Peltotukien päivämäärät 2024

Julkaisupäivä: 9. huhtikuuta 2024

↵ Peltotukien hakuopas

Katso myös muiden tukien hakuaikataulut sivulta: Viljelijätukihaun aikataulu

27.5. Korjattu

 • 17.8. Ruokavirasto aloittaa kesän satelliittiseurannan selvityspyyntöjen lähettämisen. Tarkkaile Vipu-mobiilin tehtäviä. --> 15.7.

Maaliskuu

15.3.

 • syysilmoituksen muutosvaihe alkaa Vipussa (kasvipeitetiedot)

16.3.

 • voit aloittaa kasvipeitteiseksi ilmoittamiesi pellon ja pysyvien nurmien kevätmuokkauksen, jos et ole hakenut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä.
 • Ruokavirasto aloittaa satelliittiseurannan selvityspyyntöjen lähettämisen (talviaikainen kasvipeite). Tarkkaile Vipu-mobiilin tehtäviä. Huhtikuu

Huhtikuu

1.4.

 • voit aloittaa lannan ja lannoitevalmisteiden levittämisen.

16.4.

 • voit aloittaa kasvipeitteiseksi ilmoittamiesi pellon ja pysyvien kasvien alojen kevätmuokkauksen, jos olet hakenut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä.
 • Voit aloittaa myös pysyvien nurmien kevätmuokkauksen, jos et ole hakenut alalle ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä. Pysyviä nurmia, joille olet hakenut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä, saat kuitenkin muokata vasta 1.5. alkaen.
 • voit vastata ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteen selvityspyyntöihin.

30.4.

 • viimeinen mahdollinen päivä suorittaa luomusitoumuksen viiden tai seitsemän päivän peruskurssi.

Toukokuu

1.5.

 • maatalousmaalla olevien puiden leikkauskielto alkaa (ehdollisuuden vaatimus).
 • voit aloittaa kasvipeitteiseksi ilmoittamiesi pysyvien nurmialojen muokkaamisen, jos olet hakenut alalle ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä.
 • sitoumusten ja sopimusten sitoumus-/sopimusvuosi ja -kausi käynnistyy.
  • luomukorvaus. Jos teet uuden sitoumuksen, sinun on aloitettava luomun tuotantoehtojen noudattaminen.
  • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus ja kosteikkojen hoitosopimus. Peruskunnostustoimenpiteiden, jotka on toteutettu muulla julkisella rahoituksella, pitää olla valmiina, jotta lohkot voidaan hyväksyä uuteen sopimukseen.
 • vuonna 2023 haettujen maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten ja kosteikkojen hoitosopimusten maastokatselmoinnit jatkuvat.

23.5.

 • viimeinen mahdollinen päivä
  • muuttaa Vipu-palvelussa syysilmoituksen kasvipeitetietoja
 • lähettää kuvavastaus satelliittiseurannan selvityspyyntöön (talviaikainen kasvipeite).

31.5.

 • viimeinen mahdollinen päivä laatia vaihtoehtoisen kasvinsuojelun lohko- ja kasvukohtainen suunnitelma.

Kesäkuu

15.6.

 • Peruslohkojen on oltava hallinnassasi.
  • Kansallisissa tuissa lohkojen on oltava hallinnassasi koko kasvukauden.

18.6. 

 • Peltotukien hakuaika päättyy.
 • Viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa peruslohkomuutoksista.
 • Aktiiviviljelijän rekisteritietojen oltava ajan tasalla
 • viimeinen mahdollinen päivä tehdä sokerijuurikkaan tai tärkkelysperunan viljelysopimus.
 • viimeinen mahdollinen päivä toimittaa hampun vakuustodistukset, jotta viljelyaloille voidaan maksaa tukea.

19.6

 • Peltotukien muutosvaihe alkaa.
  •  Lue tarkemmat ohjeet muutosten tekemiseen luvusta Hakemuksen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen.

30.6.

 • viimeinen kylvöpäivä.
 • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten ja kosteikkojen hoitosopimusten maastokatselmoinnit jatkuvat.

Heinäkuu

15.7.

 • Ruokavirasto aloittaa kesän satelliittiseurannan selvityspyyntöjen lähettämisen. Tarkkaile Vipu-mobiilin tehtäviä.

Elokuu

1.8.

 • maatalousmaalla olevien puiden leikkauskielto päättyy (ehdollisuuden vaatimus).
 • voit valmistella kesannon ja toisen vuoden luonnonhoitonurmen ja viherlannoitusnurmen syyskylvöisten kasvien kylvöalaksi.
 • voit aloittaa monimuotoisuuskasvien niiton, jos kukinta on valtaosin ohi.

15.8.

 •  viimeinen mahdollinen päivä kylvää kerääjäkasveja.

31.8.

 • viimeinen mahdollinen päivä
  • tehdä koko tilan hallinnansiirto.
  • täyttää nuorten viljelijöiden tukien koulutusvaatimus.
  • kylvää välikasvi.

Syyskuu

1.9.

 • saat päättää kesannot, luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet muokkaamalla tai kasvinsuojeluaineilla.

15.9.

 • alkaen saat päättää kerääjäkasvikasvuston kasvinsuojeluaineilla.
 • viimeinen mahdollinen päivä
  • ottaa kuva niitosta, laidunnuksesta, muokkauksesta, kasvista tai sadonkorjuusta saamasi, jos olet saanut selvityspyynnön.
  • niittää tai laiduntaa nurmiksi ilmoitetut alat.
  • korjata suojavyöhykkeiden ja turvepeltojen nurmien sato.
 • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten laidunnus ja niitto tehtävä viimeistään 15.9.
 • Ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvien kasvuston säilytysaikavaatimus päättyy.

21.9.

 • viimeinen mahdollinen päivä ilmoittaa koko tilan hallinnansiirrosta.

30.9.

 • viimeinen päivä toimittaa kuntaan:
  • turvepeltojen nurmien viljavuustutkimus
  • valumavesien hallinnan viljavuustutkimus
  • hapansulfaattimaa‐analyysi ja ojastokartta.

Lokakuu

1.10. alkaen

 • kerääjäkasvikasvuston saa muokata.

2.10. viimeinen mahdollinen päivä

 • muuttaa peltotukien hakemusta tai perua hakemus.
 • vastata Vipu-mobiilissa olevaan kesän satelliittiseurannan selvityspyyntöön.

31.10. alkaen

 • tilalla on täytyttävä vaatimus ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteestä
 • ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteen säilytysaika alkaa.
 • Välikasvi pitää säilyttää tähän asti.

Marraskuu

30.11.

 • viimeinen mahdollinen päivä teettää maaperänseuranta‐analyysit (ympäristökorvauksen valinnainen tilakohtainen toimenpide).