Älykäs kylä -hankkeen valintakriteerit

1. Missä määrin hanke edistää valtakunnallisen CAP-suunnitelman ja alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden toteutumista? (30 %)

4 pistettä: Hanke edistää merkittävästi valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke edistää merkittävästi myös muiden toimialaansa tai alueeseen liittyvien valtakunnallisten strategioiden ja tavoitteiden toteutumista.

3 pistettä: Hanke edistää hyvin valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista. Hanke edistää hyvin myös muiden toimialaansa tai alueeseen liittyvien valtakunnallisten strategioiden ja tavoitteiden toteutumista.

2 pistettä: Hanke edistää kohtalaisesti valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

1 piste: Hanke edistää vähän valtakunnallisen CAP-suunnitelman tavoitteiden ja alueellisen suunnitelman toteutumista.

0 pistettä: Hanke täyttää tukikelpoisuuskriteerit, mutta ei edistä riittävästi valtakunnallisia tavoitteita ja alueellisen suunnitelman toteutumista tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

 

2. Millainen on hankkeen kustannustehokkuus? (10 %)

4 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on erinomainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on erittäin kustannustehokasta.

3 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on hyvä: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

2 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on kohtalainen: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on kustannustehokasta.

1 pistettä: Hankesuunnitelman kustannustehokkuus on heikko: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä on realistista, mutta toteutustavan tulee olla merkittävästi kustannustehokkaampi ja kustannusarviota on päivitettävä.

0 pistettä: Hankesuunnitelma ei ole kustannustehokas: hankkeen tavoitteiden saavuttaminen suunnitelluilla toimenpiteillä ei ole kustannustehokasta tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

 

3. Missä määrin hankesuunnitelma osoittaa hankkeen tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista (30 %)

4 pistettä: hankesuunnitelma osoittaa tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista erittäin merkittävästi. Sitoutuminen ja toimijoiden kumppanuus on osoitettu erittäin selkein toimenpitein.

3 pistettä: hankesuunnitelma osoittaa tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista selkeästi. Sitoutuminen ja toimijoiden kumppanuus on osoitettu selkein toimenpitein.

2 pistettä: hankesuunnitelma osoittaa tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista jonkin verran. Sitoutumista ja toimijoiden kumppanuutta on osoitettu jonkin verran.

1 pistettä: hankesuunnitelma osoittaa tarvelähtöisyyttä, parhaan tiedon käyttöä (ryhmän koostumus) ja sitoutumista vähäisessä määrin.

0 pistettä: hankesuunnitelmassa ei ole tarvelähtöisyyttä, eikä sitoutumista pystytä osoittamaan tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

 

4. Missä määrin ja miten rohkeasti hanke uudistaa toimintaa, käytänteitä / mahdollistaa uudistumista ja uusia ratkaisuja ja uutta kumppanuutta (30 %)

4 pistettä: Hankkeen odotetuilla tuloksilla on merkittävää uutuusarvoa ja tuottaa uusia ja toimivia toimintamalleja tai ratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on luoda rohkeasti uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. Hankkeella on vipuvaikutuksia. Hankkeen tulosten siirrettävyys on erinomainen.

3 pistettä: Hankkeen odotetuilla tuloksilla on hyvin uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena on parantaa tilannetta nykyiseen verrattuna. Hankkeen tavoitteena on luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja yli alue-, toimiala- tai osaamisrajapintojen. Hankkeen tulosten siirrettävyys on hyvä.

2 pistettä: Hankkeen odotetuilla tuloksilla on jonkin verran uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena on jossain määrin luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja alue-, toimiala- tai osaamisrajapintoja ylittäen.

1 pistettä: Hankkeen odotetuilla tuloksilla on vähän uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena ei juurikaan ole luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja.

0 pistettä: Hankkeen odotetuilla tuloksilla ei ole uutuusarvoa. Hankkeen tavoitteena ei ole luoda uutta toimintaa, uusia mahdollisuuksia, uusia kumppanuuksia tai toimintamalleja Hanke ei edistä uudistumista tai kumppanuutta tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.6.2023