Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaun jälkeen

Julkaisupäivä: 4. tammikuuta 2023

↵ Eläintukien hakuopas 2023
↵ Peltotukien hakuopas 2023

Voit säilyttää oikeutesi tukeen kokonaan tai osittain, jos et ole voinut toimittaa hakemustasi tai täyttää tukeen liittyviä ehtoja  ylivoimaisen esteen (force majeure) tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ja ilmoitat siitä kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ylivoimaisiksi esteiksi ja poikkeuksellisiksi olosuhteiksi voidaan hyväksyä tapauskohtaisesti mm. seuraavat ennustamattomat tapahtumat:

  • tuensaajan kuolema
  • tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan
  • tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus
  • tilan kotieläinrakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa
  • eläinkulkutauti tai kasvitauti, joka vahingoittaa viljelijän koko karjaa tai osaa siitä, tai vastaavasti viljelykasveja
  • koko tilan tai sen merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa hakemuksen jättöpäivänä.

Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista toimivaltaiselle viranomaiselle. Tee ilmoitus kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella ja toimita todisteet 15 työpäivän kuluessa siitä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Jos ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden olemassaoloa on todistettu toimittamalla toimivaltaiselle viranomaiselle esim. lääkärintodistus tai -lausunto, ovat edellä mainitut asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön terveydentilasta tai terveydenhuollon ja kuntoutuksen palveluista salassa pidettäviä. Kyseisiä tietoja käsitellään huolellisesti ja niitä käytetään vain asianmukaisiin tarkoituksiin. 

Toimivaltainen viranomainen ratkaisee tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde. Vedotessasi ylivoimaiseen esteeseen tai poikkeukselliseen olosuhteeseen sinulle annetaan välitoimenpiteenä tiedoksi kanta, onko kyseessä ylivoimainen este vai ei. Välitoimenpiteenä annettu tieto ei ole vielä muutoksenhakukelpoinen päätös, vaan voit halutessasi hakea asiaan oikaisua tukipäätöksen yhteydessä.    

Jos et ole voinut noudattaa ehdollisuuden vaatimuksia ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisen olosuhteen takia, hallinnollisia seuraamuksia ei sovelleta. Ilmoita asiasta vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle.

Huom! Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoittaminen on mahdollista.