Vuonna 2023 haettavissa olevat maataloustuet

Eläintuet

  • EU:n eläinpalkkiot
   • emo- ja lypsylehmäpalkkio (Manner-Suomen AB-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
   • sonnipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, C-alue ja Manner-Ahvenanmaa)
   • ulkosaariston nautapalkkio (AB-alue)
   • teurashiehopalkkio (AB-alue)
   • uuhipalkkio (Manner-Suomen AB-alue, AB-alueen ulkosaaristo ja Manner-Ahvenanmaa)
   • (AB-alue)
   • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio (koko suomi)

 

  • eläinten hyvinvointikorvaus
  • kansalliset kotieläintuet
   • pohjoinen kotieläintuki naudoista
   • pohjoinen kotieläintuki kutuista
   • pohjoinen kotieläintuki uuhista
   • sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki
  • maidon pohjoinen tuotantotuki
   • meijerimaito
   • suoramyyntimaito
  • alkuperäisrotueläinten kasvattamista koskeva ympäristösopimus

  Peltotuet

  • perustulotuki
  • luonnonhaittakorvaus
  • uudelleenjakotulotuki
  • ekojärjestelmätuki
  • ympäristökorvaus
  • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
  • nuorten viljelijöiden tulotuki
  • erikoiskasvipalkkio
  • tärkkelysperunapalkkio
  • kansalliset peltotuet
   • yleinen hehtaarituki
   • pohjoinen hehtaarituki
   • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
   • nuorten viljelijöiden tuki
  • ympäristösopimukset
   • kosteikkojen hoitosopimus
   • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
   • alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

  Peltotukien euromäärät

  Investoinnit

  • maatalouden investointituet
  • ei-tuotannolliset investoinnit

  Puutarhatalous

  • kasvihuonetuotannon tuki
  • puutarhatuotteiden varastointituki

  Porotalous

  • porotalouden eläinkohtainen tuki
  • porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

  Mehiläistalous

  • mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki 

  Vahingonkorvaukset

  • hirvieläinvahinkokorvaus
  • porovahinkokorvaus
  • petovahinkokorvaus
  Sivu on viimeksi päivitetty 1.3.2023