Uudistuneiden peltotukien hakuaika alkaa 8.5.2023

27. huhtikuuta 2023

Peltotuet ovat uudistuneet. Maatalouspolitiikan uudistuksesta johtuvat muutokset näkyvät sekä tukien hakemisessa että uusissa tukiehdoissa.

Viljelijät voivat hakea uusien ehtojen mukaisia peltotukia viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) 8.5.–15.6.2023.  Tukia voi hakea ainoastaan verkossa, sillä paperilomakkeet ovat poistuneet käytöstä.

Peltotukien hakuun on hyvä varautua hyvissä ajoin. Vipu-palvelussa asiointiin viljelijät saavat apua omasta kunnastaan virka-aikana. Viljelijä voi myös valtuuttaa neuvojan tekemään tukihakemuksen puolestaan.

Tukien ehdot on koottu peltotukien hakuoppaaseen, joka on luettavissa ruokavirasto.fi-sivustolla. Ehdoissa on paljon uudistuksia aiempiin vuosiin nähden, joten viljelijöiden kannattaa tutustua niihin huolellisesti ennen hakemuksen tekoa.

Tuttua ja uutta Vipu-palvelussa

Peltotukien haussa on aiempaa enemmän joustoa: viljelijä voi tarvittaessa vaihtaa ilmoittamansa kasvin tai toimenpiteen syksyyn asti. On kuitenkin tärkeää, että viljelijä ilmoittaa hakemuksessaan tiedot oikein jo hakuaikana.

Peltotukien haussa viljelijät voivat hakea seuraavia tukia:

 • perustulotuki
 • uudelleenjakotulotuki
 • ekojärjestelmätuki
 • luonnonhaittakorvaus
 • ympäristökorvaus (viisivuotinen sitoumus)
 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus (viisivuotinen sitoumus)
 • yleinen hehtaarituki
 • pohjoinen hehtaarituki
 • nuorten viljelijöiden tuki
 • nuorten viljelijöiden tulotuki
 • erikoiskasvipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio
 • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
 • ympäristösopimukset: alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (haetaan lomakkeella 214), kosteikkojen hoitosopimus ja maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus.

Kasvulohkojen rajaviivat pitää peltotukien haussa piirtää Vipu-palvelun kartalle. Aiempien vuosien tapaan hakemukseen ei ole mahdollista kopioida edellisen vuoden kasvulohkojen rajoja. Muut kasvulohkojen tiedot, kuten kasvilajit, on kuitenkin mahdollista tuoda edellisen vuoden hakemuksesta tai viljelysuunnitteluohjelmasta.

Osa peltotukien hakua on syysilmoitus. Ehdollisuuden vaatimusten mukaan 33 prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Ehdon takia kaikkien tilojen pitää jatkossa tehdä syysilmoitus kasvipeitteisyydestä marraskuussa.

Mobiilisovellus apuna viljelijän ja viranomaisen yhteydenpidossa

Ruokavirasto on julkaissut mobiilisovelluksen avuksi viljelijöiden ja viranomaisten väliseen viestintään. Sovellus on nimeltään Vipu-mobiili. Mobiilisovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä.

Peltotuissa täysin uutta on kaikkiin tukihakemuksessa ilmoitettuihin peltolohkoihin tehtävä satelliittiseuranta. Satelliittien tuottamien kuvien avulla seurataan kasvuston kehittymistä ja viljelyä koko kasvukauden ajan. Aineistosta tarkastellaan tukiehtojen täyttymistä. Jos viljelijä on ilmoittanut peltotukien haussa jollekin lohkolle tietoja, jotka eivät vastaa satelliittikuvaa, hän saa selvityspyynnön. Sen jälkeen viljelijä voi joko korjata hakemustaan vastaamaan tilannetta lohkolla tai todentaa valokuvan avulla, että viljelytoimenpide on tehty lohkolla ehtojen mukaisesti. Tiedon todentamiseen viljelijä tarvitsee mobiilisovelluksen, jonka avulla hän voi ottaa kuvan lohkosta ja lähettää sen hallinnolle.

Viljelijät voivat ladata Vipu-mobiilin Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Lisätietoja tuenhakijalle (ruokavirasto.fi)
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
Peltotukien hakuopas
Vipu-mobiili
Vipu-palveluun kirjautuminen ja käyttöoikeudet
Viljelijäuutiskirje 26.4.2023  

Lisätietoja medialle
johtava asiantuntija Kirsti Tuumi
kirsti.tuumi@ruokavirasto.fi
040 714 5734