Satelliittiseuranta tuo joustoa peltotukien hakuun

1. heinäkuuta 2024

Peltotukien ehtojen noudattamista varmistetaan satelliittikuvien avulla. Kuvista tarkastellaan viljelyä ja kasvustojen kehittymistä niillä peltolohkoilla, joista viljelijät ovat hakeneet tukia. Satelliittiseurannan ansiosta viljelijä voi tehdä peltotukien hakemukseen muutoksia tarpeen mukaan koko kasvukauden ajan.

Satelliittikuvien avulla tarkastellaan tänä kesänä seuraavia ehtoja:

  • Onko lohko maatalousmaata ja käytetäänkö sitä maataloustoimintaan?
  • Onko kasvi se, mikä lohkolle on ilmoitettu peltotukien hakemuksessa?
  • Onko kasvusto säilytetty tai hoidettu ehtojen mukaisesti?

Selvityspyynnöt ovat osa satelliittiseurantaa

Jos viljelijä on ilmoittanut peltotukien haussa jollekin peltolohkolleen tietoja, jotka ovat ristiriidassa satelliittikuvan kanssa, hän saa hallinnolta satelliittiseurannan selvityspyynnön. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että kuvien perusteella lohko on niittämättä, vaikka kasvusto pitäisi ehtojen mukaan niittää. Satelliittiseurannan selvityspyynnöt perustuvat tekoälyn tekemiin analyyseihin.

Jos lohko on ilmoitettu ja hoidettu oikein, viljelijä voi vastata selvityspyyntöön sijaintitiedot sisältävällä valokuvalla peltolohkostaan. Jos ehtojen mukainen toimenpide on tekemättä, viljelijä voi tehdä sen määräajassa tai tarvittaessa perua hakemansa tuen. Myös peltotukien hakemusta voi muuttaa tarpeen mukaan.

Korjaukset hakemukseen voi tehdä Vipu-palvelussa

Peltotukien hakuaika päättyi verkkoasiointipalvelu Vipussa 18.6.2024. Hakemuksen lähettämisen jälkeenkin viljelijä voi tehdä muutoksia hakemukseensa 2.10.2024 asti, jos hän esimerkiksi huomaa, ettei pysty viljelemään ehtojen mukaisesti tai on ilmoittanut virheellisiä tietoja.

Viljelijän kannattaa pitää peltotukien hakemuksen tiedot ajan tasalla koko kasvukauden ajan. Jos maatilalle on tulossa peltovalvonnan tarkastuskäynti, hakemusta ei voi enää korjata. Hakemuksen muutosmahdollisuus päättyy ELY-keskuksen tarkastajan yhteydenottoon.

Vipu-mobiili on viljelijän työkalu selvityspyynnöissä

Satelliittiseurannan selvityspyyntöihin vastaamiseen viljelijä tarvitsee Vipu-mobiili-älypuhelinsovelluksen. Sovellus on Ruokaviraston julkaisema maksuton väline viljelijöiden ja viranomaisten väliseen viestintään.

Mobiilisovellusta voivat käyttää kaikki henkilöt, joilla on maatilan asiointioikeudet. Oikeudet ovat maatilojen ensisijaisilla viljelijöillä ja kaikilla asiointiin valtuutetuilla. Sovelluksen voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Satelliittiseuranta käytössä jokaisessa EU-maassa

Satelliittikuviin perustuva tukiehtojen seurantajärjestelmä on käytössä jokaisessa EU:n jäsenmaassa. Tukiehtojen noudattamisen valvonta on edellytys viljelijätukien maksamiselle. Se on tärkeää myös viljelijöiden oikeusturvan ja tasapuolisen kohtelun vuoksi. Satelliittiseurannan ansiosta peltotukien tarkastuskäyntien tarve on vähentynyt merkittävästi.

Lisätietoja tuenhakijalle

Ruokaviraston 1.7.2024 lähettämä viljelijäuutiskirje
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset