Viitepäivä koskee ensi vuodesta alkaen kaikkia eläinpalkkioita – tarkista viitepäivät palkkiokohtaisesti

Viitepäivä tarkoittaa päivää, jolloin palkkiokelpoisen eläimen rekisteritietojen pitää olla kunnossa. Silloin rekisteristä tarkistetaan eläimen sukupuoli sekä tulo- ja poistoilmoitukset. Viitepäivä ratkaisee, voiko eläimestä saada eläinpalkkioita koko vuonna. Myöhässä tehdyt ja virheelliset rekisteri-ilmoitukset aiheuttavat palkkioihin hylkäyksiä ja seuraamuksia. Huolehdi, että eläinten tiedot ovat rekisterissä oikein viitepäivästä tuen määräytymisjakson loppuun asti.

Vuoden 2023 eläinpalkkioita saa ainoastaan niistä eläimistä, joiden tiedot ovat oikein rekisterissä viitepäivänä ja sen jälkeen. Huomioi myös, että tukivuoden aikana eläimestä voi saada vain sitä palkkiota, jota eläimen viitepäivän haltija on hakenut eläinpalkkioiden hakuajan loppuun mennessä.

Viitepäivä koskee kaikkia eläinpalkkioita: emo- ja lypsylehmäpalkkio, sonnipalkkio, ulkosaariston nautapalkkio, teurashiehopalkkio, uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio. Viitepäivät vaihtelevat eri eläinpalkkioissa.

Viitepäivät

 • teurashiehopalkkion viitepäivä on 10.1.2023
 • emo- ja lypsylehmäpalkkiossa, sonnipalkkiossa ja ulkosaariston nautapalkkiossa viitepäivä on 31.1.2023
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiossa on kaksi viitepäivää: 10.1.2023 (10.1.2023 ja sitä ennen syntyneille eläimille ja 1.6.2023 (11.1.2023 ja sen jälkeen syntyneille eläimille)
 • uuhi- ja kuttupalkkion viitepäivä on 31.1.2023.

Vuoden 2023 eläinpalkkiot maksetaan tilallapitoajan, teurastuksen tai palkkiokelpoisuuspäivien perusteella

Eläinpalkkiot maksetaan eri palkkioryhmissä seuraavalla tavalla:

 • Emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät. 
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna tuen määräytymisaikana hallinnassasi nautarekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella.
 • Sonnipalkkio: tilallapitoaika.
  • Sonnit, jotka ovat tukivuonna tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta sen jälkeen, kun 11 kuukauden ikävaatimus on täyttynyt. Palkkio maksetaan ensimmäiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.
 • Teurashiehopalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio: teurastus.
  • Tukivuonna teurastetut eläimet, jotka ovat tilallasi yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokautta ennen teurastusta. Palkkio maksetaan viimeiselle tuenhakijalle, jolla tukiehdot täyttyvät.
 • Uuhipalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät.
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna hallinnassasi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella.
   • Tilallasi pitää olla tukivuonna vähintään 20 uuhta. 
   • Palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärä voi olla enintään tilalla tukivuonna syntyneiden karitsoiden määrä. Jos aloitat tukivuonna ensimmäisen kerran lampaiden pidon, karitsoiden määrä ei rajoita palkkiokelpoisten uuhien enimmäismäärää tukivuonna.
 • Kuttupalkkio: palkkiokelpoisuuspäivät.
  • Palkkiokelpoiset eläimet, jotka ovat tukivuonna hallinnassasi lammas- ja vuohirekisterissä. Palkkio voidaan maksaa usealle tuenhakijalle palkkiokelpoisuuspäivien perusteella. 
   • Tilallasi pitää olla tukivuonna vähintään 20 kuttua. 
   • Tilallasi pitää olla sopimus kutun maitoa jalostavan laitoksen kanssa. Vaihtoehtoisesti tilallasi pitää olla hyväksytty elintarvikehuoneisto viimeistään eläinpalkkioiden viimeisenä hakupäivänä.
Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2023