Navettainvestoinnit laskussa – viljelijät investoivat nyt energiaan

23. tammikuuta 2023

Maatilojen energiantuotantoinvestointien määrä jatkoi kasvuaan viime vuonna jo toista vuotta peräkkäin. ELY-keskukset rahoittivat energiainvestointeja 31 miljoonalla eurolla, joka on kolminkertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin. Rahoituksen sai muun muassa 11 biokaasulaitoshanketta.

Maidon- ja naudanlihantuottajat ovat tehneet kahtena viime vuonna merkittävästi aiempia vuosia vähemmän investointeja navettoihin. ELY-keskukset myönsivät vuonna 2022 avustusta navettainvestointeihin alle 20 miljoonaa euroa, kun vuonna 2019 avustusta myönnettiin yli 60 miljoonaa euroa. Rahoituksen sai viime vuonna noin 150 hanketta, kun parhaimmillaan on rahoitettu yli 300 hanketta vuodessa. Viime vuonna rahoituksen saaneet navettainvestoinnit ovat myös keskimääräistä pienempiä. Keskeisinä syinä navettainvestointien vähenemiseen ovat maatalouden kustannusten nousu ja Valion meijereiden käyttöönottamat maidon tuotantosopimukset.

Aloittavien viljelijöiden määrä hiipuu edelleen

Aloittavien viljelijöiden määrä kääntyi laskuun vuoden 2018 jälkeen, jolloin luopumistuki päättyi. Vuonna 2018 tilanpidon aloitti 470 aloitustukea saanutta viljelijää tai porotilallista. Tämän jälkeen vuosittain myönnettyjen aloitustukien määrät ovat vuosi vuodelta laskeneet. Vuonna 2022 aloitustuen sai 196 uutta viljelijää ja 12 porotilallista.

Investointi- ja aloitustuet uudistavat kotimaista ruoantuotantoa

Vuosina 2015–2022 ELY-keskukset myönsivät avustusta maatalouden investointeihin ja tilanpidon aloittamiseen lähes 900 miljoonaa euroa. Korkotukilainoja myönnettiin 1,2 miljardia euroa ja valtiontakauksia lähes 80 miljoonaa euroa. Yli 2200 aloittavalle viljelijälle myönnettiin aloitustukea tilanpidon käynnistämiseen.

Eniten investointi- ja aloitustukia myönsivät Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, joiden alueella sijaitsee suurin osa Suomen maatiloista. Kaikilla näillä alueilla sekä avustusten että korkotukilainojen määrät ylittivät 100 miljoonaa euroa vuosina 2015–2022. Eniten avustuksia ja korkotukilainoja myönsi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, joka myönsi avustusta 144 miljoonaa euroa ja korkotukilainoja 195 miljoonaa euroa.

EU:n maatalouspolitiikan uusi rahoituskausi alkaa tänä vuonna. Ruokavirasto tiedottaa, kun rahoituskauden 2023–2027 investointi- ja aloitustukien haut alkavat.

Rakennetuet tukikohteittain vuosina 2015–2022 ja vuonna 2022 sekä rakennetuet vuosina 2015–2022 (taulukko) (pdf)

Rakennetuet tukikohteittain 2022 (png)

Rakennetuet tukikohteittain 2015–2022 (png)

Rakennetuet 2015–2022 (png)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi