Pienhankkeet

Pienhankkeiden avulla alueen asukkaat voivat itse matalalla kynnyksellä vaikuttaa oman kotiseutunsa kehittämiseen. Hae pienhankkeen rahoitusta oman alueesi Leader-ryhmästä.

Mihin tukea voi käyttää?

Pienhankkeita on kahta tyyppiä: investointeihin ja kehittämiseen. Investointiin tarkoitetulla pienhankkeella voi toteuttaa pieniä hankintoja, muita investointeja tai remontteja.

Kehittämiseen tarkoitetulla pienhankkeella voidaan laatia esimerkiksi erilaisia selvityksiä tai kehittämissuunnitelmia.

Tukea voi käyttää muun muassa:

  • asiantuntijoiden palkkioihin
  • palkkakustannuksiin
  • ostopalveluihin
  • tilavuokriin
  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.

Kuka voi saada tukea?

Tukea pienhankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys. Tukea ei ole suunnattu kunnille.

Tuen määrä

Pienhankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 8000 euroa. Pienin myönnettävä tuen määrä on 1000 euroa.

Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

Tuen ehdot

Pienhankkeen menettelyt ovat kevennettyjä muun muassa hankesuunnitelman ja valintakriteerien osalta.

Näin haet tukea

Tee hakemuksesi Hyrrä-asiointipalvelussa. 

Hyrrä-asiointipalvelu

Tarvitsetko apua?

Leader-ryhmän asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2024