Lievennyksiä ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvien ehtoihin

12. kesäkuuta 2023

Ekojärjestelmätuen monimuotoisuuskasvit-toimenpiteen perusteella maksetaan tukea tiettyjen seoskasvustojen viljelystä. Toimenpiteessä on valittavissa pölyttäjähyönteis- ja maisemakasvien, riistakasvien, niittykasvien ja peltolintukasvien seoskasvustoja. Ruokaviraston aiemmin julkaisemista hakuehdoista poiketen riistapeltojen monimuotoisuuskasvien seokseen hyväksytään asetuksessa mainittujen kahden pakollisen kasvin siementen lisäksi tänä vuonna myös muiden kasvien siemeniä.

Ehtojen lievennys perustuu maa- ja metsätalousministeriön ja Ruokaviraston tulkintaan valtioneuvoston asetuksesta. Asetuksen muotoilu sallii nykyistä lievemmän tulkinnan siitä, mitä riistapeltojen monimuotoisuuskasvien seoksessa voi olla.

Niittykasvien siemenseoksissa myös yksivuotiset heinäkasvit voidaan hyväksyä mukaan seokseen.

Lievennykset kirjataan ekojärjestelmätuen ehtoihin, jotka ovat luettavissa ruokavirasto.fi-sivustolla.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto lieventävät ekojärjestelmätuen ehtoja, sillä siemenpakkaamoilla ja viljelijöillä ei ole ollut mahdollisuutta varautua niihin riittävän ajoissa. Valtioneuvoston asetus ja niihin perustuvat ehdot on julkaistu vuonna 2023. Valtaosa vuoden 2023 kylvösiemenistä on pakattu jo vuonna 2022, kun asetus ja ehdot eivät ole olleet vielä voimassa.

Valtioneuvoston asetus ekojärjestelmätuesta koskee vuotta 2023. Asetusta ja kasvilajiluetteloita tarkennetaan vuodelle 2024.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Erityisasiantuntija Mirka Holmén
050 338 2514

Erityisasiantuntija Mira Liiri
040 674 4654

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Juha Palonen
029 516 2356

etunimi.sukunimi@gov.fi