Turkistarhojen suojaamiseen lintuinfluenssalta voi hakea investointitukea 16.3. alkaen

13. maaliskuuta 2024

Turkistarhat voivat 16.3.2024 alkaen hakea maatalouden investointitukea verkkojen tai muun lintuinfluenssalta suojaavan materiaalin hankintaan ja asentamiseen. Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Verkko tai muu suojamateriaali on oltava asennettuna 15.4.2024 mennessä, jos varjotalossa on eläimiä.

Investointituen hakijan tulee lähettää hakemus ELY-keskuksen käsiteltäväksi ennen investoinnin aloittamista. Tukea ei voi saada ennen tukihakemuksen lähettämistä tehtyihin hankintoihin tai toimenpiteisiin.
ELY-keskukset tekevät päätökset tuen myöntämisestä hakujakson päätyttyä elokuun puolivälistä alkaen. Silloin varmistuu, saako hakija hakemansa tuen vai ei. Siihen saakka hakija toteuttaa investointia siis omalla riskillään.

Turkistarhoille tarkoitettu bioturvallisuutta edistävä investointituki on väliaikainen ja voimassa 15.4.2026 saakka.

Muutoksia myös navetta-, sikala- ja energiainvestointeihin

Maatalouden investointituissa tulee 16.3.2024 alkaen voimaan myös muita muutoksia.

Lihakarjatalouden navettojen laajentamiseen ja uusien rakentamiseen voi jälleen saada tukea. Tällä EU-rahoituskaudella on tähän saakka tuettu vain lihakarjanavettojen peruskorjausta. Näissä investoinneissa naudanlihantuottajan tulee huolehtia siitä, että lihan tuottaminen (tuote) ei aiheuta metsäkatoa.

Maatilojen energiainvestointien tukitaso laskee 50 %:sta 40 %:iin muissa kuin maatilojen biokaasuinvestoinneissa. Maatilat ovat viime vuosina investoineet varsinkin aurinkopaneeleihin ja hakelämpökeskuksiin sekä esimerkiksi led-valaistukseen.

Lisäksi investointitukea voidaan myöntää suoja-aitoihin, joilla suojataan sikaloita afrikkalaiselta sikarutolta.

Lisätietoa turkiseläinten suojaamisesta luonnonvaraisista linnuista tarttuvalta lintuinfluenssalta MMM:n tiedotteessa 16.1.2024

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
puh. 0400 933 647
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi