Eläinten hyvinvointikorvauksen haku alkoi 9.1.2023

9. tammikuuta 2023

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumus on haettavissa Vipu-palvelussa 9.1.­–2.2.2023. Korvausta vuodelle 2023 voivat hakea nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot ovat muuttuneet viime vuodesta. Ehtoihin kannattaa tutustua tarkkaan, sillä toimenpiteiden sisällöt ovat muuttuneet, vaikka toimenpiteen nimi olisi sama kuin aiemmin.

Aiemmin tiloille vapaaehtoinen hyvinvointisuunnitelma on jatkossa pakollinen toimenpide. Muutosten tavoitteena on parantaa eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen arviointia.

Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan eläinten hyvinvointia parantavista toimenpiteistä, jotka ylittävät lakisääteiset vaatimukset. Hyvinvointikorvauksen haussa tila valitsee eläinlajeittain toimenpiteet, joihin haluaa sitoutua eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Korvauksen perusteena ovat muun muassa toimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuva lisätyö ja materiaalikustannukset sekä pinta-alavaatimukset.

Hyvinvointisuunnitelma on kaikille pakollinen toimenpide

Hyvinvointikorvauksen saamisen vaatimus on hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy rehuanalyysien pohjalta tehty ruokintasuunnitelma. Hyvinvointisuunnitelma pitää palauttaa hakemuksen mukana. Hyvinvointisuunnitelman mallipohjia löytyy Ruokavirasto.fi-sivustolta

Sitoumuksen toimenpiteitä pitää toteuttaa kalenterivuoden alusta ja eläimiä täytyy pitää vuoden loppuun saakka.

Käytössä erilaisia hyvinvointimittareita

Eläinten hyvinvoinnin valvonnassa painotetaan jatkossa yhä enemmän itse eläinten tarkkailua.

Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan jatkossa ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla. Saparot kertovat sikojen vähäisemmästä stressistä ja sitä kautta myös hyvinvoinnista. Raja-arvo tuen saamiseksi on, että ehjien saparoiden osuus on teurastuksen yhteydessä jatkossa vähintään 95 prosenttia.

Broilereiden vastaava hyvinvointimittari on lintujen jalkapohjien kunto.

Tarkennuksia sitoumusehtoihin

Sitoumusehtoihin on julkaisemisen jälkeen tarkennettu luonnonmukaisen kotieläintuotannon rajoituksia toimenpiteitä valittaessa. Rajoituksia on nautojen, lampaiden ja vuohien laiduntamisessa ja ulkoilussa. Sikojen ja siipikarjan osalta rajoituksia ei ole.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Timo Keskinen
040 668 5635
timo.keskinen@ruokavirasto.fi