9. Valmistaudu vuoteen 2023

Julkaisupäivä: 30. maaliskuuta 2022
Etusivulle Viljelijätukien hakuopas 2022
Siirry edelliseen 8. Koko tilan hallinnan siirto...
Siirry seuraavaan Maatalousmaa 1. Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot 2022

↵ Peltotukien hakuopas 2023

Uusi CAP-kausi muuttaa haettavia tukia ja niiden ehtoja. Maa- ja metsätalousministeriön laatima CAP-suunnitelma määrittää vuosille 2023–2027 suunnitellut maatalouden tukitoimet reunaehtoineen. Tässä esitettävät tiedot perustuvat 22.12.2021 Euroopan komissiolle toimitettuun Suomen CAP-suunnitelmaan. Koska komissio ei ole vielä hyväksynyt Suomen suunnitelmaa, suunnitelmaan voi tulla vielä muutoksia. Päivitämme ja täydennämme tietoa vuoden 2023 tukihausta osoitteeseen ruokavirasto.fi/cap.

Tuet uudistuvat ensi vuonna

Täydentävien ehtojen tilalle ehdollisuus – syysilmoitus on jatkossa pakollinen

Ehdollisuus korvaa jatkossa nykyiset täydentävät ehdot. Täydentävien ehtojen lisäksi ehdollisuuden piiriin siirtyy osa nykyisistä viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen ehdoista.

Ehdollisuuden noudattaminen on jatkossa useimpien viljelijätukien ehtona samoin kuin täydentävien ehtojen noudattaminen nykyisin. Suurimpia muutoksia ovat vaatimus talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ja fosforilannoituksen lannoitetasot. Typpi- ja fosforilannoituksen säännöt koskevat jatkossa kaikkia maatiloja riippumatta siitä, mitä tukia tila on hakenut. Ensi vuodesta lähtien 33* prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä.Kasvipeitteisyysvaatimuksen noudattamiseen on tulossa vuosille 2023 ja 2024 poikkeus tiloille, jotka tuottavat avomaavihanneksia tai perunaa.

Kasvipeitteisyysvaatimuksen takia kaikkien tilojen pitää tehdä jatkossa syysilmoitus.

* päivitys 30 %→33 %

Ympäristösitoumus ja uusi ekojärjestelmä

Ympäristösitoumuksen sisältö muuttuu ja osa nykyisen ympäristösitoumuksen toimista siirtyy uuden ekojärjestelmän toimenpiteiksi. Ekojärjestelmään voit valita toimenpiteitä samaan tapaan kuin nykyisessä ympäristökorvauksessa. Valittavat toimenpiteet ovat talviaikainen kasvipeitteisyys, luonnonhoito- ja viherlannoitusnurmet sekä monimuotoisuuskasvit. Myös ympäristökorvaus jatkuu tulevalla rahoituskaudella, mutta valittaviin toimenpiteisiin tulee muutoksia.

Tukioikeuksista luovutaan

Huomioi vuokrasopimusta ja tukioikeussiirtoa uusiessasi, että tukioikeudet lakkaavat 31.12.2022, jos hallituksen esitys saa kansallisen hyväksynnän. Vuodesta 2023 alkaen uusi perustulotuki (joka vastaa nykyistä perustukea) maksetaan vuosittain aktiiviviljelijän hallinnassa olevan tukikelpoisen maatalousmaan perusteella.

Peltokasvipalkkio

Vuonna 2023 tuotantosidonnainen tuki peltokasveille muuttuu jonkin verran. Tuotantosidonnainen tulotuki peltokasveille kohdennetaan pääasiassa samoille kasveille kuin nykyinen peltokasvipalkkio. Poikkeuksena on ruis, joka poistetaan palkkiokelpoisista kasveista. Linssi ja tattari ovat palkkiokelpoisia vuodesta 2023 alkaen. Tuet ovat jatkossakin hehtaariperusteisia.

Uudistuneet eläintuet hakuun alkuvuodesta 2023

  • Eläintuet tulevat uusista viljelijätuista haettavaksi ensimmäisinä vuoden 2023 alussa. EU:n eläinpalkkiot ja eläinten hyvinvointikorvaus ovat haettavissa jatkossa vuosittain.
  • Alkuperäisrotusopimusta haetaan jatkossa alkuvuodesta ja sopimukset ovat yksivuotisia. Hakuajankohdan muutoksen vuoksi vuonna 2023 haettavan alkuperäisrotusopimuksen sopimuskauden pituus voi olla poikkeava.
  • Eläintukien ehtoihin on tulossa muutoksia, joista tiedotamme tarkemmin, kun ne ovat varmistuneet.

Muita muutoksia vuonna 2023 haettaviin tukiin

  • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus loppuu.
  • Nuorille viljelijöille suunnatut tuet jatkuvat. Jatkossa EU:n nuoren viljelijän tuen hakuehtoihin kuuluu koulutusvaatimus.
  • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus jatkuu, mutta kotieläinkorotuksen laskentaperuste ja myyntikasvivaatimus muuttuvat. Tilan pellot voivat olla edelleen luomutuotannossa ja eläintuotanto tavanomaista. Luomukoulutusta pitää täydentää yhdellä lisäkoulutuspäivällä jo käydyn luomukurssin lisäksi. Lomakkeesta 215 luovutaan. Uusia luomusitoumuksia voi hakea Vipu-palvelussa ensi vuonna.

Uutta teknologiaa tukihakuun ja ehtojen seurantaan

Peltotukien hakeminen muuttuu ensi vuodesta alkaen kokonaan sähköiseksi. Paperilomakkeet poistuvat käytöstä.

Jokaisen EU:n jäsenmaan pitää ottaa käyttöön tukiehtojen satelliittipohjainen seurantajärjestelmä. Satelliittien tuottaman aineiston avulla kasvuston kehittymistä seurataan koko kasvukauden ajan. Aineisto on kaikille avointa ja ilmaista. Tutuksi tulleen Vipu-palvelun lisäksi tulee käyttöön mobiilisovellus.

Viljelijän ja hallinnon välinen tiedonvaihto on jatkossa erityisen tärkeää. Vipuneuvojan tarkisteista saat aiempaa tarkempaa apua tukihakemuksesi täyttöön. Mobiilisovelluksen avulla voit seurata tukiehtojen toteutumista kasvulohkoillasi ja suunnitella lohkoilla tehtäviä toimenpiteitä. Tarvittaessa voit muuttaa tai korjata hakemustasi ilman seuraamuksia/sanktioita Vipu-palvelussa. Voit myös itse toimittaa hallinnolle tietoa lohkoistasi lähettämällä mobiilisovelluksella paikkaan sidottuja valokuvia. Kuvien avulla voit toimittaa tiedon esimerkiksi tekemästäsi niitosta.

Peltotukien haku vuodesta 2023 alkaen

Siirry seuraavaan Maatalousmaa 1. Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot 2022