Hankkeen toteutusalue

Voit toteuttaa hanketta paikallisena, alueellisena, alueiden välisenä, valtakunnallisena tai kansainvälisenä.

Hanke on paikallinen, kun sitä toteutetaan yhden Leader-ryhmän alueella ja alueellinen, kun hanketta toteutetaan yhden ELY-keskuksen alueella.

Alueiden väliset hankkeet

Alueiden välisissä hankkeissa hanketta toteutetaan kahden tai useamman ELY-keskuksen tai Leader-ryhmän alueella. Alueiden välisillä hankkeilla on hieman eri menettelyt, riippuen siitä haetko hanketta ELY-keskuksen vai Leader-ryhmän rahoituksesta.

Kun haet alueiden välistä hanketta rahoitettavaksi ELY-keskuksesta, hae rahoitusta yhdellä hakemuksella ja valitse hankkeen toteutusalueeksi ”alueiden välinen”. Jos kyseessä on yhteistyöhanke, on hankkeessa oltava vähintään yksi kumppani, jonka kanssa hanketta toteutetaan.

Kun haet hanketta rahoitettavaksi Leader-ryhmästä, tee Hyrrä-asiointipalvelussa erillinen tukihakemus jokaiselle Leader-ryhmälle, jonka alueella hanketta toteutetaan. Linkitä hankkeet Hyrrässä yhteen hankenumeron avulla. Päähanke, eli hankekokonaisuutta koordinoiva hanke aloittaa hakemuksen tekemisen ja ilmoittaa hankenumeron osallistuville hankkeille, jotka merkkaavat sen Hyrrään.  Jokainen hanke saa oman tukipäätöksensä ja jokainen hankkeeseen osallistuva hanke hakee maksua erillisillä maksuhakemuksilla omassa tahdissaan. Leader-ryhmien hallitukset arvioivat hankkeita yhtenä kokonaisuutena. Valinnan hankkeesta tekee kunkin alueen Leader-ryhmä.

Valtakunnalliset hankkeet

Valtakunnallisella hankkeella tarkoitetaan hanketta, jolla on pääasiassa valtakunnallisia tavoitteita. 

Valtakunnallisiin hankkeisiin on erillinen haku ja hallinnoivana viranomaisena toimii Hämeen ELY-keskus.

Valtakunnallista hanketta varten on asetettava ohjausryhmä. Kehittämishankkeissa, joissa toiminta kohdistuu laajemmalle alueelle, sijaintiosoite voidaan Hyrrä-järjestelmässä määrittää hanketoteuttajan sijainnin tai hankkeen toteutusalueen sijainnin mukaan. 

Lue lisää valtakunnallisista hankkeista: https://maaseutu.fi/kehittajalle/valtakunnalliset-hankkeet/ 

Kansainväliset hankkeet

Kansainvälisiä hankkeita voidaan rahoittaa Leader-ryhmien kautta sekä EIP-hankkeissa ja muissa yhteistyötoimenpiteen ja koulutus- ja tiedonvälitys toimenpiteen mukaisissa hankkeissa.

Kansainvälisissä hankkeissa hanketta toteutetaan yhdessä EU-maista ja EU:n ulkopuolisista maista olevan kumppanin tai kumppanien kanssa. Kansainvälisissä Leader-hankkeissa tulee olla vähintään kaksi kumppania kahdesta eri maasta (mukaan lukien Suomi). Kansainvälisissä hankkeissa hakemukseen on liitettävä yhteistyösopimus.

Ulkomaisen asiantuntemuksen hankkiminen tai messumatkojen toteuttaminen ulkomaille eivät yksinomaan muodosta perustetta luokitella hanketta kansainväliseksi hankkeeksi. 

Kansainvälisen Leader-hankkeen enimmäisbudjetti on 180 000 euroa per hankekumppani. Kansainvälisessä Leader-hankkeessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat muiden kehittämishankkeen hyväksyttävien kustannusten lisäksi:

  • tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin
  • kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa.
Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2024