Neuvojarekisteri on uudistunut

11. huhtikuuta 2024

Ruokaviraston neuvojarekisteri on uudistunut tekniseltä toteutukseltaan. Uudistunut rekisteri on verkossa osoitteessa www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri. Viljelijät voivat tilata rekisteriin hyväksytyiltä neuvojilta tuettua neuvontaa.

Suomalaiset maatilat voivat käyttää maatilojen neuvontapalveluiden mukaista neuvontaa 10 000 euron edestä vuosina 2023–27. Neuvonta rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista maaseudun kehittämisvaroista. Viljelijä voi tarkistaa jäljellä olevan neuvontakorvauksen määrän oman maatilansa osalta valitsemalla Vipu-palvelun Maatila-valikosta kohdan Neuvontakorvaus.

Näin neuvontakäynti tilataan

Viljelijä tilaa neuvontakäynnin ottamalla yhteyttä neuvojarekisteriin kuuluvaan neuvojaan. Sopivaa neuvojaa voi etsiä rekisteristä esimerkiksi sijainnin tai neuvonnan aihealueen perusteella.

Neuvontakäynnin hinnasta korvataan 75 euroa/tunti. Jos neuvonta maksaa enemmän, neuvoja sopii hinnasta etukäteen viljelijän kanssa. Viljelijä maksaa neuvonnasta mahdollisen 75 euroa/tunti ylittävän osuuden ja arvonlisäveron osuuden.

Neuvontaa voi tilata yhdeksästä eri teemasta:

  • maatilojen muutoskestävyys
  • kilpailukyvyn parantaminen
  • arvoketju
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia
  • kestävä kehitys ja luonnonvarat
  • luonnon monimuotoisuus
  • nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät
  • työllisyys ja kasvu
  • ruokaturva ja eläinten hyvinvointi.

Neuvonnasta apua maatilan kehittämiseen

Viime vuonna suosituin neuvonnan aihealue oli viljelysuunnittelu, johon liittyvää neuvontaa oli noin 37 prosenttia annetusta neuvonnasta.

Lisäksi viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvojalla voi teettää esimerkiksi eläinten terveydenhoitosuunnitelman tai kartoittaa mahdollisuudet energiansäästöön. Myös tuotannon muutoksiin ja taloussuunnitteluun saa apua neuvojilta.

Neuvojilta saa apua myös työturvallisuusasioissa. Vuodesta 2025 lähtien maatilan työntekijöiden oloissa ilmenevät puutteet voivat johtaa tukimenetyksiin, sillä viljelijätukien perusehtoihin tulee näihin liittyviä uusia vaatimuksia. Vaatimuksiin voi jo nyt varautua neuvojan avulla. Työehtoasioissa neuvoo Maaseudun työnantajaliitto (tyonantajat.fi).

Maatilojen neuvontapalveluiden mukaista neuvontaa on ollut saatavilla vuodesta 2015 lähtien. Tähän mennessä puolet tiloista on hyödyntänyt neuvontaa.

Lisätietoja neuvonnasta: www.ruokavirasto.fi/tilaneuvonta

Neuvojarekisteri: www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Asiantuntija Jussi Javanainen, p. 0295 204 972, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi