Suojavyöhykkeiden karttataso tarkentui Vipu-palvelussa

26. kesäkuuta 2023

Suojavyöhykkeiden karttatasoon Vipu-palvelussa on tullut päivitys. Päivityksen jälkeen Vipu-palvelun karttatasolla näkyy noin 4 000 hehtaaria uutta suojavyöhykkeeksi kelpaavaa alaa.

Peltotukien haussa ilmoitettiin noin 13 000 hehtaaria suojavyöhykkeitä.

Ennen karttatason päivitystä suojavyöhykkeeksi kelpaavaa alaa oli koko maassa noin 258 000 hehtaaria. Haun aikana karttatasossa havaittiin puutteita: joissakin tapauksissa kaikki peruslohkot eivät tulleet mukaan suojavyöhyketasoon. Nämä on nyt päivitetty karttatasolle.

Suojavyöhykkeiden uusi karttataso on muodostettu tukihaun alkutilanteen peruslohkojen mukaan. Karttatason muodostamisessa on huomioitu kaikki maankäyttölajiltaan peltoa olevat aktiiviset ja passiiviset peruslohkot, jotka ovat enintään 10 metrin päässä vesistöstä tai kosteikkosopimuksen alaisesta kosteikosta.

Karttatasolle on päivitetty myös Natura-alueen ja pohjavesialueen perusteella muodostuvia suojavyöhykkeitä.

Peruslohkon viranomaistiedot osoittavat, onko peruslohko Natura-alueella tai pohjavesialueella vai ei. Jos peruslohko on Natura-alueella tai pohjavesialueella, koko peruslohko näkyy suojavyöhykkeen ilmoittamiseen oikeuttavana alana.

Jos viljelijällä on hakemuksessaan valittuna ympäristösitoumus tai jos hänellä on entuudestaan suojavyöhykkeen ilmoittamiseen oikeuttavaa alaa, hänen kannattaa tarkistaa suojavyöhykkeen karttataso Vipu-palvelussa.

Peltotukien hakemusta voi muokata 26.6. alkaen

Jos karttatason päivitys on tuonut lisää suojavyöhykkeen ilmoittamiseen oikeuttavaa alaa ja viljelijä haluaa ilmoittaa suojavyöhykettä lisää, hakemusta voi muokata 26.6. alkaen.

Olemassa olevaa suojavyöhykkeen kasvulohkoa voi laajentaa tai peruslohkolle voi lisätä uuden suojavyöhyke-kasvulohkon.

Jos viljelijä on hakenut ympäristösitoumusta, suojavyöhykkeen toimenpiteen voi lisätä hakemukseen muokkaamalla ympäristösitoumusta.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Markku Kuoppa-aho
asiantuntija
040 167 7530

Jukka Pekonniemi
osastonjohtaja
040 540 1963

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi