Tukikelpoisen hampun viljely 2023

Julkaisupäivä: 31. maaliskuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas

Voit saada tukea öljy- ja kuituhampun viljelystä, jos alla olevat ehdot täyttyvät:

1. Viljelemäsi hampun lajike on tukikelpoinen.

  • Hampun tukikelpoiset lajikkeet määritellään EU:n alueella vuosittain. Tukikelpoiset lajikkeet listataan Viljelykasvien yleisessä lajikeluettelossa ja sen täydennysosissa, jotka julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Lajikeluettelo ja sen täydennysosat ovat saatavilla osoitteesta https://food.ec.europa.eu Plants → Plant reproductive material →Plant variety catalogues, databases & information systems, Hamppulajikkeet ovat luettelon kohdassa 85.
  • Tukikelpoisten hamppulajikkeiden tetrahydrokannabinolipitoisuus (THC-pitoisuus) on enintään 0,3 prosenttia.

2. Kylvät hampun viljelyalat sertifioidulla siemenellä.

  • Siemenlain (600/2019) mukaan sertifioidulla siemenellä tarkoitetaan viranomaisen tarkastamia, kansallisen ja Euroopan unionin siemeniä koskevan lainsäädännön mukaiset laatuvaatimukset täyttäviä virallisesti varmennettuja siemeniä.
  • Hampun viljelyalalle ei makseta tukea, jos käytät sertifioimatonta tai tilan omaa siementä.

3. Ilmoitat hampun kylvösiemenen määrän (kg/ha) ja suunnitellun kylvöpäivämäärän peltotukien haussa.

4. Toimitat kopiot kaikkien kylvöön käyttämiesi hampun siemensäkkien vakuustodistuksista tukihakemuksesi liitteenä Vipu-palvelussa tai toimitat alkuperäiset vakuustodistukset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2023.

  • Vakuustodistuksella tarkoitetaan sertifioitujen siementen pakkaukseen painettavaa tai kiinnitettävää lipuketta, jossa on tärkeimmät tiedot siemenestä.
  • Tukea ei makseta mistään ilmoittamastasi hampun viljelyalasta, jos et palauta vakuustodistuksia lainkaan, palautat vain osan vakuustodistuksista (jos useampi siemensäkki) tai palautat ne myöhässä.
  • Säilytä sertifioidun hampunsiemenen alkuperäiset vakuustodistukset mahdollista valvontaa varten, jos et ole toimittanut alkuperäisiä vakuustodituksia kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Vakuustodistukset on säilytettävä hakuvuoden ja seuraavien neljän vuoden ajan.

Hampun tukikelpoisuuden eri tuissa ja tukitasot voit tarkistaa hakuoppaan luvusta Kasvien ilmoittaminen ja tukitasot 2023. Maatalousmaan tukikelpoisuusvaatimuksista voit lukea peltotukien hakuoppaan luvusta Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

Voit korjata hamppusadon aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen, kun hampun kukinta on loppunut.

Jos viljelet hamppua välikasvina tai kerääjäkasvina, ilmoita tästä kasvulohkotiedoissa. Palauta myös väli- tai kerääjäkasvina viljelemäsi hampun vakuustodistukset sähköisesti Vipu-palvelussa tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 15.6.2023. Kerääjäkasvina viljelty hamppu ei kelpaa ympäristökorvauksen kerääjäkasvien toimenpiteeseen. Säilytä väli- tai kerääjäkasvina viljellyn hampun kasvusto vähintään kasvukauden loppuun saakka, jotta kasvustosta voidaan ottaa tarvittaessa THC-näytteet.

Hampun ilmoittaminen muutosaikana

Voit lukea tarkemmin hakemuksen muuttamisesta Peltotukien hakuoppaalta. Muutosaikana voit vaihtaa hampun viljelyalaa samaan tapaan kuin muidenkin kasvien viljelyaloja. Sinulle voidaan maksaa muutosaikana ilmoittamastasi tukikelpoisesta hampusta tukea, jos olet palauttanut kaikkien kylvöön käyttämiesi hampun siemensäkkien vakuustodistukset peltotukien hakuaikana viimeistään 15.6.2023.

Et voi saada hampun viljelyalalle mitään tukia, jos vaihdat kasvulohkon kasviksi hampun

  • etkä ole palauttanut vakuustodistuksia määräajassa tai
  • olet palauttanut vain osan vakuustodistuksista.

THC-näytteet

ELY-keskus kerää hamppuviljelyksistä näytteitä heinä–syyskuussa ennen sadonkorjuuta THC- eli tetrahydrokannabinolipitoisuuden määrittämistä varten. Näytteet analysoidaan Ruokaviraston laboratoriossa. Lohkot, joilta näytteet kerätään, valitaan satunnaisesti ja riskianalyysin perusteella. ELY-keskus kerää näytteet ajanjaksona, joka alkaa 20 päivän kuluttua kukinnan alkamisesta ja päättyy 10 päivän kuluttua kukinnan päättymisestä. Finola-lajikkeen näyte otetaan 55–75 vuorokauden kuluessa kylvämisestä. Säilytä hampun kasvusto siihen asti, että näytteet voidaan ottaa. Tämän vuoksi voit korjata hamppusadon aikaisintaan 10 päivää sen jälkeen, kun hampun kukinta on loppunut.

Sallittu THC-pitoisuus on enintään 0,30 prosenttia. Jos jonkin tietyn lajikkeen kaikkien näytteiden TCH-pitoisuuksien keskiarvo on yli 0,30 prosenttia kahtena peräkkäisenä vuotena, kyseinen lajike ei ole tukikelpoinen seuraavasta vuodesta alkaen.