Tukien uudistus vaikuttaa viljelijätukien maksuaikatauluun

Syksystä 2023 alkaen viljelijätukien maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja seuraavaan kevääseen.

EU rahoittaa monia pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia. Euroopan unionin säädöksissä on perussääntönä, että tuet voidaan maksaa hakuvuonna aikaisintaan 1.12. ja viimeistään 30.6. tätä seuraavana kalenterivuonna. Tietyin edellytyksin voidaan ennakkomaksuja maksaa jo tätä aikaisemmin.

Peltotukien euromäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024