtaan 17. Määrä numeroin tuotavan tuotteen määrä numeroin. AGRIM-tuontitodistus ei ole tuontieräkohtainen, joten voit hakea kerralla isomman AGRIM-tuontitodistuksen, jota käytät useamman erän tuontiin. Muista siinä tapauksessa, että asetat tuotavaa määrää vastaavan euromääräisen vakuuden, joten sitoudut rahallisesti siihen, että hakemasi AGRIM-tuontitodistus tulee käytettyä todistuksen voimassaoloaikana. Siilo-asiointipalvelu näyttää 17.kohtaan kirjoittamasi määrän numeroin automaattisesti kohdassa 18. määränä kirjaimin.

Kirjoita kohtaan 20 Erityismaininnat mahdolliset hakemusta koskevat lisätiedot. Paina sen jälkeen Jatka-painiketta ja siirryt Vakuus-osioon.

Voit missä vaiheessa tahansa Tuoteryhmän valinnan jälkeen tallentaa todistushakemuksesi keskeneräisenä.

Kuva 16 AGRIM hakemuksen vakuus-osio

Kuva 16: Vakuus-osiossa kohdassa 11. Vakuuden kokonaissumma näet todistushakemuksen vaatiman vakuuden kokonaissumman. Jos yrityksellä on käytettävissä vakuutta todistushakemusta varten, pääset valitsemaan oikean vakuuden, josta vakuus todistushakemuksen lähetyksen yhteydessä kohdistetaan. Voit valinnan jälkeen jatkaa todistushakemuksen yhteenvetoon tai tallentaa keskeneräisenä.

Vakuus-osion kohdassa 11. näytetään AGRIM-tuontitodistushakemuksen vaatima vakuuden kokonaissumma. Sen alapuolella näet yrityksellä olemassa olevat vakuusmuodot: pankkitakaus ja/tai käteisvakuuden ja niiden vapaan saldon. Vapaa saldo tarkoittaa sitä vakuuden määrää, joka on käytettävissä uutta todistushakemusta varten. Huomioi, että vakuuden vapaata saldoa tulee olla riittävästi ennen kuin todistushakemuksen lähettäminen Ruokavirastoon on mahdollista. Jos vakuutta ei ole riittävästi käytettävissä voit tallentaa hakemuksesi keskeneräisenä ja hoitaa vakuuden kuntoon Ruokaviraston vakuusohjeen mukaisesti (vakuusohje Ruokaviraston www-sivuilla). Kun olet valinnut käyttämäsi vakuuden AGRIM-tuontitodistushakemukselle, voit painaa Jatka yhteenvetoon -painiketta. Jos todistushakemuskohtainen vakuuden kokonaissumma on enintään 100 euroa, sitä ei vaadita eikä käytettävää vakuutta tarvitse valita.

Kuva17 Hakemuksen yhteenveto.png

Kuva 17: Yhteenveto ja vahvistus-osiossa näet yhteenvetona edellä syöttämäsi tiedot Hakijaa ja hakemusta ja tuotavaa tuotetta koskien.

Yhteenveto ja vahvistus -osiossa näet yhteenvedon antamistasi todistushakemuksen tiedoista, pääset tarvittaessa palaamaan takaisin todistushakemuksen tietoihin ja muokkaamaan niitä ja tallentamaan todistushakemuksen keskeneräisenä.

Kuva 18 Hakemuksen vahvistaminen

Kuva 18: Yhteenveto ja vahvistus-osiossa näet yhteenvetona edellä syöttämiesi tietojen perusteella myös Vakuus-osiossa lasketun vakuuden kokonaissumman ja valitsemasi vakuuden. Lopuksi sinun tulee vahvistaa antamasi tiedot oikeiksi. Voit joko lähettää todistushakemuksen, tallentaa sen keskeneräisenä tai palata edelliselle sivulle.

Kun olet tarkistanut Yhteenveto ja vahvistus -osiossa näkyvät tiedot, laita raksi Vahvistus-kohdassa näkyvään ’Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita.’ ja sen jälkeen voit Lähetä-painiketta painamalla lähettää AGRIM-tuontitodistushakemuksen Ruokavirastoon. Huomioi, että todistushakemuksen jättöpäivä vaihtuu arkisin klo 14.00 EU-asetusten mukaisesti. Jos siis lähetät todistushakemuksen arkipäivänä klo 14.00 jälkeen, lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhänä, se katsotaan saapuneeksi Ruokavirastoon seuraavana arkipäivänä.

Ilmoitus hakemuksen lähetyksestä

Kuva 19: Hakemuksen lähetyksen jälkeen saat näytölle Hakemus on lähetetty-tekstin. Näet lähetysajan ja hakemuksen numeron. Huomaathan, että klo 14 jälkeen vastaanotetun hakemuksen virallinen jättöpäivä on seuraava arkipäivä.

Hakemuksen lähetyksen jälkeen saat näytölle tiedon, että Hakemus on lähetetty ja hakemusnumeron. Saat myös todistushakemuksen lähetyksestä ilmoitusviestin sähköpostitse.

7 AGREX-vientitodistushakemuksen täyttö

Uusi AGREX-hakemus-painiketta painamalla Tuonti ja vienti -alajärjestelmässä voit tehdä AGREX-vientitodistushakemuksen ja lähettää sen Ruokavirastoon.

Täytä AGREX-todistushakemuksen tiedot osio kerrallaan. Kun olet täyttänyt hakemuksen, voit jatkaa yhteenvetoon, tarkistaa antamasi tiedot ja lähettää hakemuksen.

Hakemuksen lähettämistä varten pakolliset tiedot on merkitty tähdellä *.

Voit tallentaa lomakkeen keskeneräisenä luonnoksena (ilman pakollisia tietoja).

Lomakkeen numerointi vastaa Euroopan Unionin AGREX-vientitodistushakemuksen numerointia.

Huomioithan, että Ruokavirasto myöntää kaikki haettavat todistukset sähköisinä todistuksina. Jos tarvitset todistusta tullaukseen toisessa EU-jäsenmaassa, pyydä Ruokavirastosta paperista otetta sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi. Paperinen ote todistuksesta voidaan myöntää sen jälkeen, kun Ruokavirasto on myöntänyt sähköisen AGREX-vientitodistuksen.

Ensimmäinen AGREX-vientitodistushakemusta koskeva osio on Hakijaa ja hakemusta-koskeva osio.

Kuvankaappaus AGREX hakemuksesta

Kuva 20: AGREX-hakemuksen hakija ja hakemus -osiossa näet todistusta hakevan yrityksen tiedot, yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen, täytät vapaamuotoisen hakemusviitteen, valitset hakemustyypin ja tuoteryhmän.

Ylimpänä 4. Hakija-kohdassa näytetään sen yrityksen tiedot, jonka nimissä AGREX-vientitodistushakemusta ollaan tekemässä.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite-kohdassa näytetään Siilo-asiointipalveluun kirjautuneen henkilön sähköpostiosoite.

AGREX-vientitodistushakemuksen täytettävien kohtien yhteydessä on alla olevan kuvan mukaiset info-painikkeet, joista painamalla saat kyseistä kohtaa koskevan täyttöohjeen näkyviin. Samat täyttöohjeet on kirjoitettu auki myös tähän ohjeeseen.

Infopainike

Kuva 21: infopainike Siilo-asiointipalvelussa.

Hakemusviite -kohtaan voit kirjoittaa haluamasi tunnisteen tai jättää kohdan tyhjäksi.

Hakemustyyppi-kohdassa vaihtoehtoja on vain yksi: kiintiöhakemus, sillä tällä hetkellä ei ole maataloustuotteita, joiden vienti EU:n ulkopuolelle edellyttäisi aina AGREX-vientitodistuksen. On olemassa tiettyjen vientimaiden kanssa sovittuja etuuskohteluun oikeuttavia juustojen ja koiran- ja kissanruoan vientikiintiöitä, joita hallinnoidaan AGREX-vientitodistusten avulla. Näitä ovat juustojen vientikiintiö Kanadaan, juustojen vientikiintiö Yhdysvaltoihin ja koiran- ja kissanruoan vientikiintiö Sveitsiin. Lue viennin tariffikiintiöistä lisää osoitteesta www.ruokavirasto.fi/agrex.

Valitse Tuoteryhmä-valikosta se tuoteryhmä, jota todistushakemuksesi koskee. Pystyt sen päättelemään tuoteryhmän nimestä. Seuraavassa Vietävä tuote-osiossa sinulle näytetään valitsemasi tuoteryhmän mukaiset cn-koodit, joista sinun tulee valita yksi todistushakemuksellesi.

Paina Tuoteryhmän valinnan jälkeen Jatka-painiketta ja siirryt seuraavaan Vietävä tuote-osioon.

Pic22 AGREX Exported product section.png

Kuva 22: AGREX-hakemuksen Vietävä tuote -osiossa ilmoitat 7.kohdassa tuotteen määrämaan, valitset tuoteryhmä-valinnan perusteella valittavissa olevan cn-koodin 16.kohdassa, kirjoitat tuotteen määrän numeroin 17.kohdassa, jonka jälkeen se tulee näkyviin kirjaimin 18.kohtaan. 20.kohdan Erityismaininnat-kohtaan kirjoitat tiettyä vientikiintiötä koskevat EU-asetuksen edellyttämät maininnat.

7. kohdassa Määrämaa on pakollinen tieto, Pakollinen (Kyllä/Ei) -kohdassa on tällöin Kyllä-kohdassa raksi, jolloin sinun tulee valita vetovalikosta Määrämaa. Kirjoittamalla kenttään määrämaan alkukirjaimen esim. K niin kuin Kanada, saat K-kirjaimella alkavat maat näkyville ilman valikon selaamista.

Valitse kohdassa 16. CN-koodi vietävän tuotteen 8-numeroinen CN-koodi. CN-koodin valinnan perusteella tulevat automaattisesti näkyviin todistushakemuksen kohdat 15. Yhdistetyn nimikkeistön (CN) mukainen kuvaus ja 14. Kauppanimi.

Kirjoita kohtaan 17. Määrä numeroin vietävän tuotteen määrä numeroin. Muista, että asetat vietävää määrää vastaavan euromääräisen vakuuden, joten sitoudut rahallisesti siihen, että hakemasi AGREX-vientitodistus tulee käytettyä todistuksen voimassaoloaikana. Siilo-asiointipalvelu näyttää 17. kohtaan kirjoittamasi määrän numeroin automaattisesti kohdassa 18. määränä kirjaimin.

Kirjoita kohtaan 20 Erityismaininnat mahdolliset hakemusta koskevat lisätiedot. Paina sen jälkeen Jatka-painiketta ja siirryt Vakuus-osioon.

Voit missä vaiheessa tahansa Tuoteryhmän valinnan jälkeen tallentaa todistushakemuksesi keskeneräisenä.

Kuvankaappaus AGREX hakemuksen vakuusosiosta

Kuva 23: Vakuus-osiossa kohdassa 11. Vakuuden kokonaissumma näet todistushakemuksen vaatiman vakuuden kokonaissumman. Jos yrityksellä on käytettävissä vakuutta todistushakemusta varten, pääset valitsemaan oikean vakuuden, josta vakuus todistushakemuksen lähetyksen yhteydessä kohdistetaan. Voit valinnan jälkeen jatkaa todistushakemuksen yhteenvetoon tai tallentaa keskeneräisenä.

Vakuus-osion kohdassa 11. näytetään AGREX-vientitodistushakemuksen vaatima vakuuden kokonaissumma. Sen alapuolella näet yrityksellä olemassa olevat vakuusmuodot: pankkitakaus ja/tai käteisvakuuden ja niiden vapaan saldon. Vapaa saldo tarkoittaa sitä vakuuden määrää, joka on käytettävissä uutta todistushakemusta varten. Huomioi, että vakuuden vapaata saldoa tulee olla riittävästi ennen kuin todistushakemuksen lähettäminen Ruokavirastoon on mahdollista. Jos vakuutta ei ole riittävästi käytettävissä voit tallentaa hakemuksesi keskeneräisenä ja hoitaa vakuuden kuntoon Ruokaviraston vakuusohjeen mukaisesti (vakuusohje). Kun olet valinnut käyttämäsi vakuuden AGREX-vientitodistushakemukselle, voit painaa Jatka yhteenvetoon -painiketta.

Pic24 AGREX Summary section.png

Kuva 24: Yhteenveto ja vahvistus-osiossa näet yhteenvetona edellä syöttämäsi tiedot Hakijaa ja hakemusta ja vietävää tuotetta koskien.

Yhteenveto ja vahvistus -osiossa näet yhteenvedon antamistasi todistushakemuksen tiedoista, pääset tarvittaessa palaamaan takaisin todistushakemuksen tietoihin ja muokkaamaan niitä ja tallentamaan todistushakemuksen keskeneräisenä.

Pic25 AGREX Confirmation section.png

Kuva 25: Yhteenveto ja vahvistus-osiossa näet yhteenvetona edellä syöttämiesi tietojen perusteella myös Vakuus-osiossa lasketun vakuuden kokonaissumman ja valitsemasi vakuuden. Lopuksi sinun tulee vahvistaa antamasi tiedot oikeiksi. Voit joko lähettää todistushakemuksen, tallentaa sen keskeneräisenä tai palata edelliselle sivulle.

Kun olet tarkistanut Yhteenveto ja vahvistus -osiossa näkyvät tiedot, laita raksi Vahvistus-kohdassa näkyvään ’Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita.’ ja sen jälkeen voit Lähetä-painiketta painamalla lähettää AGREX-vientitodistushakemuksen Ruokavirastoon. Huomioi, että todistushakemuksen jättöpäivä vaihtuu arkisin klo 14.00 EU-asetusten mukaisesti. Jos siis lähetät todistushakemuksen arkipäivänä klo 14.00 jälkeen, lauantaina, sunnuntaina tai arkipyhänä, se katsotaan saapuneeksi Ruokavirastoon seuraavana arkipäivänä.

8 Keskeneräisenä tallennetun todistushakemuksen avaaminen ja muokkaus tai poisto

Kuvankaappaus Siilon AGRIM-hakemuslistasta.png

Kuva 26: Keskeneräisenä tallennetut todistushakemukset näet AGRIM-tuontitodistukset-osion tai AGREX-vientitodistukset-osion alta listalla Luonnos-tilassa olevina todistushakemuksina. Saat hakemustunnusta klikkaamalla avattua keskeneräisenä tallennetun todistushakemuksen.

Jos olet tallentanut AGRIM-tuonti- tai AGREX-vientitodistushakemuksen keskeneräisenä näet sen Luonnos-tilassa AGRIM- tai AGREX-todistusosion Hakemukset-välilehdellä. Voit hakemustunnusta klikkaamalla avata keskeneräisenä tallennetun todistushakemuksen ja jatkaa sen täyttämistä kuten edellä on ohjeistettu tai poistaa todistushakemuksen.

9 Todistushakemuksen peruminen sähköpostitse

Siilo-asiointipalvelussa ei ole mahdollista poistaa eikä perua Ruokavirastolle lähetettyä todistushakemusta. Jos huomaat lähettämässäsi todistushakemuksessa olennaisen virheen todistushakemuksen jättöpäivänä (arkipäivänä klo 14.00 mennessä, ota välittömästi yhteyttä Ruokavirastoon sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi. Ruokavirasto voi tällöin hylätä todistushakemuksesi ja vapauttaa vakuuden uudelleen käyttöä varten. Klo 14.00 jälkeen todistushakemusta ei voi enää yrityksen aloitteesta perua.
Kun Ruokavirasto on käsitellyt sähköpostitse tulleen peruutuspyyntösi ja hylännyt lähettämäsi todistushakemuksen, vakuus vapautetaan ko. todistushakemukselta uudelleen käyttöä varten.

10 Todistushakemuksen hylkääminen Ruokaviraston toimesta

Ruokavirasto voi hylätä todistushakemuksen, jos se katsoo siinä olevan olennaisen virheen. Ruokavirasto vapauttaa tällöin hylätyn todistushakemuksen vakuuden uudelleen käyttöä varten. Yrityksen perustiedoissa annettu yhteyshenkilö saa tiedon hylätystä todistushakemuksesta sähköpostitse.

11 Muualla kuin Suomessa käytettävät AGRIM-tuontitodistukset ja AGREX-vientitodistukset

Poikkeuksena vanhaan AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistusten asiointipalveluun, Siilo-asiointipalvelussa haetaan kaikki todistukset sähköisinä todistuksina. Jos tarvitset AGRIM-tuonti- tai AGREX-vientitodistusta tuotteiden tullaukseen jossain toisessa EU-jäsenmaassa, ilmoita siitä Ruokavirastoon sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi osoitteeseen sen jälkeen, kun olet lähettänyt sähköisen todistushakemuksen Siilo-asiointipalvelussa. Ruokavirasto tekee todistuksesta paperisen otteen ja lähettää sen pyytämääsi osoitteeseen.

Kun Ruokavirasto on myöntänyt yritykselle sähköisen AGRIM-tuonti- tai AGREX-vientitodistuksen, siitä lähtee yrityksen Siilo-asiointipalvelun Tuonti ja vienti -alajärjestelmän perustiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen viesti. Ruokaviraston myöntämä sähköinen todistus näkyy Siilo-asiointipalvelussa AGRIM-tuontitodistukset- tai AGREX-vientitodistukset-osiossa hakemuslistalla Hyväksytty-tilassa olevana. Kun klikkaat Nro-sarakkeessa olevaa numeroa, pääset katsomaan todistuksen tietoja. Sähköiselle todistukselle tulee näkyviin oterivi sen jälkeen, kun Ruokavirasto on myöntänyt sähköisestä todistuksesta paperisen otteen muualla kuin Suomessa tapahtuvaa tullausta varten. Ote vähentää sähköisellä todistuksella käytettävissä olevaa määrää. Käytön jälkeen sekä sähköinen todistus että paperinen todistuksen ote tulee palauttaa Ruokavirastoon määräajassa.

12 Varauksen tekeminen AGRIM-tuontitodistukselle tai AGREX-vientitodistukselle tuotteiden tullausta varten

Ennen tullausta todistukselle täytyy tehdä varaus. Varauksen voi tehdä vain sellaiselle todistukselle, joka on voimassa. Jos todistuksen voimassaoloaika ei ole vielä alkanut tai todistuksen voimassaoloaika on jo päättynyt, varausta ei voi tehdä. Tee todistukselle varaus Todistus-välilehdeltä tai Merkinnät-välilehdeltä Lisää varaus -kohdasta.

Kuvankaappaus todistuksen varauksen tekemisestä Siilossa.png

Kuva 27: Lisää varaus -painikkeesta avautuu varauksen lisääminen todistukselle, johon syötetään varattava määrä ja vapaaehtoinen viite ja tallennetaan varaus Tallenna-painikkeesta.

Voit itse määritellä varaukselle viitteen. Merkitse Määrä -kohtaan tuotavan tai vietävän erän määrä. Tarvittaessa voit lisätä todistukselle myös useampia varauksia. Varauspäivämäärä tulee automaattisesti järjestelmästä, joka on kuluva päivä. Ilmoita järjestelmän antama varaustunnus Tullille tulli-ilmoituksella liiteasiakirjana ilmoitetun todistusnumeron jäljessä. Varaus tulee näkyviin Merkinnät-välilehdelle. Voit muokata varausta niin kauan kuin Tulli ei ole sitä tullauksen yhteydessä vahvistanut.

13 AGRIM-tuontitodistuksen tai AGREX-vientitodistuksen palautus Ruokavirastoon vakuuden vapautusta varten

Todistus on palautettava käytön jälkeen Ruokavirastoon sen jälkeen kun sille ei ole enää tarvetta. Mene Siilo-sovelluksessa palauttamaan todistus klikkaamalla AGRIM-tuontitodistukset- tai AGREX-vientitodistukset -osiossa kyseisen todistuksen numeroa. Sovellus ohjaa sinut Todistus-välilehdelle, jonka oikeassa reunassa on Toiminnot-otsikon alla Palauta todistus-painike. Palauta todistus painamalla Palauta todistus-painiketta.

Myös käyttämättömät todistukset on palautettava Ruokavirastoon. AGRIM-tuontitodistukset on palautettava Ruokavirastoon 60 kalenteripäivän kuluessa voimassaoloajan päättymisestä. AGREX-vientitodistukset liitteineen on palautettava Ruokavirastoon viimeistään 180 kalenteripäivän (kuuden kuukauden) kuluessa voimassaoloajan päättymisestä liitteineen. Kun Ruokaviraston käsittelijät vastaanottavat ilmoituksen palautetusta todistuksesta, he tarkistavat tuodut tai viedyt määrät ja vapauttavat sitä vasten asetetun vakuuden. Älä palauta todistusta ennen kuin Tulli on vahvistanut varauksen. Muutoin todistuksen käyttötiedot eivät päivity todistukselle ja se palautuu Ruokavirastoon käyttämättömänä.

Myös muussa EU-maassa kuin Suomessa käytetyt paperiset otteet AGRIM-tuonti- ja/tai AGREX-vientitodistuksista tulee palauttaa Ruokavirastoon postitse määräajassa.

14 Lisätietoja ja apua Ruokavirastosta

AGRIM-tuontitodistuksia ja AGREX-vientitodistuksia koskevissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Ruokaviraston tuovi-tiimiin sähköpostitse tuovi(at)ruokavirasto.fi tai puhelimitse Ruokaviraston vaihteen kautta 029 530 0400.

Interventiovarastointia ja yksityistä varastointia koskevissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse interventio(at)ruokavirasto.fi tai puhelimitse Ruokaviraston vaihteen kautta 029 530 0400.

15 Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

Ruokavirasto on sitoutunut suojelemaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja henkilötietoja. Ruokavirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita soveltuvia henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä säännöksiä. Ruokavirasto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä EU-tietosuoja-asetusta (679/2016) ja kansallisia tietosuojasäännöksiä.

Tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kertoa, miten Ruokavirasto käsittelee henkilötietoja tehtävissään.

Lue lisää tietosuojasta ja tietosuojailmoituksesta Ruokaviraston nettisivuilta täällä.