Pienhankkeet

Hakemuksia ei voi vielä tehdä.

Tiedotamme haun alkamisesta erikseen.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut käynnistyvät vaiheittain vuonna 2023

Pienhankkeiden avulla alueen asukkaat voivat itse matalalla kynnyksellä vaikuttaa oman kotiseutunsa kehittämiseen. Hae pienhankkeen rahoitusta oman alueesi Leader-ryhmästä.

Mihin tukea voi käyttää?

Pienhankkeita on kahta tyyppiä: investointeihin ja kehittämiseen. Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja.

Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan esimerkiksi työllistää nuoria kesätöihin tai järjestää tapahtuma. Lisäksi tukea voi käyttää erilaisten selvitysten tai kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Tukea voi käyttää muun muassa:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Kuka voi saada tukea?

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Kunta ei voi saada tukea pienhankkeeseen.

Tuen määrä

Tukea voi saada korkeintaan 8 000 euroa. Alle 1 000 euron hankkeisiin ei myönnetä tukea.

Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

Tuen ehdot

Pienhankkeen menettelyt ovat kevennettyjä muun muassa hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta.

Näin haet tukea

Tällä hetkellä tukea ei voi hakea. Tiedotamme, kun haku alkaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.6.2023