Täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen avautuu

8. helmikuuta 2024

Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden täydentää viime vuoden peltotukien hakemuksiaan. Täydentävässä peltotukien haussa on mahdollista hakea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä sekä ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-, valumavesien hallinta- ja lintupellot-toimenpiteitä.

Täydentävä haku on viljelijätuissa poikkeuksellinen menettely. Peltotukien haun päättymisen jälkeen on ilmennyt, että useilla viljelijöillä on jäänyt hakematta ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen toimenpiteitä, joita he olisivat voineet valita. Ruokaviraston arvion mukaan yksi syy tähän voi olla peltotukien haun yhteenveto.

”Tuet uudistuivat vuonna 2023, joten viljelijöillä on ollut paljon omaksuttavaa uusissa tuissa ja niiden toimenpiteissä.  Peltotukien hakemuksen yhteenvedossa näkyivät vain tiedot haetuista tuista, mutta ei tietoja niihin valituista toimenpiteistä. Nämä tiedot olisivat voineet auttaa huomaamaan hakemuksesta puuttuvat valinnat. Siksi Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden hakemuksien täydentämiseen”, kertoo maatalousosaston johtaja Jukka Pekonniemi.

Ruokavirasto ohjeistaa kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia ja viljelijöitä tarkemmin hakumenettelystä ja toimenpiteisiin kuuluvasta syysilmoituksesta helmikuun aikana.

Ekojärjestelmätuki talviaikaisesta kasvipeitteestä ja ympäristökorvaus kiertotalouden edistämisestä, valumavesien hallinnasta ja lintupelloista maksetaan viljelijöille kesäkuussa 2024.

Lisätietoja viljelijälle helmikuun puolivälistä lähtien:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Hakuohje: Peltotukihaun täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen