Kasvihuonetuotannon tuki

Kasvihuonetuotannon tuen tavoitteena on säilyttää tuotannon jatkuminen vaikeasta taloudellista tilanteesta ja pohjoisista tuotanto-olosuhteista aiheutuvista korkeista kustannuksista huolimatta.

Tukea maksetaan lämmitetyissä kasvihuoneissa tapahtuvasta tuotannosta kasvien viljelypinta-alan perusteella.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet yli 18-vuotias ja sinulla on hallinnassasi ja viljelyssä kasvihuoneita 15.5. Kasvihuoneiden on täytettävä hakuohjeessa tarkemmin kuvatut tekniset vaatimukset.

Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi kasveista tai kasviryhmistä:

 • tomaatti
 • kasvihuonekurkku
 • avomaankurkku
 • salaatti (Lactuca sativa ja Cichorium-lajit)
 • lehtitilli
 • persilja
 • paprika
 • kiinankaali
 • leikkokukat
 • leikkovihreä
 • ryhmäkasvit
 • sisätiloihin tarkoitetut, ruukussa viljeltävät koristekasvit.

Jos tuotat taimia omaan kasvihuonekäyttöön, voit hakea tukea myös salaatin, ruukkulehtitillin ja ruukkupersiljan taimituotantoon. Muu taimituotanto ei oikeuta tukeen.

Tuen määrä

Tuen määrään vaikuttavat kasvien viljelypinta-ala sekä viljelyjakson pituus.

Tukialue AB Etelä-Suomi

Tukialue C Pohjois-Suomi

lyhyt viljelykausi 3,4 e/m2

lyhyt viljelykausi 3,5 e/m2

pitkä viljelykausi 9,2 e/m2

pitkä viljelykausi 9,4 e/m2

Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuonna kahdessa osassa:

 • ennakko huhtikuussa 90 %
 • loppuosa lokakuussa 10 %.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea kasvihuonetuotannon tukea vuosittain Vipu-palvelussa. Haku on auki 12.2.-5.3.2024.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Ilmoita viljelyssä tapahtuvista muutoksista välittömästi tukea käsittelevälle viranomaiselle.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tai Ahvenanmaan valtionvirastosta. Hae yhteystiedot

Säädökset

 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisissta tuista (1559/2001, muut. 1335/2022)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (40/2024)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta (41/2024)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 (45/2024)
 • Ruokaviraston määräys kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 ja vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (40/2023)
Sivu on viimeksi päivitetty 7.2.2024