Maatalouden investointi- ja aloitustukien haut alkavat huhtikuun aikana

21. maaliskuuta 2023

Maatalouden investointi- ja aloitustukien haut alkavat huhtikuun aikana. Investointi- ja aloitustukien ensimmäinen tukijakso on 3.4.–10.5.2023, mutta hakemuksia ei voi tehdä heti tukijakson alusta lähtien. Ruokavirasto tiedottaa myöhemmin tarkemmasta ajankohdasta, jolloin hakemuksia voi alkaa tehdä Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Haku on ainoastaan sähköinen.

Maatalouden investointituen ehdot ja tuettavat kohteet pysyvät pääosin samanlaisina kuin edellisellä EU-rahoituskaudella. Tästä vuodesta lähtien investointitukea uuteen lypsykarjapihattoon saa vain, jos eläimillä on käytössään jaloittelutarha tai laidun. Uusia emakkosikaloita tai niiden laajennuksia tuetaan vain, jos sikalassa on käytössä vapaaporsitus. Emakkosikalan peruskorjaus ei kuitenkaan edellytä vapaaporsitusta.
Maatalouden investointituilla rahoitetaan entistä enemmän maatilojen panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointiin ja tuotannon bioturvallisuuteen.

Investoinnin toteuttamisen saa jatkossa aloittaa omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille. Aiemmin investoinnin toteuttamisen sai aloittaa vasta myönteisen päätöksen saatuaan.

Nuoren viljelijän aloitustuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle. Aloitustukea voi saada tilanpidon aloittava alle 41-vuotias viljelijä. Aloitustuen ehdot eivät merkittävästi muutu. Muutoksena edelliseen EU-rahoituskauteen aloitustukeen liittyvään lainaan voidaan tästä lähtien myöntää valtiontakaus. Aloitustuen maksua on myös jatkossa haettava erillisellä maksuhakemuksella.

Alueelliset ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa ja myöntävät tuet.

Lisätietoja tukien ehdoista:

www.ruokavirasto.fi/maatilainvestoinnit

www.ruokavirasto.fi/aloitustuki


Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi