Vuonna 2023 haettavissa olevat maataloustuet

Eläintuet

 • eläinpalkkiot
  • emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
  • sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, C-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
  • ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue)
  • teurashiehopalkkio (AB-alue)
  • uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa)
  • (AB-alue)
  • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko suomi)
 • eläinten hyvinvointikorvaus
 • kansalliset kotieläintuet
  • pohjoinen kotieläintuki naudoista
  • pohjoinen kotieläintuki kutuista
  • pohjoinen kotieläintuki uuhista
  • sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
 • maidon pohjoinen tuotantotuki
  • meijerimaito
  • suoramyyntimaito
 • alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus

Peltotuet

 • perustulotuki
 • luonnonhaittakorvaus
 • uudelleenjakotulotuki
 • ekojärjestelmätuki
 • ympäristökorvaus
 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • nuorten viljelijöiden tulotuki
 • erikoiskasvipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio
 • kansalliset peltotuet
  • yleinen hehtaarituki
  • pohjoinen hehtaarituki
  • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
  • nuorten viljelijöiden tuki
 • ympäristösopimukset
  • kosteikkojen hoitosopimus
  • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
  • alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

Investoinnit

 • maatalouden investointituet
 • ei-tuotannolliset investoinnit

Puutarhatalous

 • kasvihuonetuotannon tuki
 • puutarhatuotteiden varastointituki

Porotalous

 • porotalouden eläinkohtainen tuki
 • porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

Mehiläistalous

 • mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki 

Vahingonkorvaukset

 • hirvieläinvahinkokorvaus
 • porovahinkokorvaus
 • petovahinkokorvaus
Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2022