Kustannusmallit ja tuen maksutavat

Kun teet hankkeesi kustannusarviota, voit valita hanketyypistä riippuen kustannusmalliksi laskennalliset kustannukset 19 %, laskennalliset kustannukset 40 % tai tosialliset kustannukset. Maksutavaksi voit valita kustannusperusteisen tai tuotosperusteisen. Osassa hanketyyppejä kustannusmallia ja tuen maksutapaa ei voi valita, vaan ne on ennalta määritelty.

Investointihankkeissa ei ole mahdollista valita laskennalliset kustannukset 19 %- tai laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmalleja.

Laskennalliset kustannukset -kustannusmallit ja tuotosperusteinen maksutapa vähentävät työmäärääsi erityisesti hakiessasi maksua. Nämä kustannusmallit ja maksutapa nopeuttavat maksuhakemusten käsittelyä ja vähentävät lisäselvitysten tarvetta.

Vaihtoehtoisesti voit valita todellisiin kustannuksiin perustuvan mallin.

Valitse hakemuksessasi hankkeellesi sopivin kustannusmalli ja tuen maksutapa. ELY-keskus tekee lopullisen päätöksen kustannusmallista. Et voi vaihtaa kustannusmallia kesken hankkeen.

Mikä kustannusmalli kannattaa valita?

Valitse laskennalliset kustannukset - kustannusmalli (flat rate), kun:

 • hankkeessa on henkilöstökustannuksia
 • hankkeessa on paljon välillisiä kustannuksia, joita on hankala todentaa.

Laskennalliset kustannukset -kustannusmalleja on kaksi:

 • laskennalliset kustannukset 19 %
 • laskennalliset kustannukset 40 %.

Laskennalliset kustannukset 19 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 19 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökustannuksista ja ostopalveluista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät:

 • hankehenkilöstön matkakustannukset
 • toimitilakustannukset
 • kone- ja laitekulut
 • ohjelmistokulut
 • toimistokulut
 • koulutuskulut
 • työterveyskulut
 • hankkeen tarjoilukustannukset (itse järjestettävien kokouksien tarjoilukustannukset, esim. ohjausryhmän kokousten tarjoilut)
 • vastuuvakuutukset.

Muut hankkeen hyväksyttävät kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Laskennalliset kustannukset 40 % -kustannusmallissa hankkeessa hyväksytään välillisinä kustannuksina 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Välillisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset kuin henkilöstökustannukset.

Välillisiä kustannuksia ei tarvitse todentaa maksuvaiheessa kuitein tai tosittein.

Valitse tuotosperusteinen (kertakorvaus) maksutapa kertakorvausmenettely, kun:

 • hankkeesi on kehittämis- tai investointihanke
 • hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
 • hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti
 • hankkeen julkinen tuki on enintään 200 000 euroa.

Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Voit myös tehdä hankkeellesi osioita, joille jokaiselle määritellään tavoite ja kerrotaan, miten tavoitteen saavuttaminen todennetaan.

Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella tai käyttämällä laskennallisia kustannusmalleja ja arvioi kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi. Tuen määrä lasketaan käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia.

ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

Et voi hakea muutosta tuotosperusteisesti toteutettavaan hankkeeseen. Voit hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä.

Julkisen tuen määrä tuotosperusteisena maksettavassa hankkeessa on enintään 200 000 euroa.

Kysy lisää kertakorvaushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta paikallisesta ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä.

Laskennalliset loma-ajan palkat, lomarahat ja palkkojen sivukulut

Kaikissa hankkeissa, joissa on palkkakustannuksia, käytetään loma-ajan palkkoihin, lomarahan ja palkkojen sivukuluihin laskennallista prosenttia, kattamaan nämä kustannukset.

Kun teet kustannusarviota, merkitse palkkoihin työssäoloajan palkka ilman loma-ajan palkkaa, lomarahaa ja palkkojen sivukuluja. Hyrrä-asiointipalvelu laskee automaattisesti 39 prosenttia työssäoloajan palkasta loma-ajan palkkaan, lomarahaan ja lakisääteisiin sivukuluihin. Loma-ajan palkkaa ja lomarahaa ei enää makseta erikseen loppumaksun jälkeen, koska ne sisältyvät laskennallisesti hyväksyttyyn määrään.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.3.2024