Ekologisen alan kesantojen viljelypoikkeus

Ukrainan sodan vuoksi Euroopan komissio on antanut vuodeksi 2022 täytäntöönpanopäätöksen, jonka mukaan viherryttämistuen ekologisen alan (EFA) kesannoille sallitaan viljelypoikkeus. Poikkeus toimeenpannaan Suomessa. Poikkeuksen ansiosta Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa ekologisen alan kesannoilla voi laiduntaa eläimiä ja kasvuston saa korjata jo ennen elokuun puoliväliä. Lisäksi ekologisen alan kesannoille voi kylvää viljelykasveja, esimerkiksi valkuais-, öljy- tai viljakasveja. Viherryttämistuen ehtojen mukaan ekologiseksi alaksi ilmoitetuilla kesannoilla ei normaalitilanteessa saa harjoittaa maataloustoimintaa 1.1. ja 15.8. välisenä aikana.

Jos maatilasi sijaitsee Varsinais-Suomen, Uudenmaan tai Ahvenanmaan maakunnassa ja sinulla on yli 15 hehtaaria peltoalaa, ilmoita myös vuonna 2022 vähintään viisi prosenttia maatilasi peltoalasta ekologiseksi alaksi. Voit ilmoittaa ekologisena alana tänäkin vuonna kesantoa, typensitojakasveja, täydentävien ehtojen mukaisia suojeltuja maisemapiirteitä ja lyhytkiertoisen energiapuun aloja. Ekologisen alan vaatimus ei koske sinua, jos

  • tilasi on vapautettu viherryttämistuen vaatimuksista luonnonmukaisen tuotannon perusteella,
  • yli 75 % tilasi maatalousmaasta on pysyvää nurmea
  • jos yli 75 % tilasi peltoalasta on nurmella, kesannolla, palkokasvien viljelyssä tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä.

Näin ilmoitat EFA-kesannon

Jos ilmoitat EFA-kesantoa, voit hyödyntää kesannon kasvuston tai kylvää alalle muita viljelykasveja poikkeuksellisesti tänä vuonna. Ilmoita EFA-kesantoalat, joilla aiot toteuttaa poikkeusta, päätukihaussa viherkesantona ja rastita alan olevan EFA-alaa. Jos alalla on nurmi- tai niittykasvusto, jolla laidunnetaan eläimiä tai sato korjataan, ilmoita ala kasvikoodilla viherkesanto (nurmi ja niitty). Jos kylvät alalle jonkin muun viljelykasvin kuin nurmen tai niityn, ilmoita ala kasvikoodilla viherkesanto (riista ja maisema). Täydentävien ehtojen mukaan kasvit tulee kylvää kesäkuun loppuun mennessä.

Täydentäviä ehtoja koskevaa valtioneuvoston asetusta muutetaan, jotta viljelijä voi halutessaan lannoittaa tuotantoon käytettäviä EFA-kesantoaloja. Jos hyödynnät poikkeuksen, voit lannoittaa alaa viljelemäsi kasvin sallitulla lannoitustasolla.

Jos olet sitoutunut ympäristösitoumukseen, lannoita sitoumusehdoissa kerrottujen tasojen mukaisesti. Jos lohkosta ei ole viljavuustutkimusta, käytä lannoituksessa typelle runsasmultaisten maiden arvoja ja fosforille hyvän viljavuusluokan arvoja.

Jos et ole sitoutunut ympäristösitoumukseen, noudata typen käytössä täydentävien ehtojen oppaan lannoitustaulukoita ja fosforin käytössä lannoitevalmisteasetuksen sääntöjä. Lannoitevalmisteasetuksen mukaan saat levittää fosforia peltohehtaaria kohden viiden vuoden aikana enintään 325 kg/ha maataloudessa ja 560 kg/ha puutarhataloudessa.

Ekologisen alan kesannolla voit käyttää vuonna 2022 kasvinsuojeluaineita myyntipäällysmerkintöjen mukaisesti. Voit päättää kasvuston kemiallisesti tai mekaanisesti aikaisintaan 16.8., jos kylvät tai istutat alalle syyskylvöisen kasvin. Muussa tapauksessa voit päättää ja muokata kasvuston täydentävien ehtojen mukaan 1.9. alkaen.

EFA-poikkeusaloista ei makseta peltokasvipalkkiota ja ympäristösitoumuksen ravinteiden tasapainoisen käytön -toimenpiteen korvausta, vaikka alalla todellisuudessa viljeltäisiin palkkio- tai korvauskelpoista kasvia. Kesantopoikkeusalat lasketaan luomun ja luonnonhaittakorvauksen kesantorajoitukseen riippumatta siitä, mitä alalla todellisuudessa kasvaa.

Ilmoita kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lohkot, joilla toteutat poikkeusta. Tee ilmoitus päätukihaussa kasvulohkon lisätiedoissa.  Vaihtoehtoisesti voit tehdä ilmoituksen vapaamuotoisesti. Tee ilmoitus viimeistään 1.9.2022. Ilmoituksen pitää sisältää pinta-alat lohkotunnuksineen. Ilmoita myös alalla vuonna 2022 todellisuudessa kasvanut viljelykasvi. Jos kasvulohkolla on nurmi- tai niittykasvusto, ilmoita onko alaa laidunnettu vai oletko korjannut alalta nurmi- tai niittykasvuston. Ilmoita kasvinsuojeluaineiden käytöstä lohkoittain viimeistään 1.9.2022.

Näin ilmoitat EFA-typensitojakasvit

Edellä kerrottu poikkeus koskee komission päätöksen mukaisesti ainoastaan EFA-kesantoaloja. Jos ilmoitat EFA-typensitojakasveja typensitojakasvien kasvikoodeilla, eivät edellä kerrotut poikkeukset koske kyseistä alaa. Typensitojakasviksi ilmoitettua EFA-alaa koskevat ehdot ovat tänäkin vuonna seuraavat:

Typensitojakasvin pitää olla peltolohkolla 30.6. ja 31.8. välisen ajan.  Jos korjaat typensitojakasvin ennen syyskuuta, voit muokata peltolohkon vasta 1.9. alkaen. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on kiellettyä ekologisen alan typensitojakasveille kylvöstä 31.8. saakka. Kasvuston saa korjata, mutta korjuu ei ole pakollista. Lue lisää EFA-typensitojakasvien ilmoittamisesta viljelijätukien hakuoppaan viherryttämistuen luvusta.

Esimerkki:

Kun ilmoitat tukihakemuksella viljeleväsi kasvulohkolla typensitojakasvia, esimerkiksi härkäpapua, ja merkitset sen EFA-alaksi.

  • Voit käyttää kasvinsuojeluaineita vasta sadonkorjuun jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 1.9.
  • Voit muokata lohkon 1.9. alkaen. Jos kylvät alalle syyskylvöisiä kasveja, voit muokata lohkon ja kylvää aikaisintaan 15.7.

Jos ilmoitat härkäpavulla kylvetyn kasvulohkon viherkesannoksi (riista ja maisema) ja merkitset sen EFA-alaksi.

  • Voit käyttää alalla kasvinsuojeluaineita viljelyssä.
  • Voit päättää kasvuston kemiallisesti tai mekaanisesti aikaisintaan 16.8., jos kylvät tai istutat alalle syyskylvöisen kasvin. Muussa tapauksessa voit päättää ja muokata kasvuston vasta 1.9. alkaen.
Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023