Vakuusohje

Julkaisupäivä: 10. toukokuuta 2023

Vakuusohje

Jos hakemuksen tai tarjouksen tekeminen edellyttää vakuuden asettamista, hyväksyttävät vakuusmuodot ovat käteistalletus ja Ruokaviraston hyväksymän takauksenantajan myöntämä takuusitoumus.

Käteistalletus maksetaan Ruokaviraston tilille:

FI72 1804 3000 0162 38
NDEAFIHH
(asia: vakuus)

tai

FI82 8129 9710 0128 73
DABAFIHH
(asia: vakuus)

Takuusitoumus on määrämuotoinen ja asiakas neuvottelee sitoumuksen oman rahalaitoksensa kanssa. Takuusitoumuksen mallin saa pyydettäessä sähköpostitse Ruokavirastosta (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Allekirjoitettu pankkitakuusitoumus on toimitettava Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto
PL 100 (Alvar Aallon katu 5)
00027 RUOKAVIRASTO

Kiireellisissä tapauksissa kuitin käteistalletuksesta tai allekirjoitetun pankkitakuun voi toimittaa ensin sähköpostilla (oili.hassinen(at)ruokavirasto.fi). Asiakkaalle lähetetään vakuudesta tiliote. Käteisvakuudesta ei makseta korkoa. Pankkitakuun kustannukset asiakas maksaa itse.

Ruokavirasto päättää kohdistetun vakuuden vapauttamisesta tai pidättämisestä markkinajärjestelyä koskevassa EU:n lainsäädännössä tarkoitettujen edellytysten mukaisesti. Jos asiakkaalla on käteisvakuus, pidätys tehdään ko. vakuudesta. Jos asiakkaalla on vakuutena pankkitakuu, Ruokavirasto laskuttaa pidätettävän määrän asiakkaalta.

Kun asiakas ei enää tarvitse vakuutta ja Ruokavirasto on voinut sen vapauttaa, asiakas pyytää vakuuden palautusta itse.

Säädösperusta

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/127, annettu 7 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 täydentämisestä maksajavirastoja ja muita elimiä, varainhoitoa, tilien tarkastamista ja hyväksymistä, vakuuksia sekä euron käyttöä koskevien sääntöjen osalta

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/128, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/2116 soveltamissäännöistä maksajavirastojen ja muiden elinten, varainhoidon, tilien tarkastamisen ja hyväksymisen, tarkastusten, vakuuksien ja avoimuuden osalta

Voimaantulo

Tämä ohje on voimassa 19.1.2023 alkaen.