Viitepäivä koskee ensi vuodesta alkaen kaikkia eläinpalkkioita – tarkista viitepäivät palkkiokohtaisesti

Viitepäivä tarkoittaa päivää, jolloin palkkiokelpoisen eläimen rekisteritietojen pitää olla kunnossa. Silloin rekisteristä tarkistetaan eläimen sukupuoli sekä tulo- ja poistoilmoitukset. Viitepäivä ratkaisee, voiko eläimestä saada eläinpalkkioita koko vuonna. Myöhässä tehdyt ja virheelliset rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia. Huolehdi, että eläinten tiedot ovat rekisterissä oikein viitepäivästä tuen määräytymisjakson loppuun asti.

Vuoden 2023 eläinpalkkioita saa ainoastaan niistä eläimistä, joiden tiedot ovat oikein rekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen. Huomioi myös, että tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut eläinpalkkioiden hakuajan loppuun mennessä.

Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita: emo- ja lypsylehmäpalkkio, sonnipalkkio, ulkosaariston nautapalkkio, teurashiehopalkkio, uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio. Viitepäivät vaihtelevat eri eläinpalkkioissa.

Viitepäivät vuonna 2024

 • teurashiehopalkkion viitepäivä on 10.1.2024
 • emo- ja lypsylehmäpalkkiossa, sonnipalkkiossa ja ulkosaariston nautapalkkiossa viitepäivä on 31.1.2024
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää: 10.1.2024 (10.1.2024 ja sitä ennen syntyneille eläimille ja 1.6.2024 (11.1.2024 ja sen jälkeen syntyneille eläimille)
 • uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.2024.

Eläinpalkkioissa on käytössä viitepäivä, jolloin eläimen tiedot tarkistetaan eläinrekisteristä eläimen palkkiokelpoisuuden tarkastelua varten.

Viitepäivä ei koske pohjoisia kotieläintukia.

Tarkista ennen viitepäivää:

 • Eläimen on oltava eläinrekisterissä elossa ja hakijan hallinnassa viitepäivänä. 
 • Eläimen tietojen (sukupuoli, tulo- ja poistoilmoitukset) pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen tuen määräytymisjakson loppuun asti. 
 • Tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut.
 • Ilmoita syntyneiden karitsoiden ja kilien tiedot eläinrekisteriin ennen viitepäivää, vaikka ilmoitusaikaa olisi muutoin jäljellä.

Jos teet ilmoituksen lomakkeella kirjeitse tai sähköpostitse, niin ilmoituksen on oltava perillä eläinrekisterin asiakaspalvelussa viitepäivänä viimeistään klo 16 tai jos viitepäivä osuu viikonvaihteeseen tai arkipyhään, sitä edeltävänä arkipäivänä viimeistään klo 16. Sen jälkeen tulleet ilmoitukset tallennetaan seuraavana päivänä.

Eläimestä ei voi saada palkkiota tukivuonna, jos:

 • eläin syntyy viitepäivän jälkeen
 • eläin syntyy tai tulee tilalle ennen viitepäivää, mutta rekisteröidään eläinrekisteriin viitepäivän jälkeen
 • viitepäivänä eläimen haltijana eläinrekisterissä ollut ei ole hakenut kyseistä palkkiota.

Huomioi myös tilallapitoajan vaatimus teuraspalkkioissa

Sonnipalkkiossa, teurashiehopalkkiossa sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on vaatimus tilallapitoajasta. Huomioi viitepäivän lisäksi myös tilallapitoaika. 

Viitepäivät vuonna 2024 ovat seuraavat:

 • Naudat:
  • Teurashiehopalkkion viitepäivä on 10.1.
  • Lypsylehmien, emolehmien ja sonnien viitepäivä on 31.1.
 • Lampaat ja vuohet:
  • Teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion viitepäivät ovat 10.1. (10.1.2024 ja sitä ennen syntyneille eläimille) sekä 1.6. (11.1.–1.6.2024 syntyneille eläimille.)
  • Uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.

Eläinpalkkiot maksetaan tilallapitoajan, teurastuksen tai palkkiokelpoisuuspäivien perusteella

Eläinpalkkiot maksetaan eri palkkioryhmissä seuraavalla tavalla:

 • Emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät. 
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna tuen määräytymisaikana hallinnassasi nautarekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella.
 • Sonnipalkkio: tilallapitoaika.
  • Sonnit, jotka ovat tukivuonna tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun 11 kuukauden ikävaatimus on täyttynyt. Palkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.
 • Teurashiehopalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio: teurastus.
  • Tukivuonna teurastetut eläimet, jotka ovat tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.
 • Uuhipalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät.
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna hallinnassasi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella.
   • Tilallasi pitää olla tukivuonna vähintään 20 uuhta. 
   • Palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilalla tukivuonna syntyneiden karitsoiden määrä. Jos aloitat tukivuonna ensimmäisen kerran lampaiden pidon, karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää tukivuonna.
 • Kuttupalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät.
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna hallinnassasi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella. 
   • Tilallasi pitää olla tukivuonna vähintään 20 kuttua. 
   • Tilallasi pitää olla sopimus kutun maitoa jalostavan laitoksen kanssa. Vaihtoehtoisesti tilallasi pitää olla hyväksytty elintarvikehuoneisto viimeistään eläinpalkkioiden viimeisenä hakupäivänä.
Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2023