Maataloustoiminta 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

23.5.2024 tarkennettu taulukkoon 1

 • Jos et korjaa satoa kylvövuotta seuraavana kasvukautena, niitä kasvusto.
  → Ruokohelven niitto tai korjuu ei ole pakollista kylvövuotta seuraavana kasvukautena, jos korjaat sadon seuraavana keväänä. Jos saat selvityspyynnön, vastaa siihen ottamalla kuva kasvustosta ja kerro Lisätiedot-kohdassa, jos aiot korjata sadon seuraavana keväänä.

Tässä luvussa kerrotaan maataloustoiminnasta. Maatalousmaasta ja sen ilmoittamisesta on kerrottu Peltotukien hakuoppaan luvussa Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot.

1. Maatalousmaalla on oltava maataloustoimintaa

Maatalousmaalla on oltava maataloustoimintaa. Maataloustoiminnan vaatimus koskee kaikkia peltotukia ja mikäli lohkolla ei ole maataloustoimintaa, tukia ei makseta. Pelkkä lohkon ilmoittaminen tukihakemuksella ei tarkoita, että vaatimus täyttyy.

Oheisessa taulukossa on tiivistetysti kerrottu mitkä toimet täyttävät vaatimuksen maataloustoiminnasta. Vaatimukset riippuvat lohkolle ilmoitetusta kasvista ja toimenpiteestä. Huomioi, että yksittäisissä tukimuodoissa voi olla esimerkiksi tiukempia niiton ajankohdan tai kasvuston poiskeräämisen vaatimuksia.

Alempana on kerrottu vaatimuksista tarkemmin.

Älä ilmoita tukihakemuksella alaa, jota et enää käytä maataloustoimintaan.

Taulukko 1. Maataloustoiminnan vaatimukset lohkon käyttötavan mukaan.

Kasvi tai käyttötapa

Kasvuston perustaminen

Muut vaaditut toimenpiteet

Pelto- tai puutarhakasvien viljely

Viimeistään 30.6.

Markkinakelpoisen sadon tuottaminen

Heinä- ja nurmirehukasvustot

Viimeistään 30.6.

Korjaa sato, niitä tai laidunna viimeistään 15.9. (ei edellytetä keväällä kylvetyltä nurmelta)

Lohkolla on oltava markkinakelpoinen nurmikasvusto, joten uudista kasvusto tarvittaessa.

Ruokohelpi

Viimeistään 30.6.

Korjaa sato, laidunna tai niitä viimeistään 15.9. (ei edellytetä keväällä kylvetyltä helveltä)

Ruokohelven niitto tai korjuu ei ole pakollista kylvövuotta seuraavana kasvukautena, jos korjaat sadon seuraavana keväänä. Jos saat selvityspyynnön, vastaa siihen ottamalla kuva kasvustosta ja kerro Lisätiedot-kohdassa, jos aiot korjata sadon seuraavana keväänä.*

Kevätkorjuu hyväksytään sadonkorjuuksi. Ota Vipu-mobiililla kuva keväisestä sadonkorjuusta. Voit vastata kuvalla myöhemmin syksyllä lähetettävään selvityspyyntöön.

Avo-, sänki- tai viherkesanto

Kylvä viherkesanto viimeistään 30.6.

Niitä tai laidunna viherkesanto viimeistään 15.9. (ei edellytetä keväällä kylvetyltä viherkesannolta).

Niitä sänki- ja avokesanto viimeistään 15.9., jos lohkolla on kasvustoa.

Avokesannon voit myös muokata tai jos torjut vaikeasti hävitettäviä rikkakasveja, ruiskuttaa kasvinsuojeluaineilla.

Kesantojen hoitovaatimus täyttyy myös, jos ala esimerkiksi salaojitetaan.

Ympäristösitoumuksen ja ekojärjestelmätuen alat:

 • Monimuotoisuuskasvit (ekojärjestelmä)
 • Luonnonhoitonurmi (ekojärjestelmä)
 • Viherlannoitusnurmi (ekojärjestelmä)
 • Suojavyöhyke (ympäristökorvaus)

Viimeistään 30.6.

Kunkin tuen ehtojen mukaisesti.

Alat pitää säilyttää avoimena, eli siellä ei saa kasvaa ylivuotista puuvartista kasvillisuutta.

Huomaa kuitenkin, että kullakin kasvilla on tiukempia vaatimuksia ekojärjestelmätuen tai ympäristökorvauksen toimenpiteessä

Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi

Lohkolla oltava nurmikasvusto

Sopimusehtojen mukaisesti.

Luonnonlaitumet ja -niityt, jotka eivät kuulu ympäristösopimukseen.

Lohkolla oltava nurmikasvusto

Korjaa sato, laidunna tai niitä laidunna viimeistään 15.9.

Viljelytekninen päiste tai puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät.

Alan on oltava maatalousmaata.

Maataloustoiminnan vaatimus täyttyy, kun alaa käytetään käyttötarkoitukseensa. Ala on pidettävä avoimena, eikä sillä saa olla puuvartista kasvustoa kuin yhden vuosikasvun verran.

2. Maataloustoiminta satokasveilla

Perusta pelto- ja puutarhakasvien kasvusto 30.6. mennessä. Alla luetelluilla puutarhakasveilla riittää esikasvin kylväminen määräpäivään mennessä.

Puutarhakasveja ovat:

 • Koristekasvit, mukaan lukien yksi- ja monivuotiset avomaalla leikko- ja kuivakukiksi viljellyt koristekasvit.
 • Hedelmä- ja marjakasvit, mukaan lukien pähkinät.
 • Vihannekset, mukaan lukien tilli, persilja, maa-artisokka, piparjuuri, raparperi ja parsa.
 • Mausteyrtit ja lääkekasvit, mukaan lukien basilika, etelänarnikki, helokki, iisoppi, kamomillasaunio, kangasajuruoho, kehäkukka, keltakatkero, kesäkynteli, kissanminttu, koiruoho, kultapiisku, liperi, maraljuuri, maurinmalva, maustekirveli, maustemeirami, mintut, mäkikuisma, särmäkuisma, mäkimeirami, niittyhumala, nokkonen (ei kuitenkaan kuitunokkonen), punahattu, purasruoho, rakuuna, ratamot, reunuspäivänkakkara, rohtoraunioyrtti, rohtosormustinkukka, rohtovirmajuuri, ryytisalvia, saksankirveli, siankärsämö, sitruunamelissa, takiaiset, timjami, tuoksuampiaisyrtti, ukontulikukka, rohtotulikukka, unikko, öljyunikko, villasormustinkukka, väinönputki ja yrtti-iiso, ei kuitenkaan siemenmausteet.

Jos lohkolle kuitenkin kylvetään tai istutetaan salaattikasveja, kiinankaalia, kukkakaalia, parsakaalia, kyssäkaalia, naurista, pinaattia tai tilliä, esikasviakaan ei tarvitse kylvää määräpäivään mennessä.

Jos poikkeukselliset sääolosuhteet estävät kasvuston perustamisen määräajassa, perusta kasvusto heti olosuhteiden salliessa. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys estää kylvämisen.

Kasvien viljelyssä on pyrittävä korjuu- ja markkinointikelpoisen sadon tuottamiseen. Käytä siis alueelle sopivaa kasvilajia ja lajiketta sekä riittävää siemen- tai taimimäärää. Toteuta viljelytoimet kuten lannoitus ja kasvinsuojelu siten, että ne tukevat sadon tuottamista. Uudista monivuotiset kasvustot tarvittaessa.

Viljelykasvien juurilla on oltava yhteys maahan. Tämä tarkoittaa sitä, että

 • jos viljelet kasvia esimerkiksi ruukussa tai muovisäkissä, sen pohjassa on oltava reiät.
 • jos kasvit ovat alustan päällä, on alustan läpäistävä vettä.
 • läpäisevän alustan on oltava suoraan maan pinnassa, esimerkiksi kuormalavojen päällä olevat ruukut eivät ole hyväksyttäviä

Myös ruukkukasvatuksessa alustan on oltava maatalousmaaksi hyväksyttävää alaa ja maaperän täytyy soveltua kasvien viljelyyn.

Energiapuun tuottamiseen käytettävillä aloilla on oltava kattava ja tarkoituksenmukainen kasvusto. Käytettäessä pajua istutustiheyden on oltava vähintään 6000 kasvia hehtaarilla ja muilla kasveilla vähintään 2000 kasvia hehtaarilla. Kasvusto on korjattava vähintään 7 vuoden välein.

Puutarhakasvien kasvitiheydet

Varmista että puutarhakasvialojen kasvitiheys täyttyy sekä avomaa- että esimerkiksi kausihuonekasvatuksessa.

Jos puuvartisten kasvien istutustiheys ei täyty, etkä tee täydennysistutusta, voit valita kasviksi Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit). Kasvien istutusvälit on pidettävä avoimina.

Taulukko 2. Puutarhakasveilta vaadittavat kasvitiheydet. Kysy tarvittaessa lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Kasvi

Kasvia hehtaarilla

Mansikat, mesimarjat ja jalomaaraimet*

15 000

Herukat ja karviaiset

1 200

Vadelmat

2 800

Marjatuomipihlajat, marja-aroniat ja tyrnit

800

Pensasmustikat

2 250

Hedelmäpuut

400

* Jos viljelet mansikoita, mesimarjoja tai jalomaaraimia siten, että et käytä maanpinnan katteena muovia ja annat syntyvien rönsytaimien juurtua emotaimien viereen, taimitiheyden on oltava ensimmäisenä kasvukautena vähintään 11 000 kasvia hehtaarilla.

3. Maataloustoiminta muilla kuin satokasveilla - niittovelvollisuus

Niitä vuosittain heinä- ja nurmirehukasvustot, viherkesannot, ruokohelpeä olevat alat ja luonnonlaidunta tai -niittyä olevat alat, jos et laidunna tai korjaa niiltä satoa. Niitto, sadonkorjuu tai kattava laidunnus tulee olla tehtynä viimeistään 15.9.

Jos olet perustanut keväällä uuden kasvuston, se riittää maataloustoiminnaksi, eikä kasvustoa tarvitse samana vuonna niittää. Ympäristösopimukseen kuuluvilla aloilla riittää, että teet sopimusehtojen vaatimat toimenpiteet.

Poista peruslohkon alaan kuuluvissa ojissa kasvavat puut ja pensaat viimeistään, kun kasvusto on 1,5 metriä korkeaa. Ojan viljelemättömällä pientareella kasvavat puuvartiset kasvit on poistettava vuosittain. Yksittäiset puut ja pensaat ovat sallittuja.

Suojakaistalla tai monimuotoisuuskaistalla ei saa olla puuvartisia kasveja. Niitä tai murskaa kasvusto tarvittaessa.

Pidä puuvartisten kasvien taimi- ja rivivälit avoimena. Poista alalta kuolleet puut ja pensaat.

4. Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan

Saat tehdä maatalousmaalla viljelykuntoa parantavia toimenpiteitä sekä toimenpiteitä, jotka eivät liity maanviljelyyn. Sallittuja viljelyyn liittymättömiä toimenpiteitä ovat muun muassa viemäri-, sähkölinja- ja muut yhdyskuntatekniset työt, matkailuun ja vapaa-aikaan liittyvä toiminta sekä jokamiehenoikeuksien mukainen toiminta. Ehdollisuuden vaatimuksia on kuitenkin noudatettava ja toimet eivät saa vaarantaa lohkon maatalouskäyttöä seuraavana kasvukautena.

Jos olet ilmoittanut lohkolle viljelykasveja, voit tehdä lohkolla viljelyyn liittymättömiä toimenpiteitä ennen kylvöä, sadonkorjuun jälkeen ja talvikaudella. Avokesannolla toimia voi tehdä vapaammin. Tietyissä viljelijätuissa valittujen toimenpiteiden ehdot saattavat rajoittaa alan muuta käyttöä.

Lohko voi olla kasvukauden aikana ennen sadonkorjuuta välillä muussa kuin maatalouskäytössä, jos toiminta ei vahingoita satoa ja noudatat lohkolla viljellyn pellon käyttöön liittyviä ehdollisuuden vaatimuksia. Esimerkiksi lyhytaikainen telttailu tai yleisötapahtumat ovat sallittuja.

Jos sinun on tehtävä kunnostustoimia kesken kasvukauden, pidä tukihakemuksesi tiedot ajan tasalla. Voit esimerkiksi muuttaa kasvulohkolle ilmoittamaasi kasvia muutoshaun aikana 19.6.-2.10.2024. Hakemuksen muuttamisesta muutosaikana on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaassa kohdassa Hakemuksen muuttaminen.

Maatalousmaan käyttö energiantuotannossa

Aurinkopaneelien tai muiden -keräinten ala ei ole maatalousmaata. Paneelien välinen ala voi olla tukikelpoista, jos ala on maatalousmaata, ja riittävän leveä siten, että viljellyn kasvin edellyttämien viljelytoimenpiteiden tekeminen on mahdollista. Myös maataloustoiminnan edellytysten tulee täyttyä ja varjostus ei saa estää sadon tuottamista. Tukihakemuksella ilmoitettavan alan on myös oltava viljelijän hallinnassa.

Vastaavaa sovelletaan myös maatalousmaalla sijaitseviin tuulivoimatuotannon alueisiin.

5. Mitä teen, jos kasvusto on tuhoutunut?

Jos sateet, kuivuus tai muu vastaava syy ovat tuhonneet kasvuston, sinun ei tarvitse kylvää lohkoa uudelleen, jos kylvö on tehty asianmukaisesti. Halutessasi voit kuitenkin perustaa kasvuston uudelleen.

Ota kuva tuhoutuneesta kasvustosta Vipu-mobiililla ja dokumentoi kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat. Vaikka kasvusto olisi tuhoutunut, huolehdi alan kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen. Kasvuston tuhoutumisesta ei tarvitse ilmoittaa kuntaan.

Syyskasvin talvituhoalat voidaan hyväksyä kylvetyn kasvin mukaan. Estä rikkojen kasvu talvituhoalalle mekaanisesti niittämällä, muokkaamalla tai torjumalla kemiallisesti. Jos perustat kasvuston uudelleen, ilmoita ala uuden kylvetyn kasvin mukaan. Jos täydennyskylvät alan saman kasvin kevätkylvöisellä lajikkeella, ilmoita se kasvi, jota on kasvustossa enemmän.

6. Pellolla toteutettavat yhdyskuntatekniset työt

Huomioi viljelijätuet pellolla toteutettavissa yhdyskuntateknisissä töissä, esimerkiksi viemäreiden tai sähkökaapeloinnin kaivuutöissä.

Vinkkejä sähköyhtiön tai muun vastaavan osapuolen kanssa käytäviin neuvotteluihin:

 1. Neuvottele kaivuun ajankohta sellaiseksi, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa viljelylle. Paras ajankohta on yleensä ennen kylvöjä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen, jolloin kylvön voi toteuttaa suunnitellusti. Ja vaatimus maataloustoiminnasta toteutuu.
 2. Jos tämä ei onnistu, neuvottele korvaus kaivannon aiheuttamasta sato- ja tukimenetyksistä.
 3. Jos kaivuutyö toiveestasi huolimatta tulee toteutettavaksi kasvukaudella kylvön jälkeen, viljelijätukien huomioon ottamisessa pätevät seuraavat yksinkertaiset säännöt:
  • Jos kaivuu tapahtuu ennen 30.6., sinun tulee joko kylvää alue uudelleen tai ilmoittaa kaivuualue avokesannoksi, jos alue jää mullokselle.
   • Jos kylvät alueelle 30.6. mennessä muun kuin ilmoittamasi kasvin, ilmoita uusi kasvi muutoshaussa.
  • Jos kaivuu tapahtuu 30.6. jälkeen, ja olet jo perustanut alueelle hakemuksella ilmoittamasi kasvuston, sinun ei tarvitse muuttaa ilmoitustasi.
  • Jos alaa koskee vaatimus monivuotisen kasvuston säilyttämisestä (esimerkiksi suojavyöhyke tai ehdollisuuden vaatimus nurmikasvustosta) kylvä kasvusto uudelleen heti olosuhteiden salliessa.