Kriisituet 2022: AB-tukialueen poikkeuksellinen mukautustuki sekä C-tukialueen ja luonnonhaittakorvauksen lisämaksut

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kevään aikana aiheuttanut merkittäviä häiriöitä ja ongelmia maatalous- ja elintarvikemarkkinoille Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Maaliskuun lopulla Euroopan unioni päätti maatalousbudjettinsa kriisivarauksen jaosta jäsenmaille. Suomessa hallitus on päättänyt maatalouden huoltovarmuuspaketista.

Huoltovarmuuspakettiin kuuluvat vuoden 2022 kriisitukina Etelä-Suomen poikkeuksellinen mukautustuki sekä lisämaksut C-tukialueelle kasvihuonetuotannon tukeen, puutarhatuotteiden varastointitukeen ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen tukitasoa korotetaan.

Poikkeuksellinen mukautustuki on tukialueelle AB kohdistuva lisätuki. Tuki rahoitetaan osin EU:n ja osin kansallisista varoista

Näin haet poikkeuksellista mukautustukea 

Tuen haku aukeaa 8.8.2022. Hae tukea viimeistään 18.8.2022 Vipu-palvelussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) tai lomakkeella 523 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hakemukseen ei tarvitse liittää viljely- eikä eläintietoja.

Vipu-palvelussa hakemusta ei voi lähettää hakuajan jälkeen. Myöhässä jätetty hakemus hylätään.

Jos haet tukea paperilomakkeella, voit tulostaa lomakkeen tuen hakuaikana ruokavirasto.fi-sivustolta.

Voit halutessasi perua hakemuksesi Vipu-palvelussa hakuaikana tai ilmoittaa perumisesta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.  

Voit hakea poikkeuksellista mukautustukea, jos sinulle on vuonna 2021 myönnetty jotain alla olevaa tukea AB-alueella:

  • kasvihuonetuotannon tuki 2021   
  • puutarhatuotteiden varastointituki 2021
  • sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki 2021.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että yllä oleviin vuodelta 2021 myönnettyihin tukiin oikeuttanut maataloustoiminta jatkuu myös vuonna 2022. Maataloustoiminnan jatkaminen tarkoittaa, että tuenhakijalla on vuoden 2022 tukihakemus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta tai kasvihuonetuotannon tuesta tai peltotukien hakemus, jossa puutarhakasveja on ilmoitettu vähintään 1 hehtaarin alalla. Jos tilalla on tapahtunut koko tilan hallinnansiirto viimeistään 18.8.2022, tuki voidaan maksaa jatkajalle.

Mukautustuen maksun perusteena käytetään vuoden 2021 tukihakemuksissa olleita neliömetrejä, kuutiometrejä tai viitemäärän eläinyksiköitä, joiden mukaan myönnetystä tuesta on vähennetty valvonnasta ja myöhästymispäivistä seuranneet vähennykset. Voit tarkistaa tukihaussa 2021 olleet tiedot Vipu-palvelusta, kunnasta tai ELY-keskuksesta.

Tuen määrä ja maksu 

Poikkeuksellista mukautustukea maksetaan AB-alueella. Tuki maksetaan viimeistään 30.9.2022. Tukeen on varattu yhteensä 20,5 miljoonaa euroa.

Tukityyppi

Tuen määrä

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

57 €/ey

Kasvihuonetuki, lyhyt kasvukausi

3,2 €/m2

Kasvihuonetuki, pitkä kasvukausi

8,7 €/m2

Puutarhatuotteiden varastointituki, jäähdytetty varasto

10,9 €/m3

Puutarhatuotteiden varastointituki, muu varasto

5,2 €/m3

Lisämaksut C-tukialueelle

Pohjoisen alueen (C-tukialue) lisämaksut vuodelle 2022 maksetaan tukitason korotuksena kasvihuonetuotannon tukeen, puutarhatuotteiden varastointitukeen ja sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuun tukeen.

Maksun perusteena käytetään vuoden 2022 hakemuksissa olevia tietoja. Sinun ei tarvitse hakea lisämaksun saamiseksi tukea erikseen/uudelleen vaan saat lisämaksun automaattisesti, jos olet hakenut näitä tukia vuonna 2022.

Tuen määrä ja maksu 

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen lisämaksu ja kasvihuonetuotannon tuen lisämaksu maksetaan C-tukialueelle elokuusta 2022 alkaen. Puutarhatuotteiden varastointituen lisämaksu maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023. Lisämaksuihin on varattu yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki: Tukialue

Eläinyksikköraja

€/ey

Korotus €/ey

Yhteensä €/ey

C1

146 ey

164

56

220

C1

yli 146 ey

55

81

136

C2

170 ey

143

48

191

C2

yli 170 ey

48

70

118

C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo

200 ey

199

41

240

C2 pohjoinen ja tukialueen C saaristo

yli 200 ey

41

59

100

C3 ja C4

200 ey

206

41

247

C3 ja C4

yli 200 ey

41

59

100

 

Tukityyppi

Tuen määrä

Korotus

Tuen kokonaismäärä

Kasvihuonetuki, lyhyt kasvukausi

3,4 e/m2

3,2 e/m2

6,6 €/m2

Kasvihuonetuki, pitkä kasvukausi

9,2

8,7

17,9 €/m2

Puutarhatuotteiden varastointituki, jäähdytetty varasto

14,2

4,0

18,2 €/m3

Puutarhatuotteiden varastointituki, muu varasto

8,8

0

8,8 €/m3

Luonnonhaittakorvauksen korotus

Luonnonhaittakorvauksen ja kotieläinkorotuksen vuoden 2022 tukitasoa korotetaan. Maksun perusteena käytetään vuoden 2022 hakemuksissa olevia tietoja. Sinun ei tarvitse hakea tukea korotuksen saamiseksi erikseen/uudelleen vaan saat korotuksen automaattisesti, jos olet hakenut näitä tukia vuonna 2022.

Tuen määrä ja maksu 

Luonnonhaittakorvauksen korotus maksetaan ennakkomaksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Kotieläinkorotuksen korotus maksetaan tuen normaalin tuen maksun yhteydessä keväällä 2023. Korotuksiin on varattu yhteensä 119 miljoonaa euroa.

Tukialue AB

Tuen määrä

Korotus

Tuen kokonaismäärä

kasvinviljely

217 €/ha

48 €/ha

265 €/ha

kotieläinkorotus

60 €/ha

19 €/ha

79 €/ha

Tukialue C

 

 

 

kasvinviljely

242 €/ha

48 €/ha

290 €/ha

kotieläinkorotus

60 €/ha

19 €/ha

79 €/ha

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023