Hanketukien maksupäätösten tekeminen alkaa

20. kesäkuuta 2024

ELY-keskukset aloittavat nyt hanketukien maksupäätösten tekemisen. Tukia maksetaan hakijoiden tileille sitä mukaa kuin ELY-keskukset saavat päätöksiä tehtyä. Tukia ei makseta 15.7.–2.8.2024 välisenä aikana.

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa 2023.  Maksut ovat nyt käynnistyneet lähes kaikissa tukimuodoissa. Tuotosperusteisten hankkeiden maksut alkavat myöhemmin.

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, josta tukea on hakenut.

Maaseudun hanke- ja yritystukia haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä ja haku on jatkuva.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Lisätietoja medialle:

Erityisasiantuntija Leena Salonpää
050 324 3422
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi