Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen 2024

Julkaisupäivä: 20. joulukuuta 2023

↵  Eläintukien hakuopas 2024
↵  Peltotukien hakuopas 2024

Ylivoimaisesta esteestä tukihaun aikana on kerrottu Eläintukien hakuoppaan ja Peltotukien hakuoppaan Tukien hakeminen -luvuissa.

Voit säilyttää oikeutesi tukeen, jos et ole voinut toimittaa hakemustasi tai täyttää tukeen liittyviä ehtoja ylivoimaisen esteen (force majeure) tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja ilmoitat siitä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat:

  • tuensaajan kuolema
  • tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
  • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus tai ankara sääilmiö
  • tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
  • eläinkulkutauti, kasvitaudin puhkeaminen tai kasvintuhoojan esiintyminen, joka vahingoittaa tuensaajan koko karjaa tai osaa siitä, tai viljelykasveja
  • koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä.

Luettelo ei ole täysin tyhjentävä, vaan jotkin muutkin vastaavat tilanteet voivat tulla kyseeseen.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista toimivaltaiselle viranomaiselle. Tee ilmoitus kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella ja toimita todisteet 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista. Ilmoitusvelvollinen on tuensaaja tai tämän oikeudenomistaja.

Jos ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden olemassaoloa on todistettu toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle esim. lääkärintodistus tai -lausunto, ovat edellä mainitut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluista salassa pidettäviä. Kyseisiä tietoja käsitellään huolellisesti ja niitä käytetään vain asianmukaisiin tarkoituksiin. 

Toimivaltainen viranomainen ratkaisee tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Vedotessasi ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen sinulle annetaan välitoimenpiteenä tiedoksi kanta, onko kyseessä ylivoimainen este vai ei. Välitoimenpiteenä annettu tieto ei ole vielä muutoksenhakukelpoinen päätös, vaan voit halutessasi hakea asiaan oikaisua tukipäätöksen yhteydessä.    

Jos et ole voinut noudattaa ehdollisuuden vaatimuksia ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, hallinnollisia seuraamuksia ei sovelleta. Ilmoita asiasta vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle.

Huom! Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoittaminen on mahdollista. Toimita myös todisteet ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta.