Syysilmoitus siirtyy viikolla – uusi ilmoitusaika on 15.1.–8.2.2024

21. joulukuuta 2023

Syysilmoitus avautuu viljelijöiden täytettäväksi verkkoasiointipalvelu Vipussa 15.1.2024. Ilmoituksen tekoon ja lähettämiseen on aikaa 8.2.2024 asti. Syysilmoitus siirtyy aiempaan tietoon nähden viikolla eteenpäin.

Ruokavirasto pahoittelee ilmoitusajan siirtymistä. Syysilmoituksen siirtyminen ei vaikuta tukien maksuihin.

Syysilmoitus täydentää peltotukien hakua

Lähes kaikkien maatilojen pitää tehdä syysilmoitus talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä. Pellon ja pysyvien kasvien alasta 33 prosenttia pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Vaatimus kuuluu ehdollisuuteen eli viljelijätukien perusehtoihin, joissa alaan hyväksytään aito kasvipeite, sänki, kevennetty muokkaus tai kasvijäte. Tuenhakijoiden pitää ilmoittaa syysilmoituksessa kaikkien peltolohkojen kasvipeitteisyyslaji vähimmäismaanpeitteen tarkastelua varten.

Syysilmoituksessa ilmoitetaan myös ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpidealat.

Viljelijän syysilmoitukseen vaikuttaa se, mitä tukia ja toimenpiteitä hän on hakenut peltotukien haussa. Talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäksi syysilmoituksessa ilmoitetaan seuraavista:

  • käytetyt kasvinsuojeluaineet (luomutilat ja ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoiset kasvinsuojelumenetelmät -toimenpiteeseen sitoutuneet)
  • kiertotalouden edistäminen (ympäristösitoumuksen toimenpide)
  • valumavesien hallinta (ympäristösitoumuksen toimenpide)
  • lintupellot (ympäristösitoumuksen toimenpide).

Lisätietoja tuenhakijalle: