Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain mukaan pohjoisena tukena voidaan myöntää
  • lihan ostajille lihan kuljetusavustusta,
  • meijereille maidon kuljetusavustusta,
  • keinosiemennysalan toimijoille eräiden kotieläintalouden palvelujen tukea.

Tukien tarkoitus on ylläpitää Suomen pohjoisten alueiden elinvoimaisuutta ja vähentää pitkistä välimatkoista aiheutuvia haittoja.