Vipu-mobiili on viljelijän tärkeä työkalu

Viljelijän ja hallinnon välinen ajantasainen tiedonvaihto on tärkeää. Viljelijöiden apuna yhteydenpidossa on mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on jatkossa jokaisen tukia hakevan viljelijän työkalu.

Vipu-mobiili sisältää hyödyllisiä toimintoja, joiden avulla voit seurata tukiehtojen toteutumista kasvulohkoillasi ja suunnitella lohkoilla tehtäviä toimenpiteitä. Sovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä. Tuet haetaan edelleen Vipu-palvelussa, mutta Vipu-mobiilista saat nopeasti tiedon, jos hakemuksessasi havaitaan ristiriitoja satelliittikuviin verrattuna. Sovelluksen avulla voit ottaa kuvia lohkoista ja lähettää ne hallinnolle. 

Vipu-mobiilin voit ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Sovelluksessa on kolme osiota: Maksut, Maatilasi tehtävät ja Lohkotiedot.

  • Maksut-osiossa näytetään tiedot maatilallesi maksetuista tuista kalenterivuosittain.
  • Maatilasi tehtävät -osiossa näkyvät avoimet ja suljetut selvityspyynnöt. Valvonnassa olleet tilat voivat vastata sovelluksen kautta selvityspyyntöihin. Vastaamisessa käytät apuna valokuvia, joihin tallentuu tarkka kuvauspaikka
  • Lohkotiedot -osiossa voit tarkastella tilasi perus- ja kasvulohkotietoja vuodesta 2017 lähtien. Näet myös keskeiset tiedot lohkoistasi.

Vipu-mobiiliin voivat kirjautua tilan ensisijaiset viljelijät. Voit kirjautua sovellukseen Vipu-palvelun tapaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jatkossa sovellusta voi käyttää maatilan asiointivaltuuksilla. Voit valtuuttaa sovelluksen käyttöön neuvojan tai muun tilasi osallisen. Tee valtuutus Vipu-palvelussa.

Kehitämme Vipu-mobiilia aktiivisesti. Suunnitelmissa on näyttää sovelluksessa tiedot haetuista tuista samalla tavoin kuin ne näkyvät Vipu-palvelussa. Myös viljelyn dokumentoinnin mahdollisuudet ovat pohdinnassa.

Vipu-mobiilin esittelyvideo (YouTube)

Täytän tukihakemuksen itse, mutta en omista älypuhelinta. Voinko valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioinnin Vipu-mobiilissa?
Kyllä voit. Voit tehdä valtuutuksen Vipu-palvelussa keväästä 2023 lähtien.

Neuvoja täyttää hakemukseni jatkossakin. Voinko kuitenkin itse hoitaa Vipu-mobiilin kautta tulevat selvityspyynnöt?
Kyllä voit.

Piileekö Vipu-mobiilissa tietoturvariski? Voiko joku kaapata puhelimeni?
Vipu-mobiilin käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Sovelluksessa pääsee oman maatilansa tietoihin samaan tapaan kuin Vipu-palvelussa. Vipu-mobiiliin ei oteta yhteyttä ulkopuolelta, vaan Vipu-mobiili kyselee itse turvatuilta Ruokaviraston palvelimilta tarvittavia tietoja sovelluksen käyttöä varten. Ulkopuoliset eivät siis pääse yrittämään hyökkäyksiä Vipu-mobiiliin.

Huolettaa ajatus, että joku muu taho voisi päästä käsiksi kuviin. Voivatko kuvat vuotaa johonkin?
Kaikki Vipu-mobiilin kautta otetut kuvat tallentuvat maatilan tietoihin Ruokaviraston palvelimelle. Kuviin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka muutenkin pääsevät tarkastelemaan maatilan tietoja Vipu-palvelussa. Vipu-mobiili ei ole yhteydessä muualle kuin viranomaisten palvelimiin, joten sen kautta kuvat eivät voi vuotaa ulkopuolisille.

Vipu-mobiili ei käytä puhelimen kuvagalleriaa, vaan kuvat otetaan ja tallennetaan sovelluksessa. Kuvagalleriasta ei myöskään voi hakea kuvia Vipu-mobiiliin.

Riittääkö puhelimen muisti sovelluksen lataamiseen?
Vipu-mobiili on kooltaan pieni sovellus. Se ei tallenna merkittävää määrää tietoa puhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen. Laitteen muistin määrä kannattaa kuitenkin tarkistaa ennen sovelluksen lataamista.

Mitä jos netti ei toimi kuvausta vaativalla lohkolla?
Vipu-mobiilissa on offline-toiminto. Toiminto mahdollistaa kuvan ottamisen, vaikka verkkoyhteys ei olisikaan kyseisellä lohkolla käytettävissä. Kuva tallentuu maatilan tietoihin siinä vaiheessa, kun laite yhdistyy verkkoon sisäänkirjautumisen jälkeen. Selvityspyynnön voi kuitenkin avata vain silloin, kun verkkoyhteys on käytettävissä.

Mitä jos gps heittää 100 metriä sivuun?
Vipu-mobiilin käyttö painottuu ulkotiloihin, jossa sijainnin tarkkuus on parempi kuin sisätiloissa. Kuvia on yleensä tarpeen ottaa pelloilla, jossa esimerkiksi puiden latvuston vaikutus signaalin kulkuun on vähäinen. Sen takia tavanomaisilla älypuhelimilla pääsee normaalioloissa riittävään kuvauspaikan sijainnin tarkkuuteen.

Voiko viljelysuunnitteluohjelmistojen tietoja yhdistää Vipu-mobiiliin?
Viljelysuunnitteluohjelmistojen tietoja ei toistaiseksi voi suoraan siirtää tai käyttää Vipu-mobiilissa. Vipu-mobiilissa näet kuitenkin viljelysuunnitteluohjelmistoista peltotukien haussa lähetetyt hakemus- ja lohkotiedot, kun olet lähettänyt hakemuksesi.

Korvaako Vipu-mobiili Vipu-palvelun?
Vipu-mobiili ei toistaiseksi korvaa tietokoneella käytettävää Vipu-palvelua. Vipu-mobiiliin kehitetään tulevaisuudessa yhä enemmän samoja ominaisuuksia kuin Vipu-palvelussa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että Vipu-mobiili korvaa suurelta osin Vipu-palvelun.

Miten varmistetaan, mistä kuva on otettu?
Kuvan aitous varmistetaan kuvaan tallennetuista tiedoista.

Joudunko käydä kuvaamassa kaikki lohkoni joka vuosi?
Et joudu. Vain ne lohkot, joista saat selvityspyynnön.

Voinko vastata selvityspyyntöön tavallisella kameralla otetulla valokuvalla?
Voit vastata selvityspyyntöihin vain Vipu-mobiililla otetuilla kuvilla. Oleellista kuvassa ovat paikkatieto ja sen oikeellisuus, jotka varmistetaan Vipu-mobiilissa.

Näkyykö Vipu-mobiililla ottamani kuva muualla älypuhelimessani?
Vipu-mobiililla otetut kuvat eivät näy muissa älypuhelimen sovelluksissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2022