Tuensaajan pitää olla aktiiviviljelijä

Viljelijätukia voivat saada vain hakijat, jotka täyttävät aktiiviviljelijän ehdon. Ehdon täyttyminen tarkastetaan peltotukien haussa ilmoittamiesi tietojen perusteella. Aktiiviviljelijän ehdon pitää täyttyä tukihakuvuoden peltotukien haun loppuun mennessä. Aktiiviviljelijän ehto koskee lähes kaikkia viljelijätukia.

 • ekojärjestelmätuki
 • emo- ja lypsylehmäpalkkio
 • erikoiskasvipalkkio
 • kuttupalkkio
 • luonnonhaittakorvaus
 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • nuorten viljelijöiden tulotuki
 • perustulotuki
 • sonnipalkkio
 • teurashiehopalkkio
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio
 • ulkosaariston nautapalkkio
 • uudelleenjakotulotuki
 • uuhipalkkio
 • ympäristökorvaus (ympäristösitoumus)

Tuet, joita aktiiviviljelijän ehto ei koske

 • alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva ympäristösopimus
 • eläinten hyvinvointikorvaus
 • ympäristösopimukset
 • kansalliset tuet.

Tuet, joita aktiiviviljelijän ehto ei koske

 • alkuperäisrotujen kasvattamista koskeva ympäristösopimus
 • eläinten hyvinvointikorvaus
 • ympäristösopimukset
 • kansalliset tuet.

Mitä tarkoitetaan aktiiviviljelijällä?

Aktiiviviljelijä on tuenhakija, joka harjoittaa vuosittain maataloustoimintaa. Maataloustoimintaa on maataloustuotteiden tuottaminen maatalousmaalla ja eläinten kasvatus sekä maatalousmaan säilyttäminen laitumeksi tai viljelyyn soveltuvassa kunnossa.

Olet aktiiviviljelijä, jos jokin seuraavista täyttyy:

 • Sait edellisenä tuenhakuvuonna EU:n suoria tukia enintään 5 000 euroa.
 • Tilasi päätoimiala liittyy maatalouden harjoittamiseen ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana.
 • Todistat maataloustoiminnan harjoittamisen muilla asiakirjoilla.

Näin täytät aktiiviviljelijän ehdon

Olet automaattisesti aktiiviviljelijä, jos sait edellisenä tuenhakuvuonna EU:n suoria viljelijätukia enintään 5 000 euroa eli 0–5 000 €. Sinun ei tarvitse todistaa ehdon täyttymistä muilla tavoilla.

Vuonna 2024 enimmäisrajaa (5 000 euroa) tarkasteltaessa huomioidaan tilan tukivuoden 2023 perus- ja uudelleenjakotulotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen, tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkion, ekojärjestelmätuen ja EU:n eläinpalkkioiden (sonnipalkkio, teurashiehopalkkio, emo- ja lypsylehmäpalkkio, ulkosaariston nautapalkkio, uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio) määrät.

Tarkasteltava tukisumma muodostetaan seuraavasti: Tuenhakijan tukihakemuksen hyväksytty pinta-ala (ha) tai eläinmäärä (kpl) kerrotaan tukitasolla (€/ha tai €/eläin). Tästä summasta vähennetään leikkaus nuoren viljelijän tuen rahoittamiseksi, lineaarinen leikkaus ja mahdollinen rahoituskurileikkaus. Rahoituskurileikkausta ei ole vuonna 2023. Jos jäljelle jäävä määrä on korkeintaan 5 000 €, tuenhakija on aktiiviviljelijä. Hallinto tarkastaa aktiiviviljelijän ehdon täyttymisen, kun vuoden 2023 EU:n suorat tuet on kokonaisuudessaan maksettu.

Muussa tapauksessa täytät aktiiviviljelijän ehdon, jos

1) Tuenhakijan Y-tunnukseen liittyvä päätoimiala on jokin aktiiviviljelijän hyväksytyistä toimialoista ja olet arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana.

Ilmoita eläinpalkkioiden ja peltotukien haussa tuenhakijan voimassa oleva Y-tunnus, päätoimiala ja tieto ALV-velvollisuudesta alkutuottajana. Voit tarkastaa Y-tunnuksesi päätoimialan ja ALV-velvollisuuden Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshausta.

Lue arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä ja toimialan muuttamisesta YTJ:n sivuilta. Muuta tarvittaessa Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala ja rekisteröidy ALV-velvolliseksi alkutuottajana YTJ:n ohjeiden mukaisesti, tai OmaVerossa, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja.

 • 01110 Viljakasvien (pl. riisin), palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
 • 01120 Riisin viljely
 • 01131 Vihannesten viljely avomaalla (pl. peruna ja sokerijuurikas)
 • 01132 Vihannesten viljely kasvihuoneessa
 • 01133 Perunan viljely
 • 01134 Sokerijuurikkaan viljely
 • 01140 Sokeriruo'on viljely
 • 01150 Tupakan viljely
 • 01160 Kuitukasvien viljely
 • 01191 Koristekasvien viljely
 • 01199 Muiden yksivuotisten kasvien viljely
 • 01210 Rypäleiden viljely
 • 01220 Trooppisten ja subtrooppisten hedelmien viljely
 • 01230 Sitrushedelmien viljely
 • 01240 Omenoiden, kirsikoiden, luumujen ym. kota- ja kivihedelmien viljely
 • 01250 Marjojen, pähkinöiden ja muiden puissa ja pensaissa kasvavien hedelmien viljely
 • 01260 Öljyä sisältävien hedelmien viljely
 • 01270 Juomakasvien viljely
 • 01280 Mauste-, aromi-, rohdos- ja lääkekasvien viljely
 • 01290 Muu monivuotisten kasvien viljely
 • 01300 Taimien kasvatus ja muu kasvien lisääminen
 • 01410 Lypsykarjan kasvatus
 • 01420 Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus
 • 01430 Hevosten ja muiden hevoseläinten kasvatus
 • 01440 Kamelien ja kamelieläinten kasvatus
 • 01450 Lampaiden ja vuohien kasvatus
 • 01461 Porsastuotanto
 • 01462 Lihasikojen kasvatus
 • 01471 Kananmunien tuotanto
 • 01472 Broilerien tuotanto
 • 01479 Muu siipikarjatalous
 • 01491 Turkistarhaus
 • 01492 Poronhoito
 • 01499 Muu eläinten hoito
 • 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (sekatilat)
 • 01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena

2) Todistat maataloustoiminnan harjoittamisen muilla asiakirjoilla

Jos päätoimialasi ei ole mikään hyväksytyistä toimialoista, tai jos et ole arvonlisäverovelvollinen alkutuottajana, maatalouden harjoittaminen pitää todistaa asiakirjojen avulla.

Lähetä todisteet maataloustoiminnan harjoittamisesta Vipu-palvelussa peltotukien hakemuksen liitteenä. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa todisteet kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallisesti peltotukien haun loppuun mennessä.

Todisteita voivat olla esimerkiksi

 • viimeisimmän maatalouden veroilmoituksen tiedot maatalouden myyntituloista ja maatalouden menoista
 • maatalouden tuotantopanosten ostotositteet tai maataloustuotteiden myyntitositteet edelliseltä kalenterivuodelta.

Entä jos en ole aktiiviviljelijä?

Et voi saada tukia, joiden saamisen edellytyksenä on aktiiviviljelijän ehdon täyttäminen.

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Leena ja Lauri Lypsäjä ovat aviopari. Heillä on 40 hehtaaria maatalousmaata ja 40 lypsylehmää. Y-tunnus on yksityisen elinkeinonharjoittajan Leenan nimissä. Päätoimiala on 01410 Lypsykarjan kasvatus ja hän on ALV-velvollinen alkutuottajana.

Jos tuenhakijana toimii Leena, aktiiviviljelijän ehto täyttyy päätoimialan ja ALV-velvollisuuden tarkastelun perusteella. Jos tuenhakijana toimii Lauri, pitää hänen todistaa maataloustoiminnan harjoittaminen muilla asiakirjoilla.

Esimerkki 2

Pentti Peltoviljelijä on yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla on 15 hehtaarin kasvinviljelytila. Lisäksi Pentillä on rakennusalan toimintaa. Pentin päätoimiala on 43910 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen. Pentti on liiketoiminnasta ALV-velvollinen. Hän on myös alkutuottajana ALV-velvollinen.

Vaikka Pentin päätoimiala ei liity maatalouteen, Pentti on aktiiviviljelijä, koska hän on saanut suoria tukia edellisenä vuonna enintään 5 000 €.

Esimerkki 3

Eeva Eläintenystävä on eläinlääkäri ja toimii yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Hänellä on 150 hehtaaria maatalousmaata ja 40 lammasta.  Eevan päätoimiala on 75000 Eläinlääkintäpalvelut. Eeva on liiketoiminnasta ALV-velvollinen. Hän on myös alkutuottajana ALV-velvollinen.

Eevan päätoimiala ei liity maatalouteen, joten aktiiviviljelijän ehto ei täyty Y- tunnustarkastelun perusteella. Eeva on saanut suoria tukia edellisenä vuonna yli 5 000 €.  Eevan pitää todistaa maataloustoiminnan harjoittaminen muilla asiakirjoilla. Hän toimittaa peltotukien haun liitteenä myyntitositteita karitsanlihan myynnistä. Todisteiden perusteella Eeva todetaan aktiiviviljelijäksi.

Esimerkki 4

Sari Siemenperuna ja Kari Karjanhoitaja ovat serkuksia ja heillä on maatalousyhtymä (MTY). Molemmat ovat myös yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Sari on kuljetusalan yrittäjä ja Kari on kosmetologi. Peltotukien haussa tuenhakija on maatalousyhtymä, joten he ilmoittavat maatalousyhtymän Y-tunnuksen, päätoimialan ja tiedon ALV-velvollisuudesta.

Maatalousyhtymän päätoimiala on 01500 Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous. Maatalousyhtymä on ALV-velvollinen alkutuottajana. Maatalousyhtymä on aktiiviviljelijä.

Esimerkki 5

Kallen kuolinpesällä on 60 hehtaaria maatalousmaata. Koko maatalousmaan ala on kesannolla, eikä alalta myydä satoa. Kuolinpesän päätoimiala on 02100 Metsänhoito. Kuolinpesä on ALV-velvollinen alkutuottajana. Kuolinpesä on saanut suoria tukia edellisenä vuonna yli 5 000 €. 

Koska kuolinpesän päätoimiala ei liity maatalouteen, aktiiviviljelijän ehto ei täyty. Kuolinpesän pitää todistaa maataloustoiminnan harjoittaminen muilla asiakirjoilla. Kuolinpesällä ei kuitenkaan ole maatalouden myyntituloja, eikä esittää tositteita maatalouden menoista. Kuolinpesälle ei voida maksaa aktiiviviljelijälle myönnettäviä tukia.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2023