Valmisteluraha

Voit saada valmistelurahaa yritys- tai viljelijäryhmähankkeen, tuottajaorganisaatiohankkeen, EIP-hankkeen tai Älykkäät kylät -hankkeen valmisteluun.

Mihin tukea voi käyttää?

Valmistelurahalla voit koota yhteen ja sitouttaa yhteistyöhankkeen hanketoimijat, valmistella varsinaista hanketta, tehdä hankesuunnitelman tai selvittää, onko valmisteltavalle hankkeelle onnistumisen edellytyksiä.

Kuka voi saada tukea?

Valmistelurahaa voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Leader-ryhmä voi saada valmistelurahaa vain, jos se toimii maakunnallisena kyläyhdistyksenä ja valmistelee Älykkäät kylät -hanketta.

Tuen määrä

Voit saada valmistelurahaa 5 000 euroa. Tuki maksetaan yhdessä erässä vakioituna kertakorvauksena.

Tuki maksetaan jälkikäteen, joten tarvitset hankkeen käynnistämiseen omaa rahoitusta.

Tuen ehdot

Yhteistyöhanke on kahden tai useamman julkis- tai yksityisoikeudellisen yhteisön, ryhmän tai näiden yhdistelmän yhdessä toteuttamaa kehittämistä. Valmistelurahan hankesuunnitelmassa yksilöidään valmistelurahan hakuvaiheen kumppanit. Valmistelurahahankkeen aikana kumppanuudet täsmentyvät ja voivat laajentua suunniteltavan hankkeen osalta.

Voit saada valmistelurahaa, jos sinulla on suunnitelma hakea tukea kehittämishankkeeseen.

Valmistelurahaa voit saada vain yhden kerran samaan kehittämiskohteeseen. Valmistelurahalla toteutettava hanke voi kestää korkeintaan vuoden.

Näin haet tukea

Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-palvelussa

Hyrrä-asiointipalvelu

Koska valmisteluraha eroaa varsinaisista hankkeista kokonsa ja luonteensa vuoksi, siinä ei ole käytössä valintaperusteita.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään jo ennen kuin hakemuksesi on otettu käsittelyyn. Kun hakemuksesi on otettu viranomaiskäsittelyyn, saat siitä ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen käsittelyyn ja täydentämiseen liittyvissä asioissa voit tällöin ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään. Käsittelijän yhteystiedot ovat käsittelyynottoilmoituksessa.

Valmistelurahapäätöksiä tehdään jatkuvasti.

Valmistelurahan tulos

Valmistelurahan tuloksena syntyy aiesopimus, jossa kuvataan hankkeen idea, kumppaneiden hakeminen hankkeeseen, hankkeen tavoite ja se, miten hankkeessa viestitään, verkostoidutaan ja osallistetaan.

Aiesopimus konkretisoi suunnitteilla olevaa hanketta.

Jos valmisteluvaiheessa osoittautuu, että hankeidea ei toimi, laadi tuloksena raportti syistä, miksi hanke ei onnistu.

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen ja Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2024