Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haut ovat alkaneet – navettainvestointeja kuitenkin siirrettävä myöhemmäksi

21. huhtikuuta 2023

Maatalouden investointitukien ja nuoren viljelijän aloitustuen haut ovat alkaneet. Maa- ja metsätalousministeriö suosittelee viljelijöitä viivästyttämään tulevia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, jos tuotantorakennuksen tontilta tai rakennuspaikalta joudutaan kaatamaan puita metsästä. Syynä on touko–kesäkuussa 2023 voimaan tuleva EU:n metsäkatoasetus, jonka vaikutus uusiin navettainvestointeihin on epäselvä. Maa- ja metsätalousministeriö selvittää epäselvyyksiä, ja asiaan palataan viimeistään seuraavan investointitukien tukijakson alkaessa toukokuussa.

Asetus ei estä sellaisia nauta- ja lypsykarjatalouden rakennushankkeita, joita ei rakenneta metsämaalle, eikä peruskorjaushankkeita. Muihin maatalouden investointitukikohteisiin metsäkatoasetuksella ei ole vaikutuksia.

Hakemuksen voi tehdä Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Haku on ainoastaan sähköinen. Hyrrä-asiointipalvelu on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän. Alueelliset ELY-keskukset neuvovat tukien hakemisessa ja myöntävät tuet.

Tuen ehdot ja tukikohteet pääosin entisellään

Tästä vuodesta lähtien maatalouden investointituilla rahoitetaan entistä enemmän maatilojen panostuksia uusiutuvaan energiaan, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantoa edistäviin toimiin sekä eläinten hyvinvointiin ja tuotannon bioturvallisuuteen. Varsinkin energiantuotantoon ja energiansäästöön liittyvät investoinnit ovat olleet kasvussa: viime vuonna maatilojen energiainvestointien määrä nousi uuteen ennätykseen.

Maatalouden investointituen ehdot ja tuettavat kohteet pysyvät pääosin samanlaisina kuin edellisellä EU-rahoituskaudella. Tuotantorakennusten osalta merkittävimmät muutokset koskevat uusia lypsykarjapihattoja ja emakkosikaloita. Investointitukea uuteen lypsykarjapihattoon saa vain, jos eläimillä on käytössään jaloittelutarha tai laidun. Uusia emakkosikaloita tai niiden laajennuksia tuetaan vain, jos sikalassa on käytössä vapaaporsitus. Emakkosikalan peruskorjaus ei kuitenkaan edellytä vapaaporsitusta.

Investoinnin toteuttamisen saa jatkossa aloittaa omalla riskillään, kun hakemus on tullut vireille. Aiemmin investoinnin toteuttamisen sai aloittaa vasta myönteisen päätöksen saatuaan.

Aloitustukeen liittyvään lainaan voi saada valtiontakauksen

Nuoren viljelijän aloitustuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle. Aloitustukea voi saada tilanpidon aloittava alle 41-vuotias viljelijä. Aloitustuen ehdot eivät merkittävästi muutu. Muutoksena edelliseen EU-rahoituskauteen aloitustukeen liittyvään lainaan voidaan tästä lähtien myöntää valtiontakaus. Aloitustuen maksua on myös jatkossa haettava erillisellä maksuhakemuksella.

Lisätietoa tuenhakijalle:

Alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/hae-kumppanit/

www.ruokavirasto.fi/maatilainvestoinnit

www.ruokavirasto.fi/aloitustuki

Lisätietoa EU:n metsäkatoasetuksen vaikutuksista navettainvestointeihin: https://mmm.fi/-/eu-n-metsakatoasetuksen-vaikutus-nauta-ja-lypsykarjatilojen-uusinvestointeihin-epaselva

Lisätietoja medialle

Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi