Satelliitit seuraavat nyt peltojen kasvipeitteisyyttä

18. maaliskuuta 2024

Viljelijätukien satelliittiseuranta laajenee tänä keväänä. Satelliittikuvien avulla tarkastellaan, ovatko viljelijät säilyttäneet talviaikaisen kasvipeitteen pelloillaan ehtojen mukaiseen määräaikaan asti.

Viljelijät ovat ilmoittaneet kasvipeitteiset alansa verkkoasiointipalvelussa. Jos satelliitit eivät havaitse pellolla ilmoitetun mukaista kasvipeitettä, viljelijä saa satelliittiseurannan selvityspyynnön. Selvityspyyntöön voi vastata mobiilisovelluksella otetun valokuvan avulla. Vaihtoehtoisesti viljelijä voi korjata verkkoasiointipalvelussa ilmoitustaan talviaikaisesta kasvipeitteestä.

Kaikkien maatilojen pitää ehtojen mukaan säilyttää kolmannes pellon ja pysyvien kasvien alasta kasvipeitteisenä maaliskuun puoliväliin asti. Jos tila on hakenut ekojärjestelmätukea, kasvipeite pitää säilyttää tavanomaisilla lohkoilla huhtikuun puoliväliin ja pysyvän nurmen lohkoilla 1.5. asti.

Selvityspyyntöihin voi valmistautua Vipu-mobiilin ja valokuvien avulla

Tieto satelliittiseurannan selvityspyynnöstä saapuu viljelijälle tekstiviestillä. Selvityspyyntö koskee aina yhtä lohkoa kerrallaan. Jos lohko on säilytetty kasvipeitteisenä ehtojen mukaiseen määräaikaan asti, selvityspyyntöön voi vastata Vipu-mobiililla otetun valokuvan avulla. Kasvipeitteisyyden pitää näkyä valokuvassa.

 - Viljelijöiden kannattaa ladata sovelluskaupasta Vipu-mobiili, jos se ei vielä ole käytössä. Kun kasvipeitteisyyden säilyttämisen määräpäivä on ohi, Vipu-mobiililla kannattaa ottaa kuva kasvipeitteisestä lohkosta kyntötöiden yhteydessä ennen kuin kyntää tai muokkaa lohkoa. Näin valokuva eli todiste alan säilyttämisestä kasvipeitteisenä määräaikaan asti on valmiina, jos selvityspyyntö tulee, sanoo erityisasiantuntija Henri Korhonen Ruokavirastosta.

Valokuva kasvipeitteisestä lohkosta kannattaa ottaa erityisesti silloin, jos lohkon aikoo kyntää parin viikon kuluessa siitä, kun se on ehtojen mukaan sallittua. Kuvan voi joka tapauksessa ottaa vasta sen jälkeen, kun kasvipeitteen säilyttämisvaatimus on päättynyt.

Ruokavirasto suosittelee valokuvien ottamista ennakkoon, sillä kuvista voi olla viljelijälle hyötyä. Pakollista kuvaaminen ei kuitenkaan ole.

Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä kasvipeitteisyydestä saapuu viljelijöille maaliskuun puolivälistä lähtien. Selvityspyyntöön vastaamisella ei ole kiire, sillä vastausaikaa on 23.5. asti.

Ilmoitusta kasvipeitteisyydestä voi korjata tarvittaessa

Viljelijät ovat ilmoittaneet kasvipeitteiset alansa syysilmoituksessa verkkoasiointipalvelu Vipussa.

 - Jos viljelijä huomaa selvityspyynnön saatuaan ilmoittaneensa kasvipeitteisyystietoja virheellisesti, syysilmoitusta voi korjata Vipu-palvelussa. Lohkon kasvipeitteisyystiedot kannattaa korjata siten, että ilmoitus vastaa tilannetta pellolla. Kun ilmoitusta on muokattu, selvityspyyntöön ei tarvitse vastata, sanoo Henri Korhonen.

Syysilmoitusta kannattaa korjata myös silloin, jos huomaa piirtäneensä toimenpidealan väärin tai ilmoittaneensa väärän kasvipeiteisyyslajin. Muutokset ilmoitukseen kannattaa tehdä heti, mutta tarvittaessa korjauksia voi tehdä 23.5. asti.

Satelliittiseuranta käytössä jokaisessa EU-maassa

Satelliittiseurannan selvityspyyntöjä talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä lähetetään viljelijöille 15.3. arviolta 26 000 lohkosta, joka on noin kolme prosenttia yli miljoonasta kasvipeitteiseksi ilmoitetusta lohkosta. Selvityspyyntöjen lähetys jatkuu kevään mittaan.

Maataloustoiminnan satelliittipohjainen seurantajärjestelmä otettiin jokaisessa EU:n jäsenmaassa käyttöön viime vuonna. Kesällä 2023 satelliittien tuottaman tiedon avulla tarkasteltiin ensimmäistä kertaa viljelyä ja kasvustojen kehittymistä – tyypillisimmin sitä, onko pelto niitetty vai niittämättä. Satelliittiseurannan selvityspyynnöt perustuvat tekoälyn tekemiin analyyseihin.

Historiallinen uudistus vaikutti suuresti sekä viljelijöiden että maataloushallinnon toimintaan. Tukiehtojen noudattamisen valvonta on edellytys viljelijätukien maksamiselle. Se on tärkeää myös viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Satelliittiseurannan ansiosta peltotukien tarkastuskäyntien tarve on vähentynyt merkittävästi.

Lisätietoja viljelijälle:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset  
Viljelijäuutiskirje 15.3.2024: Tärppejä kevään selvityspyyntöihin  
Tietoa Vipu-mobiilista (ruokavirasto.fi)
Vipu-mobiilin ohjevideot (YouTube)  
Syysilmoituksen tietojen muuttaminen ja selvityspyyntöihin vastaaminen (ruokavirasto.fi)